เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมสมุดเยี่ยม ฝากข้อความ ติชมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
สารบัญหลัก
  หน้าหลัก
  หนังสือธรรมะ
  บทสวดมนต์
  เสียงธรรม mp3
  เสียงสวดมนต์ mp3
  ห้องสวดมนต์ออนไลน์
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  วัดป่า-พระป่า
  วันสำคัญทางศาสนา
  ดาวน์โหลด e-book
  คำสอนจากครูบาอาจารย์
  บทความ..ธรรมจักร
  รูปภาพ
  กระดานสนทนา
  ห้องสนทนา
  สมุดเยี่ยม
  รวมเว็บ
  ติดต่อทีมงาน
ขึ้นบน
 
เว็บบอร์ด
  สนทนาธรรม
  ข่าวกิจกรรม
  สติปัฏฐาน
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  นิทานธรรมะ
  หนังสือธรรมะ
  บทความธรรมะ
  กวีธรรม
  นานาสาระ
  วิทยุธรรมะ
  สถานที่ปฏิบัติธรรม
  เสียงธรรมออนไลน์
  เสียงสวดมนต์ออนไลน์
  พระพุทธเจ้า
  ประวัติอสีติมหาสาวก
  ประวัติเอตทัคคะ
  ประวัติครูบาอาจารย์
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
 
 
 

   ธรรมจักร   สมาธิ สมาธิ (ท่านธรรมรักษา)

ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 

บทนำ
มีพระพุทธพจน์แห่งหนึ่ง ว่า

           "ภิกษุทั้งหลาย ! จงเจริญสมาธิเถิด, ผู้มีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง"

           พุทธพจน์นี้ แสดงทั้งความหมาย (จิตตั้งมั่น) และประโยชน์ที่มุ่งหมายของสมาธิ (รู้ชัดตามเป็นจริง)

           จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอย่างไร ? ทำให้รู้ชัดตามเป็นจริงได้อย่างไร ? ก็มีพุทธพจน์แสดงไว้อีกว่า

           "ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเทียบห้วงน้ำใส กระจ่างไมุ่ขุ่นมัว คนตาดียืนอยู่บนฝั่ง พึงเห็นได้ซึ่งหอยโข่ง หอยกาบ ก้อนหิน ก้อนกรวด ตลอดจนฝูงปลา ที่กำลังแหวกว่ายอยู่บ้าง กำลังหยุดอยู่บ้าง …ฉันใด

           ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว ก็จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จักประจักษ์แจ้งได้ ซึ่งคุณวิเศษยิ่งกว่ามนุษย์สามัญ คือ ญาณทัสสนะ ที่สามารถทำให้เป็นอริยชน…"

           เมื่อจิตสงบแน่วเรียบสนิท จะคิดพิจารณาสิ่งใด ? เรื่องใด ? ก็มองเห็นง่ายเข้าใจชัดเจน เมื่อเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย รู้เท่าทันธรรมดาของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย จิตใจก็หายเร่าร้อนกระวนกระวาย สงบ ผ่องใส เป็นอิสระปลอดกิเลส ไร้ทุกข์ เป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิต ถึงแม้ยังไม่ใช้ปัญญา เพียงแต่สมาธิอย่างเดียว เกิดขึ้นเมื่อใดจิตใจก็สงบผ่องใส มีความสุข ดับกิเลสดับทุกข์ได้ชั่วคราว ตลอดเวลาที่สมาธินั้นยังคงอยู่

           อย่างไรก็ตาม ถ้าปฏิบัติผิด ก็มีทางเขวและเกิดโทษ เช่นหลงเพลินติดอยู่แค่สมาธิ พอใจในความสุขจากสมาธิ คิดว่าเพียงพอแล้ว ไม่ใช้สมาธินั้นสร้างปัญญา เพื่อแก้ปัญหาของชีวิตให้หมดสิ้นไป บ้างก็มองเห็นสมาธิเป็นเรื่องของคนที่หลบลี้ ปลีกตัวออกไปจากสังคม อย่างลัทธิฤาษีชีไพร บ้างก็ตั้งความหวังผิดๆ มุ่งจะเอาแต่ผลพลอยได้ของสมาธิ หมกมุ่นในเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ รวมความคือตกอยู่ในความประมาท

           ชาวพุทธพึงเข้าใจ ฝึก และใช้สมาธิให้ถูกต้องตามหลักการ ความหมายและความมุ่งหมาย ดังพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้น และหวังว่าหนังสือสมาธิเล่มน้อยนี้ จะมีส่วนช่วยนำให้เกิดผลที่กล่าวนั้น.

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

.......................

           "….สมาธิ เป็นเพียงวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายไม่ใช่ตัวจุดหมาย ผู้เริ่มปฏิบัติอาจต้องปลีกตัวออกไปมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต สังคมน้อยเป็นพิเศษ เพื่อการปฏิบัติฝึกอบรมช่วงพิเศาระยะหนึ่ง แล้วจึงออกมามีบทบาทในทางสังคม ตามความเหมาะสมของตนต่อไป

อีกประการหนึ่ง การเจริญสมาธิโดยทั่วไปก็มิใช่จะต้องมานั่งเจริญอยู่ทั้งวันทั้งคืน และวิธีปฏิบัติก็มีมากมาย เลือกใช้ได้ตาม ความเหมาะสมกับจริยา…"

จากหนังสือพุทธธรรม
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)


เนื้อหาทั้งหมดนี้คัดลอกจากหนังสือ "สมาธิ"
ธรรมรักษา : เขียน
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) : ตรวจทานและแก้ไข
   

สารบัญ
  บทนำ   สมาธิจากเสียงเพลง
  ประโยชน์ของสมาธิ   สมาธิประยุกต์
  สมาธิในชีวิตประจำวัน   ลืมตาทำสมาธิ
  สมาธิคืออะไร?   สมาธิรุ่งอรุณของปัญญา
  สมาธิทำยากจริงหรือ?   เคล็ดลับการทำสมาธิ
  แบบกำหนดลมหายใจ   ส่งท้ายสมาธิ
  แบบใช้วัตถุกำกับ   คำแผ่เมตตา
  แบบนับเป็นคาบ   คำกรวดน้ำ
   
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก l หนังสือธรรมะ l เสียงสวดมนต์ mp3 l เสียงธรรม mp3 l บทสวดมนต์ l สมาธิ l รูปภาพ
ดาวน์โหลด e-book l ห้องสวดมนต์ออนไลน์  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน