วันเวลาปัจจุบัน 07 ธ.ค. 2019, 05:58  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "บุญคืออะไรอยู่ที่ไหน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

130

เมื่อวานนี้, 06:55

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ต้นของศีลคือศีล 5

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

45

เมื่อวานนี้, 05:48

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "กายเป็นที่ตั้งของอุปาทาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

182

05 ธ.ค. 2019, 06:42

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กรรมดีหรือกรรมชั่ว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

95

05 ธ.ค. 2019, 05:34

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โคตรภูบุคคล

ใน สมาธิ, สติ

หนวดเต่า

0

222

04 ธ.ค. 2019, 18:49

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "สมาธิ การวัดใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

224

04 ธ.ค. 2019, 06:36

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จิตที่ฟุ้งซ่าน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

109

04 ธ.ค. 2019, 04:59

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ให้ปฏิบัติบูชาภาวนา" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

277

03 ธ.ค. 2019, 06:33

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เบิกบานยิ้มแย้ม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

160

03 ธ.ค. 2019, 05:23

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ผู้ขาดสติย่อมทำลายตัวเอง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

293

02 ธ.ค. 2019, 06:46

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มานั่งสมาธิกัน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

190

02 ธ.ค. 2019, 06:00

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ฝึกยากที่สุดคือจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

333

01 ธ.ค. 2019, 06:27

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วาสนาบารมี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

195

01 ธ.ค. 2019, 05:12

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สุคโต พระผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

213

30 พ.ย. 2019, 08:56

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ยกแล้วหนัก" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

154

30 พ.ย. 2019, 06:23

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีสติตลอด

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

193

30 พ.ย. 2019, 05:43

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูญ

ใน สมาธิ, สติ

หนวดเต่า

0

176

29 พ.ย. 2019, 20:27

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความเข้าใจเรื่อง การสักว่ารู้

ใน สมาธิ, สติ

หนวดเต่า

0

221

29 พ.ย. 2019, 14:44

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ถ้าถูกจริตมันก็สงบสบาย" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

219

29 พ.ย. 2019, 06:28

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

202

29 พ.ย. 2019, 05:29

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การให้ทานของรักของพระโพธิสัตว์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)

Hanako

0

43

28 พ.ย. 2019, 07:24

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การให้ทานของรักของพระโพธิสัตว์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน พระพุทธเจ้า

Hanako

0

145

28 พ.ย. 2019, 07:24

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "อยู่ที่ตัวเรานี่เอง" (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

286

28 พ.ย. 2019, 06:42

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สมาธิเกิดขึ้นเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่ง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

197

28 พ.ย. 2019, 05:30

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เข้าใจผิดจากความจริงจึงไม่พบความสุข (หลวงปู่เหรียญ)

ใน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)

Hanako

0

50

27 พ.ย. 2019, 07:41

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เข้าใจผิดจากความจริงจึงไม่พบความสุข (หลวงปู่เหรียญ)

ใน กฎแห่งกรรม

Hanako

0

160

27 พ.ย. 2019, 07:41

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "กามภพเป็นที่บำเพ็ญบารมี" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

334

27 พ.ย. 2019, 07:24

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อย่าประมาทในเรื่องบุญกุศล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

232

27 พ.ย. 2019, 05:49

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ยูเนสโกยกย่อง “พระอาจารย์มั่น-กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

น้องพลอย

0

235

26 พ.ย. 2019, 21:39

น้องพลอย ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ธรรมเหมือนยารักษาไข้" (หลวงปู่ชา สภทฺโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

333

26 พ.ย. 2019, 07:03

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

169

26 พ.ย. 2019, 05:21

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ล่วงทุกข์ได้ เพราะความความเพียร" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

367

25 พ.ย. 2019, 06:26

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รู้เห็นธรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

151

25 พ.ย. 2019, 05:28

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

231

24 พ.ย. 2019, 06:44

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลักทางวิปัสสนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

184

24 พ.ย. 2019, 05:26

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน คุณงามความดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

190

23 พ.ย. 2019, 05:53

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "กรรมมีอำนาจมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

277

22 พ.ย. 2019, 06:47

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทำบุญ ตัดบาปตัดกรรมไม่ได้

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

189

22 พ.ย. 2019, 05:39

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โลกอยู่ได้เพราะใส่ดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

181

21 พ.ย. 2019, 16:29

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

270

21 พ.ย. 2019, 06:45

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เร่งความเพียร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

179

21 พ.ย. 2019, 05:58

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทำบุญให้ทาน รักษาศีล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

173

20 พ.ย. 2019, 06:53

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "สติ เฝ้าระวังรักษา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

317

20 พ.ย. 2019, 06:16

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน องค์แห่งเหตุผล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

171

19 พ.ย. 2019, 08:09

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่ง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

328

19 พ.ย. 2019, 06:17

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร