Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 อัธยาศัย-นิสัย-อุปนิสัย-วาสนา (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
Iam
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 26 มิ.ย.2006, 7:45 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

อัธยาศัย-นิสัย-อุปนิสัย-วาสนา


อัธยาศัย

คือ ภาวะที่อาศัยอยู่กับจิตใจ ดึงจิตใจให้เกิดความมุ่ง หรือน้อมจิตใจไปให้เกิดเจตนากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ถ้ามีอัธยาศัยประกอบด้วยโทสะ พยาบาท ย่อมดึงจิตใจให้เกิดความมุ่ง หรือน้อมจิตใจให้เกิดเจตนากรรม คือมุ่งก่อทุกข์โทษแก่ผู้อื่น

ถ้ามีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตากรุณา ย่อมดึงจิตใจให้มุ่งก่อเกื้อสุขประโยชน์แก่ผู้อื่น อัธยาศัยโดยย่อจึงมี ๒ คือ อัธยาศัยเลวกับอัธยาศัยดี เหตุที่อุดหนุนให้เกิดอัธยาศัยคือ นิสัย อุปนิสัย

นิสัย

คือ ที่เข้าอาศัยของจิตใจ ในฐานเป็นพื้นเพและเป็นเหตุอุปการะ มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเหมือนอัธยาศัย เพราะจิตต้องเป็นนิสิต คือผู้อาศัยอยู่ในนิสัย คือที่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าอาศัยอยู่กับกิเลส เช่น อาศัยตัณหา อาศัยมานะ อาศัยทิฏฐิ เรียกว่า ตัณหานิสัย มานนิสัย ทิฏฐินิสัย

ถ้าอาศัยคุณธรรม คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา เรียกว่า ศรัทธานิสัย หิรินิสัย โอตตัปปนิสัย วิริยนิสัย ปัญญานิสัย

ฉะนั้น คนจะทำอะไรจึงสุดแต่นิสัย ถ้านิสัยเป็นส่วนชั่วก็ทำชั่ว นิสัยเป็นส่วนดีก็ทำดี แต่นิสัยแสดงออกเป็นอัธยาศัย คือทำให้เกิดความมุ่งหรือน้อมไปของจิตใจก่อนแล้ว จึงเกิดเป็นเจตนากรรมทำชั่วหรือดีดังกล่าว

อุปนิสัย

คือ ที่อยู่พำนักอาศัยของจิตใจ มีอธิบาย ๒ อย่าง อย่างหนึ่งว่า นิสัยที่แรงกว่าปกติเรียกว่า อุปนิสัย เทียบอย่างคำว่า บารมีและอุปบารมี อีกอย่างหนึ่งว่า นิสัยชนิดที่เป็นรองเรียกว่า อุปนิสัย

อุปนิสัยในความหมายหลังนี้ หมายถึงนิสัยที่อบรมเพิ่มเติมเข้าใหม่ เช่น อบรมสติปัญญา พิจารณาในการส่องเสพ ในการอดกลั้น ในการละเว้น ในการบรรเทาถอน เป็นต้น หรือเช่น อบรมในบุญกุศล คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำสมาธิและปัญญาให้เกิด เรียกว่า ทานูปนิสัย สีลูปนิสัย ภาวนูปนิสัย

การอบรมจนเป็นนิสัย อุปนิสัย จำต้องอบรมบ่อยๆ จนอยู่ตัว เหมือนอย่างกระดาษที่ม้วนจนอยู่ตัว จับคลี่ออกปล่อยมือก็ม้วนกลับเข้าไปเอง ความอยู่ตัวนี้เรียกว่า วาสนา มีทั้งทางชั่วและทางดีเช่นเดียวกัน

การอบรมจนเป็นวาสนา เป็นนิสัย อุปนิสัย แสดงออกเป็นอัธยาศัย แล้วแสดงออกเป็นเจตนากรรมดังกล่าวมานี้ อาศัยเสวนาการซ่องเสพบ่อยๆ เป็นสำคัญ ฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสไว้ในมงคลสูตรเป็นข้อต้นว่า

“อเสวนา จ พาลานํ การไม่ซ่องเสพ คบหาคนพาล
ปฺณฑิตานฺญจ เสวนา การซ่องเสพ คบหาบัณฑิต”


พระพุทธเจ้าตนัสไว้ว่า “ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนใดย่อมเป็นเช่นคนนั้น”

การที่จะเป็นเช่นคนที่ตนคบ หมายถึงคบหากัน (เสวนา) จนเกิดความคุ้นเคยอยู่ตัว เกิดมีนิสัย อุปนิสัย และอัธยาศัยคล้ายคลึงกันเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่มีอัธยาศัยเช่นใด ก็ย่อมเสวนากับคนที่มีอัธยาศัยเช่นนั้น

คนที่มีอัธยาศัยเลวก็เข้าพวกคนเลว คนที่มีอัธยาศัยดีก็เข้าพวกคนดี ดังที่ปรากฏในพระญาณของพระคตาคตเจ้า ข้อนี้เป็นความจริงที่มีอยู่ทุกกาลสมัย บัดนี้มักพูดอ้างว่าสิ่งแวดล้อม แต่อ้างว่าเสวนาตรงกว่า...


:: สิริมงคลของชีวิต
:: สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสวัสดียามเช้า วันทำงานครับทุกท่าน...
 
แพร
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 26 มิ.ย.2006, 12:10 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณค่ะ
 
ฝ้าย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 26 มิ.ย.2006, 2:27 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุๆ ๆ
 
๛ Nirvana ๛
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 09 เม.ย. 2006
ตอบ: 403

ตอบตอบเมื่อ: 26 มิ.ย.2006, 2:38 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาครับ สาธุ
 

_________________
ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวตำแหน่ง AIMMSN Messenger
ข้าน้อย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 26 มิ.ย.2006, 4:37 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบนmind.gif


สาธุครับ

หลวงปู่ชาเคยบอกว่า

เธอพึงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดนั้นทำให้เกิดความประพฤติ
ความประพฤติที่ทำประจำ............จนกลายเป็นความเคยชิน.......จะสร้างนิสัย........และเป็นอุปนิสัย
อุปนิสัยของเธอนี่แหละ...................จะกำหนดชีวิตเธอ.....จะสร้างกรรมแก่เธอ
 
I am
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 มิ.ย.2006, 7:35 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณครับ ท่านข้าน้อย ที่นำธรรมมาแบ่งปันกัน สาธุ..
 
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 28 มิ.ย.2006, 2:25 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนบุญค่ะ...คุณ I am

ขอบคุณค่ะ...คุณข้าน้อยที่นำธรรมะหลวงพ่อชามาแบ่งปัน

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ยิ้ม ยิ้มแก้มปริ แลบลิ้น
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
กรีนเดย์
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 01 ก.ค. 2006
ตอบ: 9

ตอบตอบเมื่อ: 01 ก.ค.2006, 8:35 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
ธรรมะทั้งปวง เป็นอนัตตา
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง EmailMSN Messenger
จ๊ะเอ๋
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 09 ก.ย. 2006, 7:04 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาสาธุ
 
tuiti
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 16 พ.ย. 2007
ตอบ: 6

ตอบตอบเมื่อ: 10 ก.พ.2008, 3:51 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ศุภมณฑา
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 07 ม.ค. 2008
ตอบ: 43
ที่อยู่ (จังหวัด): ระยอง

ตอบตอบเมื่อ: 13 พ.ค.2008, 7:09 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาบุญค่ะ เป็นสิ่งที่ดีจังเลยนะค่ะ เป็นข้อมูลที่ไม่เคยได้อ่านเลย เพิ่งจะเข้าใจ

ได้แต่ งง สงสัย ถ้าสงสัยอะไรจะถามเข้ามาอีก จะได้รับความรู้มากๆ

ไม่ต้องไปมัวแต่งง
หาคำตอบเอง สาธุ

ขอบคุณค่ะ
 

_________________
ขยัน อดทน ทำดี คิดดี พูดดี จะประสบความสำเร็จที่ดี
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 15 พ.ค.2008, 2:35 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาสาธุยิ่งค่าคุณ I am
แจ่มแจ้ง....ชัดเจนดีแท้ สาธุ สู้ สู้ ยิ้มเห็นฟัน
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง