(ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
)

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือ ประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม

วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

๑. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ

๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

๓. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย

๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน ๓) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ โอวาทปาฏิโมกข์ โอวาทปาฏิโมกข์ คือ ข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของ พระพุทธศาสนา ๓ ประการ

 

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง
๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
๓. การทำจิตให้ผ่องใส

 

อ่านต่อ >>

 

เพลงมาฆบูชา

 

Image

ส่องกล้องมองคำว่า"ทุกข์"
ความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์ทางใจนี้ เป็นเพราะว่าเรามองดูปรากฏการณ์ในชีวิตด้วยความไม่ชัดเจน อ่านต่อ
  เทคนิคมองโลกในแง่ดี
คนไทยสมัยนี้เครียดกันง่ายจัง วันๆ หนึ่งต้องพบกับความทุกข์ใจไม่สบายใจ กังวลใจกันหลายๆครั้งอ่านต่อ
     
บำบัดความเครียด... สมาธิบำบัด การทำสมาธิถือได้ว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ลึกซึ้งที่สุด สมาธิทำให้จิตใจสงบนิ่ง อ่านต่อ   วิธีจัดการกับความเครียด การจะจัดการกับความเครียดท่านต้องหาว่าความเครียดเกิดจากสาเหตุใด อ่านต่อ

ทุกข์ที่สุดจะหลุดได้อย่างไร อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้น จะมีตลอดไป อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไข อ่านต่อ

 

ความสุขที่ถูกมองข้าม
ใช่หรือไม่ว่า สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในมือนั้นไม่ทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าสิ่งที่ได้มาใหม่ อ่านต่อ


ควรอยู่เป็นโสด หรือมีครอบครัว คนที่อายุยังน้อย เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้ว มักพูดเสมอว่า ไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากมีลูก อ่านต่อ

 

ความผูกพัน หมายถึง การเกาะเกี่ยวกันทางใจ ทำให้ปล่อยวางหรือลืมเรืองนั้นเสียไม่ได้ อ่านต่อ

 

Image

บ้านจิตสบาย ได้จัดกิจกรรมอาราธนานิมนต์/เชิญ ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเกี่ยวกับการเจริญสติ เพื่อเอื้อเฟื้อต่อการภาวนาของกัลยาณมิตรทุกท่าน โดยมีศาลาไตรสิกขาเป็นสถานที่หลักในการแสดงธรรม ซึ่งเป็นอาคารเปิดโล่ง พร้อมทั้งมีบริเวณทางเดินรอบศาลา สามารถรองรับผู้ฟังธรรมได้หลายร้อยคน


"บ้านอารีย์" ห้อง สมุดธรรมะ ส่งเสริมและสนับสนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา แจกฟรี หนังสือ, ซีดี, วีซีดี คำสอนของครูบาอาจารย์ อาทิ หลวงพ่อเทียน, พระอาจารย์ปสันโน, พระอาจารย์ปราโมทย์, พระอาจารย์อำนาจ, อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม, อาจารย์สุรวัฒน์, ดังตฤณฯ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.baanaree.net

 

นำแนะการใช้เว็บ ภาพที่แสดงนี้เป็นเครื่องมือ (อยู่มุมขวามือบนสุด) สำหรับการใช้ปรับแต่งขนาดหน้าเว็บ มี 2 ขนาด 1024x768 และ 600x800 **ปรับขนาดตัวอักษร + ใหญ่ - เล็ก และปกติ *** ปรับสีตามความชอบใจ

 
Advertisement
ไม่มีรายการที่จะแสดง
Advertisement
สาเหตุที่ทำให้คุณเครียดมาก?
 
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

:: เว็บสหธรรมิก ::

Advertisement

www.dhammajak.net
ธรรมจักร :: เว็บธรรมะออนไลน์