Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 การสร้างบารมี อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
I am
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 เม.ย.2006, 7:47 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

....ท่านทั้งหลายที่ได้เคยยิ่งใหญ่ด้วยยศศักดิ์อำนาจวาสนาและทรัพย์สมบัติในอดีตกาล จนเป็นถึงมหาจักรพรรดิมีสมบัติสร้างสมมาด้วยเลือดและน้ำตาของผู้อื่นจนค่อนโลก

แต่แล้วในที่สุดก็ต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไป แม้แต่เนื้อตัวร่างกายของท่านที่เคยยิ่งใหญ่ จนถึงกับเป็นผู้ที่ไม่อาจจะแตะต้องได้ แต่แล้วก็ต้องทอดทิ้งจมดินและทราย

จนในที่สุดก็สลายไปจนหาไม่พบว่าเนื้อ หนัง กระดูก ขน เล็บ ตับ ไต ไส้ กระเพาะของท่านว่าอยู่ที่ตรงไหน คงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เป็นดิน น้ำ ลม และไฟ ตามสภาพเดิมที่ก่อกำเนิดมาเป็นตัวของท่านเพียงชั่วคราวเท่านั้น แล้วตัวของเราท่านทั้งหลายก็เพียงเท่านี้มิได้ยิ่งใหญ่เกินไปกว่าท่านในอดีต จะรอดพ้นจากสัจธรรมนี้ไปได้หรือ

ในเมื่อความเป็นจริงก็เห็นๆ กันอยู่เช่นนี้แล้ว เหตุใดเราท่านทั้งหลายจึงต้องพากันดิ้นรนขวนขวายสะสมสิ่งที่ในที่สุดก็จะต้องทิ้ง จะต้องจากไป ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายวันเวลาอันมีค่าของพวกเราซึ่งก็คงมีไม่เกินคนละ ๑๐๐ ปี ให้ต้องโมฆะเสียเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดมิได้

เหตุใดไม่เร่งขวนขวายสร้างสมบุญบารมีที่เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐ์ ซึ่งจะติดตามตัวไปได้ในชาติหน้า แม้หากว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ อย่างเลวพวกเราก็เพียงเสมอตัว มิได้ขาดทุนแต่อย่างใด

หากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ว่ามีจริงดั่งที่ปราชญ์ในอดีตกาลยอมรับ แล้วเราท่านทั้งหลายไม่สร้างสมบุญและความดีไว้ สร้างสมแต่ความชั่วและบาปกรรมตามติดตัวไป เราท่านทั้งหลายไม่ขาดทุนหรอกหรือ เวลาในชีวิตของเราที่ควรจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ กลับต้องโมฆะเสียเปล่าก็สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็น "โมฆะบุรุษ" โดยแท้....

: สมเด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
: การสร้างบารมี
สาธุ
 
ต้นหญ้า
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 เม.ย.2006, 1:54 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบนR2869-25.gif


บุญอันโจรนำไปไม่ได้ ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ

สํ.ส. ๑๕/๕๐

บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ

ขุ.ธ. ๒๕/๕๙

ความสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ขุ.ธ. ๒๕/๓๐

บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ

สาธุค่ะท่าน I am สวัสดีค่ะคุณลูกโป่ง คุณบัวใต้ คุณข้าน้อย
 
I am
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 เม.ย.2006, 2:57 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

โมทนาครับ คุณต้นหญ้า สวัสดีทุกท่าน
 
ข้าน้อย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 เม.ย.2006, 4:12 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน8629_0.gif


โมฆะบุรุษ ตรงข้ามกับ สัตตบุรุษ

สวัสดีครับทุกท่าน
 
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 21 เม.ย.2006, 5:18 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาบุญค่ะ...คุณ I am

ธรรมะสวัสดีค่ะ..คุณต้นหญ้า คุณบัวใต้ คุณข้าน้อย และญาติธรรมทุกท่าน

มาร่วมกันสะสมความดีกันดีกว่า...
อย่ามัวแต่โลภ โกรธ หลง กันนักเลย
อยู่กันไม่นานก็ตายแล้ว
จะได้มีความดีไว้เป็นการสะสมเสบียงเลี้ยงตัวในชาติหน้า

ยิ้มแก้มปริ ยิ้มแก้มปริ ยิ้มแก้มปริ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
ทิพวรรณ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 เม.ย.2006, 2:05 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยนะคะ ยิ้มแก้มปริ
 
๛ Nirvana ๛
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 09 เม.ย. 2006
ตอบ: 403

ตอบตอบเมื่อ: 27 เม.ย.2006, 10:40 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

--------------------------------------------------------------------------------
ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยนะครับ สาธุ


สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้เกิดมาย่อมต้องมีความตายไปในที่สุด
อายุเป็นของน้อยไม่ถึงร้อย หรือ จะเกินก็นิดหน่อยก็ต้องตาย
บัณฑิตทั้งหลายเห็นภัยในมรณะแล้ว พึงทำกุศลครั้นยังมีชีวิตอยู่เถิด
สาธุ
 

_________________
ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวตำแหน่ง AIMMSN Messenger
ผู้ผ่านมา
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 03 พ.ค.2006, 12:16 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนา สาธุค่ะ สาธุ


คนเราควรอยู่อย่างมีสติ อยู่ด้วยความไม่ประมาท เพราะจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ ต้องรีบขวนขวายทำแต่ความดี สร้างบุญสร้างกุศลไว้ เพราะการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมาก การได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาจึงนับเป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะสอนให้คนรู้จักทางพ้นทุกข์ แต่ก็เป็นเพียงผู้ชี้ทาง เราจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะพ้นทุกข์ ไม่มีใครมาทำแทนเราได้
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง