วันเวลาปัจจุบัน 05 ต.ค. 2023, 04:16  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2012, 21:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b39: หนังสือ

แสงส่องใจ “มาฆบูชา” วันแห่งความรัก ๒๕๕๑
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=29774

แสงส่องใจ มาฆบูชา ๒๕๕๐
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=20320

แสงส่องใจ...มาฆบูชา ๒๕๔๙
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11047

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๑
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=32216

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๐
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15882

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๔๘
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12677

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๓๘
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=45463

แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๕๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=33155

แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๙
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13326

แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๗
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=45913

อาสาฬหบูชา ~ เข้าพรรษา ๒๕๕๗
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48139

แสงส่องใจ ส.ค.ส. ๒๕๕๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=28193

แสงส่องใจ ส.ค.ส. ๒๕๕๑
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=19872

แสงส่องใจ ปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๐
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10324

แสงส่องใจ ส.ค.ส. ๒๕๔๙
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10712

แสงส่องใจ ว่าด้วยศีล...ปีใหม่ ๒๕๔๑
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14509

แสงส่องใจ ว่าด้วยขันติ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14380

แสงส่องใจ ว่าด้วยอุปกิเลส
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14179

แสงส่องใจ ว่าด้วยความโกรธ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13564

แสงส่องใจ วันคล้ายวันประสูติ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13850

แสงส่องใจ...วันจักรี ๒๕๔๘
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11655

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10571

แสงส่องใจ ตุลาคม ๒๕๓๖
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13161

การบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797

อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=28611

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=25967

ธรรมเพื่อความสวัสดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=43541

ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=29284

สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=49727

พุทธวิธีแก้หลง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=29277

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=25749

...เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=23588

อานิสงส์ของการสร้างบุญบารมี (ทาน, ศีล, ภาวนา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=28655

ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=49100

ปัญญาในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14045

พุทธวิธีควบคุมความคิด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12916

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11321

ชี วิ ต นี้ สำ คั ญ นั ก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10165

ชีวิตนี้น้อยนัก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2821

มนุษยธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13759

รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913

วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11471

กรรม อวิชชา สันโดษ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10856

๑๐๐ คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=41533

พระสังฆบิดรบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47564

:b39: รวมพระธรรมเทศนาถวาย
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย


๓ พ.ค. ๒๕๐๐ เนื่องในพระราชพิธีทักษิณานุปทาน
เบื้องต้นแห่งพระราชพิธีฉัตรมงคล

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=58017

๒๗ ธ.ค. ๒๕๑๕ เนื่องในพระราชพิธิสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=58786

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2012, 21:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b39: บทความ :b39:

๐ สีลัพพตปรามาส - สีลัพพตุปาทาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=42529

๐ ทางสายพระพุทโธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42180

๐ “รู้จริง” กับ “จำได้” ไม่เหมือนกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20026

๐ สัญญา สติ ปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33318

๐ อุปกิเลส ๑๖ ข้อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43402

๐ อุปกิเลส ๑๖ โทษเครื่องเศร้าหมอง ๑๖ อย่าง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40616

๐ “ใจ” เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42077

๐ การขอโทษและการให้อภัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22765

๐ ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42978

๐ ผู้มีธรรมถือเหตุผลเป็นสำคัญเสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40782

๐ ร้าย... กลายเป็นดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41197

๐ นินทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41198

๐ มิตรเป็นเรื่องสำคัญของบุคคล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41195

๐ ความโกรธ เกิดจากความคิดปรุงแต่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41196

๐ การชื่นชมผู้อื่น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41194

๐ โลกร้อนเพราะความอยาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40781

๐ พระนิพนธ์น่ารักๆ ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40907

๐ “ปัญญา” มีคุณสถานเดียว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40805

๐ สุญญตา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40773

๐ การไม่เมตตาผู้อื่น เป็นการไม่เมตตาตนด้วย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40780

๐ โชคลาภอันประเสริฐ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40779

๐ ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34795

๐ ความแพ้ที่น่ารังเกียจที่สุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40548

๐ ความมืดความสว่างของชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40551

๐ เหตุใดการละกิเลสจึงยากนัก ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40214

๐ “สัญญา” “สติ” และ “ปัญญา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19037

๐ ความดีหรือบุญกุศลเปรียบเหมือนแสงไฟ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37614

๐ วิธีที่จะเอาเงินที่ถูกยืมไป คืนมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21453

๐ “ในหลวง” กับ “ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=40221

๐ ผู้มีพระคุณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37658

๐ คนดีย่อมไม่หลีกเลี่ยงการทดแทนพระคุณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50682

๐ ความร่มเย็นเกิดจากระลึกรู้พระคุณท่าน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9160

๐ มารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของบุตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42946

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ค. 2012, 08:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


๐ มนุษยธรรมที่ ๑
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20631

๐ มนุษยธรรมที่ ๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20652

๐ มนุษยธรรมที่ ๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20672

๐ มนุษยธรรมที่ ๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20684

๐ มนุษยธรรมที่ ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20690

๐ กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41199

๐ ความดีเปรียบเสมือนแสงไฟ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18795

๐ แม้เจ็บกายแต่ใจเย็น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38520

๐ ฤกษ์ดีของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38554

๐ พุทธปฏิปทาต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38507

๐ การให้ธรรมที่แท้จริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22954

๐ อย่าทำผิดทั้งชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36926

๐ ความอับ ความสว่างของชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33796

๐ นินทาว่าร้าย เพราะอิจฉาริษยาเป็นเหตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19011

๐ มุทิตา แก้ความริษยา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42929

๐ ความริษยา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42931

๐ แสวงหาตน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34592

๐ สัญญา สติ ปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33419

๐ ดูใจตนเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31891

๐ วิธีสร้างบุญบารมี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31373

๐ สติรู้ลมหายใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30883

๐ การปฏิบัติอบรมจิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30856

๐ เริ่มต้นชีวิตใหม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30733

๐ ความกตัญญูกตเวทีเครื่องหมายแห่งคนดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30602

๐ อนุโลมิกขันติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43075

๐ ผู้สุจริต...ย่อมผ่องใส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19620

๐ คนประหลาด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19446

๐ อาศัยกิเลส บำเพ็ญบารมี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19496

๐ ความอับความสว่างของชีวิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40551

๐ แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18805

๐ พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล้ำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=34568

๐ เตรียมตัวเกิดกันได้แล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42997

๐ กิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45479

๐ ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46879

๐ เมตตากรุณา ธรรมที่เคียงคู่กัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49035

๐ วิธีรักษาจิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49596

๐ กิเลสแก้ยากเพราะมุ่งแก้กิเลสผู้อื่น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49625

๐ ความใหญ่ยิ่งของใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49683

๐ พระมหากรุณาคุณ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=50195

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ก.ค. 2012, 03:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


๐ ใจต่างผิวจึงทำให้โลกแบ่งแยก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29650

๐ จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29175

๐ ปุพเพกตปุญญตา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28914

๐ พระนิพนธ์ ชีวิตนี้น้อยนัก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27638

๐ ชีวิตอันสูงสุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19954

๐ คิดเอาเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21022

๐ พระภิกษุณี ควรมีหรือไม่ ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18744

๐ “ศรัทธา” ตามแบบ “พระพุทธศาสนา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19429

๐ “ความเชื่อ” กับ “ความจริง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21092

๐ พิจารณาก่อนแล้วจึงทำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21394

๐ “กัลยาณมิตร” เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22412

๐ ผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22362

๐ ปุถุชน ๓ ประเภท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22726

๐ พรหมลูกฟัก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22901

๐ พรจากพระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18822

๐ รักษาความคิดที่จะเกิดขึ้นในใจให้ดีที่สุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42926

๐ พุทธมามกะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42930

๐ หลอกตนเองไม่ได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42982

๐ ปัญหาโลกแตกคิดไปทำไม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42983

๐ การให้ธรรมที่แท้จริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42987

๐ รักษาจิต....รักษาอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30065

๐ ผู้ปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีบุญสูงสุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42928

๐ วจีสุจริต - วจีทุจริต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=18799

๐ คนพูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42927

๐ ปาก (กา) เป็นหอกเป็นขวาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=32903

๐ การวางเฉยอย่างถูกวิธี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42989

๐ เล่าเรื่อง หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33156

๐ เล่าเรื่อง หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42925

๐ เล่าเรื่อง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13034

๐ ศาสนาแห่งปัญญาสูงสุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46687

๐ วันมาฆบูชา วันแห่งความรักที่สูงส่งบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20315

๐ แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๕๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42847

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ก.ค. 2012, 12:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


๐ ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3564

๐ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3677

๐ ความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3833

๐ การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4301

๐ ธรรมชาติของจิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4303

๐ โพชฌงค์ ๗
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3462

๐ นิวรณ์ ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43434

๐ มรรค ๘
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3130

๐ ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2744

๐ พละ ๕
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2991

๐ อิทธิบาท ๔
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3025

๐ อินทรีย์ ๕
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3026

๐ การดับปฏิฆะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3040

๐ นิวรณ์ข้อกามฉันท์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2743

๐ นิวรณ์ข้อพยาบาท
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3402

๐ นิวรณ์ข้อถีนมิทธะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3248

๐ นิวรณ์ข้ออุทธัจจะกุกกุจจะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2719

๐ นิวรณ์ข้อวิจิกิจฉา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2742

๐ สัญญา กับ สติ ต่างกันอย่างยิ่ง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7797

๐ ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ...ย่อมทำบาปได้ทุกประการ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8786

๐ สติ ตัวสำคัญในการอบรมเมตตา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5021

๐ ความคิดแข่งดี คืออย่างไร ?
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7279

๐ กัลยาณมิตร คืออย่างไร ?
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7575

๐ อวิชชา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7171

๐ การเพ่งโทษตนเอง เป็นการฝึกตนที่ได้ผลจริง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7008

๐ อาศัยกิเลสบำเพ็ญบารมี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6283

๐ นกตัวนี้มันทำอะไรพ่อหรือ ? พ่อจึงยิงมัน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3389

๐ อย่าทำ !! เดี๋ยวแม่มดกลับมาไม่เห็นลูกมด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3380

๐ เสขะปฏิปทา ๑๕
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16870

๐ มีอุปาทานอยู่ ๔ อย่าง ที่คนมักจะติดอยู่ตลอดชั่วชีวิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17637

๐ สรณะคือ “ที่พึ่ง”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15954

๐ ไตรสรณะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15964

๐ อัธยาศัย-นิสัย-อุปนิสัย-วาสนา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5987

๐ ผู้ใหญ่สมัยก่อน ท่านฉลาด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15661

๐ ผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบาก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15465

๐ จงอบรมใจให้คุ้นเคยกับความดีความสงบ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14619

๐ เมตตาเปรียบเหมือนน้ำ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14799

๐ เมตตาเป็นเหตุ กรุณาเป็นผล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14792

๐ ผู้มุ่งปฏิบัติธรรม ต้องรู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10238

๐ เมื่อทำผิด..พูดผิด..คิดผิด ก็ชื่อว่าเป็นพาลเหมือนกัน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8836

๐ คุณของศีลเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไป
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14488

๐ ขันติ ขันแตก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13774

๐ ความดีชั้นเอก คือความดีที่เอาชนะความชั่วของตนเอง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9463

๐ ตนแลเป็นคติ..ของตน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9596

๐ บุญประดับใจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9630

๐ ผู้สุจริต...ย่อมผ่องใส
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9765

๐ สัมมาปัญญา...มีคุณสถานเดียว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9817

๐ สติปัฏฐานสี่
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8765

๐ คำภาวนาที่ยิ่งใหญ่
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12782

๐ บัณฑิตย่อมไม่เพ่งโทษผู้อื่น
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12831

๐ ความตาย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12006

๐ สรณะที่พึ่งในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12135

๐ ทุกข์ที่ดับด้วยปัญญา ทุกข์นั้นไม่เกิดอีก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12150

๐ วาจามีความสำคัญที่สุด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15214

๐ พรสำคัญของชีวิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4438

๐ ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3471

๐ ฝึกใจไม่ให้โกรธ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3497

๐ กลัวความเกิดเถิด อย่ากลัวความตายเลย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4711

๐ ความทุกข์ คือ กระจกส่องความหนาของกิเลส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=56102

๐ คนดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=56124

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ส.ค. 2012, 10:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


๐ ภัยที่เกิดแก่พระพุทธศาสนา ๑
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16121

๐ ภัยที่เกิดแก่พระพุทธศาสนา ๒
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16138

๐ ศรัทธาที่ถูกต้อง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9064

๐ ผู้ประพฤติทุจริต ไม่ชื่อว่ารักตน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9494

๐ ขันติ คือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5279

๐ คิดดี พูดดี ทำดี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5309

๐ มนุษย์โดยธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5453

๐ งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5592

๐ อานุภาพของความดีเป็นอัศจรรย์จริง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6254

๐ การทำใจให้เป็นสุข
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10466

๐ ความคิดอันประกอบด้วยปัญญา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10435

๐ โลกเย็น...เพราะเมตตายิ่ง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10448

๐ เพียงแค่พอ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10325

๐ โทษของความอยาก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10166

๐ ผู้ให้สุข...และเสวยสุข
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9799

๐ ธรรมอยู่ที่รู้จักทำ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10087

๐ ที่พึ่งแห่งตน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10215

๐ เจโตขีลสูตร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10346

๐ อุปการธรรม ๔ ประการ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10361

๐ เรามีบุญนักแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13627

๐ ความคิดกับความจริง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13611

๐ เลือกเกิดให้ดีเถิด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13524

๐ เมตตากรุณาต้องคู่กันเสมอ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13287

๐ มงคลวจนะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13631

๐ โลกธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13306

๐ ใจมีค่าที่สุด อย่านำไปแลกกับสิ่งใด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13083

๐ โทษของกาม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13179

๐ การยกใจย้ายที่ ให้ไกลจากกิเลส
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13020

๐ โลกร้อนมากแล้วทุกวันนี้
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12996

๐ การรักษาสติ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12935

๐ ปัญญานั้นแปลว่า ความรู้ทั่ว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12854

๐ พระเมตตาในสมเด็จพระบรมศาสดา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12382

๐ ไม่คิดให้โกรธจะไม่โกรธ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12416

๐ อุเบกขา : การวางเฉยอย่างถูกวิธี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3080

๐ พุทโธ พุทโธ พุทโธ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12644

๐ หลงตน..หลงคน..หลงอำนาจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8752

๐ คนดี กับ คนไม่ดี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14314

๐ ความโกรธไม่ดีเลย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12337

๐ ฝึกจิตให้มีความสุข
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11470

๐ กิเลสมีจริง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11654

๐ ความสุขทางใจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11539

๐ ความคิดดีหรือชั่ว จะไม่ลบหายไปจากจิตใจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11730

๐ ผู้มีเมตตา ย่อมเป็นผู้มีศีล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11320

๐ แก้กิเลสตัวโทสะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11122

๐ ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8773

๐ แสงส่องใจ (เรื่องจิต)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8885

๐ เมตตาระงับความโกรธ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8949

๐ ค่าของตนที่ฝึกแลัว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8970

๐ ความหลงตน คืออย่างไร ?
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8572

๐ ความผูกโกรธ...ดังไฟสุมขอน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8693

๐ การสร้างบารมี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5195

๐ ศีลเป็นเสมือนรั้วกันความชั่ว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5198

๐ ความไม่ละเมิดศีล โดยไม่ตั้งใจรักษาศีล เช่นนี้ก็มีศีล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5055

๐ ศีลเปรียบได้กับแผ่นดิน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4661

๐ มายาของรูป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=64215

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ส.ค. 2012, 19:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b39: กฏแห่งกรรม :b39:

อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=28611

อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=31264

ความน่าพิศวงของกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=31717

กรรมของชาติ ของบ้านเมือง ใครรับผิดชอบ ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=39953

กรรมของใคร คนนั้นรับ คนอื่นรับแทนไม่ได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43578

กรรมทั้งปวงของแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=31892

เล่าเรื่องกรรมของคนกับสัตว์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=42985

กรรมของการฆ่าตัวตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=42986

ผลกรรมดีและกรรมชั่วก็เป็นไตรลักษณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42979

กรรม...คือการกระทำทั้งที่ดีและไม่ดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=40197

ความซับซ้อนของกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=18550

สติ เหนือกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40164

บุคคลเป็นทายาทรับผลของกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=29053

วิธีล้างบาปของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38537

การโทษกรรมให้เป็นคุณ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15518

การโทษกรรม การปลงลงในกรรม ดีอย่างไร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4381

บุญบาปมีจริงและให้ผลจริง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14563

ควรเกรงกลัวต่อความชั่ว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14477

ผู้มีปัญญา...กลัวกรรมเป็นยิ่งนัก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5581

การหาทางหนีมือแห่งกรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11912

เพราะหลงจึงไม่เชื่อเรื่องกรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11975

ผลของกรรมดี..ที่ยิ่งใหญ่กว่ากรรมไม่ดี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8744

ชีวิตนี้รับทั้งผลของบุญและผลของบาป
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12517

ผลของกรรมดี-ชั่ว มีคุณและมีโทษในตัว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2797

ความคิดปรุงแต่งมีอำนาจมาก ทำให้สุขก็ได้ ให้ทุกข์ก็ได้
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6563

การฆ่าตัวตายทุกวันนี้ ที่มีมากกว่าปกติ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14990

พระไม่มีศีลไม่มีพระธรรมวินัยก็ตกนรก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45911

ว่าด้วยความอิสสาริษยา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3147

การให้ชีวิต มีผลอัศจรรย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48670

พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=49056

ให้อภัย เลิกผูกเวรต่อกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=49706

ความดีให้ผล เหมือนกลางวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=49871

ผู้นินทา คือ ผู้ทำกรรมไม่ดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50344

เราจะดีหรือชั่วต้องรับรองเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50380

ตามใจตนเอง คือ ตามใจตัณหา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=55794

เผชิญความยากเพื่อฝึกตน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=55843

ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่าง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=56093

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ย. 2012, 08:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5070

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: สมาธิ-สติ :b39:

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=31289

การทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=31292

นิวรณ์และกรรมฐานสำหรับแก้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=25024

“สติ” เครื่องกั้นกระแส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43260

สติ ธรรมะที่มีอุปการะมาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=23145

ธรรมมีอุปการะมาก (สติและสัมปชัญญะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=23145

สติสัมโพชฌงค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44666

จิตวุ่นวายเพียงไรปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=56930
:b39: พระอภิธรรม :b39:

อันเนื่องด้วยเรื่องของ “จิต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=25524

คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=29025

วิถีจิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=43213

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ก.พ. 2013, 22:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ค. 2004, 19:46
โพสต์: 2305

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b44: พระโอวาท :b44:

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44665

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=41257

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=29743

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันมาฆบูชา ๒๕๕๐
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11046

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45428

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42161

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=38086

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันวิสาขบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=32135

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วิสาขบูชา ๒๕๕๑
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15881

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45902

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42840

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=38961

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=33300

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๑
http://www.dhammajak.net/book-somdej/31.html

อาสาฬหภาสิต : ลายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=48151

พระวรธัมโมวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47072

พระวรธัมโมวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=40757

พระวรธัมโมวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=40756

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44119

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=40520

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพรปีใหม่ ๒๕๕๒ ห่างไกลทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=19850

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ “สมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพรในหลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43978

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ “สมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพรในหลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43497

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ “สมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพรพระราชินี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=46103

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “สมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพรพระราชินี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43496

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ “สมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพรพระราชินี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43494

พระวรธรรมคติ : พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43493

พระวรธรรมคติ ๒๕๔๑ นิทานไทยเรื่องหนึ่ง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16063

พระวรธรรมคติ : พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49515

.....................................................
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ก.พ. 2013, 17:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3979

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29577

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43517

“สองธรรมราชา” ในหลวง กับ สมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45825

Postcard สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา ๙๙ ปี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43451

ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49462

พระรูปเขียนสี “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43470

พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43468

พระจริยาวัตร “สมเด็จพระญาณสังวรฯ” ที่หาชมได้ยากมาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51025

:b44:

พระประวัติและปฏิปทา “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20232

“ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43453

“ญาณสังวร” มีที่มาและความหมายอย่างไร ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45045

:b42:

เรื่องเล่าจากภาพของสมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45044

ที่นี่...เป็นพระของประชาชน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45046

เรื่องเล่าที่ “พระตำหนักคอยท่าปราโมช” วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46698

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ปางรำพึง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=48491

สมเด็จพระสังฆราช กับ ท่านพุทธทาสภิกขุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=51044

หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข
ทำพิธีต่อพระชนมายุถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44989

อัศจรรย์บารมี สมเด็จพระสังฆราช “เรียกฝนดับไฟ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46336

สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์แล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=46638

“พระเกศา-พระโลหิต” สมเด็จพระสังฆราช กลายเป็นพระธาตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46984

วธ.เสนอถวายพระสมัญญานามสมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47229

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=48524

:b39:

ประวัติตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไทย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=19521

ประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47044

ประวัติ...วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในประเทศไทย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) รูปภาพ

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.พ. 2013, 10:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ค. 2004, 19:46
โพสต์: 2305

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


แง่มุมที่พุทธศาสนิกชนอาจไม่เคยรู้
เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)


นั่งเหมือนสมเด็จญาณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46359

เส้นทางการออกบิณฑบาต ซ้ำกันทุกวันหรือไม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46346

ทรงเป็น “พระพี่เลี้ยง” ของในหลวงครั้งทรงผนวช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46367

ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระบรมฯ ครั้งทรงผนวช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47286

เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : พระเมตตาแก่ชนทุกระดับ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46653

เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : ทรงอ่อนน้อมและมัธยัสถ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46654

เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : พระอัจฉริยะอธิบายธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46655

เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราช : พระป่า ที่อยู่ในเมือง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46656

พระป่าในเมืองผู้พากเพียรประพฤติปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47188

“พระผู้เจริญพร้อม” สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47187

เจ้าบอด เจ้าจุด สัตว์ตัวโปรดของสมเด็จพระสังฆราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47255

สุนัขในสายพระเนตร “เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51061

ทรงเคยสอบตกเปรียญ ๔ ทรงเป็นนักปฏิบัติกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47301

ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร
ที่ประทับสุดท้ายในบั้นปลายพระชนม์ชีพเจ้าประคุณสมเด็จฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51097

“พระวินัยกรรม” ของ “เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51096

รูปภาพ

ขอน้อมถวายความอาลัย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=46638

“คณะเว็บไซต์ธรรมจักร” ร่วมเป็น ๑ ในเจ้าภาพพิเศษ
ในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=46968

.....................................................
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ธ.ค. 2013, 08:20 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 14:43
โพสต์: 68

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: สาธุ :b8: สาธุ :b8: สาธุ ขอบคุณมากๆ ค่ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.พ. 2015, 20:04 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2744


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:
:b8:
:b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ธ.ค. 2020, 10:12 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2375

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron