Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ควรเกรงกลัวต่อความชั่ว (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
I am
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 25 ต.ค. 2006
ตอบ: 972

ตอบตอบเมื่อ: 27 ธ.ค.2007, 8:29 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ควรเกรงกลัวต่อความชั่ว

สัจจะประการหนึ่ง ความลี้ลับในการกระทำบาปกรรมอกุศลทั้งหลายไม่มี เพราะบุคคลกระทำกรรมไม่ว่าดีไม่ว่าชั่ว แม้จะไม่มีใครเห็นก็ต้องมีตนเองเป็นผู้รู้เห็น ทุกคนอาจปฏิเสธผู้อื่นได้ แต่จะไม่อาจปฏิเสธตนเองได้

เพราะฉะนั้นจึงได้มีพุทธภาษิตตรัสเตือนว่า
“ชื่อว่าที่ลับแห่งบุคคลผู้กระทำบาปกรรม ไม่มีในโลก”

เพราะฉะนั้นจึงสมควรระลึกถึงสัจจะ คือความจริงและพุทธภาษิตที่สอนให้ระลึกถึงความจริงดังกล่าว และตั้งใจละอกุศลบาปกรรมทั้งหลายทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งตามสามารถ ตามรอยพระยุคลพุทธบาทแห่งสมเด็จพระบรมศาสดา ซึ่งทรงเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง

คนโดยมากนั้นไม่กลัวความชั่ว เพราะนึกว่าจะสามารถปกปิดความชั่วไม่ให้ผู้อื่นรู้ได้
และบางทีก็ สามารถที่จะพูดจาหรือกระทำกลับความชั่วให้เป็นความดี หรือกลับความดีให้เป็นความชั่ว อันหมายถึงว่าทำให้คนอื่นๆ ต้องรับรองว่าเป็นความดีหรือเป็นความชั่วตามที่ต้องการได้

เมื่อเข้าใจว่าตนสามารถพลิกได้ดังนี้ จึงยิ่งทำให้เป็นผู้ไม่มี หิริ ความละอายใจ โอตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วยิ่งขึ้น แต่อันที่จริงนั้นย่อมหนีความจริงไม่พ้น

กรรมอันใดที่บุคคลกระทำเมื่อเป็นกรรมดี
ผู้กระทำก็เป็นเจ้ากรรมดีที่กระทำนั้นและก็จะต้องได้รับผลดี

กรรมอันใดที่เป็นกรรมชั่วที่บุคคลกระทำ
ผู้กระทำก็เป็นเจ้าของกรรมชั่วนั้น และก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วนั้น

แต่ว่ากาลเวลาที่จะรับผลอันเป็นที่ปรากฏก็จะเป็นในปัจจุบันนี้บ้าง
ในภายหน้าบ้างหรือในเวลาที่ถัดๆ ไปจากภายหน้านั้นบ้าง
จึงอาจจะเป็นระยะเวลาที่นานอันทำให้คนทั้งปวงในปัจจุบันมองไม่เห็น

เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้พากันเหยียบย่ำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งอันที่จริงเป็นการเหยียบย่ำตนเอง เพราะว่าทุกๆ คนนั้นคนอื่นไม่สำคัญ ใครจะรับรองว่าเราดีหรือชั่วหาสำคัญไม่ ความสำคัญนั้นอยู่ที่ตัวเราเอง

เมื่อทำชั่วต้องรับชั่วเองเมื่อทำดีก็ต้องรับดีเอง และทุกๆ คนจะพบตนเองเฉพาะในวันนี้ในชาตินี้เท่านั้นหาได้ไม่ แต่ว่าจะต้องพบตัวเองของตนเองในชาติหน้าและในชาติสืบๆ ไป

เพราะฉะนั้นก็จะต้องพบผลของกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่ตนกระทำไว้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า ไม่ชาติหน้าก็ชาติถัดๆ ไป แม้ว่าจะยังไม่รู้ไม่เห็นในชาติหน้าและชาติต่อๆ ไป แต่ว่าเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นดีกว่า ปลอดภัยกว่า

เมื่อกระทำดีไว้ ชาติหน้าจะมีหรือไม่มีก็คงเป็นความดีอยู่นั่นเอง
เมื่อกระทำกรรมชั่วไว้ ชาติหน้าจะมีหรือไม่มีก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเอง
และเมื่อเป็นกรรมดีความจริงก็หาชั่วไปได้ไม่
เมื่อเป็นกรรมชั่วแม้ใครจะว่าดีก็หาดีไปไม่

ดีก็ต้องเป็นดี ชั่วก็ต้องเป็นชั่วเสมอ เป็นสัจจะคือความจริง

เพราะว่าอันสัจจะคือความจริงนั้น หาได้เป็นจริงเพราะใครเข้าใจว่าจริงหรือใครว่าไม่จริง แต่เป็นความจริงที่ตัวความจริงเอง บรรดาความจริงทุกๆ อย่างก็เป็นอยู้ดังนี้ เหมือนอย่างของจริงของเทียมที่เป็นธรรมดาโลกนี้แหละ เช่นว่าเงินแท้ ทองแท้ ใครจะว่าเทียมว่าเก๊ ก็ต้องเป็นของแท้อยู่นั่นเอง

แต่ว่าเงินปลอม ทองปลอมใครจะว่าจริง ก็ต้องเป็นของปลอมอยู่นั่นเอง เป็นจริงหรือปลอมเกิดขึ้นที่ความจริงของสิ่งนั้นเอง ฉะนั้น จึงสมควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบและเป็นผู้ไม่ประมาท หมั่นศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

พระธรรมคำสั่งสอนอันใดที่เป็นคำสั่งสอนให้น้อมเข้ามาภายใน เช่น สติปัฏฐาน เป็นต้น ก็สามารถปฏิบัติรู้ด้วยตนเองได้ตามควรแก่การปฏิบัติ เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ภายนอก ไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต

: บุญ เป็นหลักใหญ่ของโลก
: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


สาธุ ยิ้มเห็นฟัน
 

_________________
ทุกข์ใดดับได้ด้วยปัญญา ทุกข์นั้นจะไม่เกิดอีก
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 27 ธ.ค.2007, 11:08 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุจ้า...คุณ I am

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ยิ้ม ยิ้มแก้มปริ สู้ สู้
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 28 ธ.ค.2007, 4:06 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาสาธุ ด้วยค่าคุณ I am สาธุ ยิ้ม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
บัว แสนราช
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 02 ส.ค. 2007
ตอบ: 3
ที่อยู่ (จังหวัด): กรุงเทพมหานคร

ตอบตอบเมื่อ: 17 ม.ค. 2008, 3:28 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ คุณ I am
 

_________________
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง EmailMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง