รวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
  เสียงบรรยายธรรม
  เสียงเพลงธรรมะ
  เสียงธรรมนิยาย
  เสียงสวดมนต์
 
บทสวดมนต์ และคาถา
ห้องสวดมนต์
วีซีดีพระพุทศาสนา
 
รายการเสียงที่น่าสนใจ
  พุทธประวัติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธวิธีคลายโศก
  พระอานนท์ (ธรรมนิยาย)
  ลีลาวดี (ธรรมนิยาย)
  มงคลชีวิต 38 ประการ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  หลวงปู่สิม พุทธาจารโร
  หลวงพ่อชา สุภัทโท
  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  หลวงพ่อประยุทธ์ ปยุตฺโต
  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
  พระอาจารย์สมภพ
  พระอาจารย์สุชาติ
  พระอาจารย์สุโข
  "เข็มทิศชีวิต" คุณฐิตินาถ
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
 
คุณชอบฟังเสียงประเภทใดมาก?
 เสียงสวดมนต์
 เสียงเพลงธรรมะ
 เสียงธรรมนิยาย
 เสียงบรรยายธรรม
 อื่นๆ

 
   หน้าหลัก   เสียงสวดมนต์ (ฟังออนไลน์) ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
   กำลังฟังขณะนี้ : 6 คน
ชุด 1. เสียงสวดมนต์ และคาถา
ที่
ชื่อ
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001
ทำวัตรเช้า (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)
002
ทำวัตรเย็น (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)
003
บทสวดธรรมจักร
004
บทสวดธรรมจักร (แปล)
005
บทสวดพาหุง
006
พระคาถาชินบัญชร
007
พระคาถาชินบัญชร (แปล)
008
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
009
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)
     

ชุด 2. เสียงสวดมนต์(แปล) สวนโมกขพลาราม
ที่
ชื่อ
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001
ทำวัตรเช้า - บทบูชาพระรัตนตรัย
002
ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติง
003
ทำวัตรเช้า - บทธัมมาภิถุติง
004
ทำวัตรเช้า - บทสังฆาภิถุติง
005
ทำวัตรเช้า - บทรตนัตตยัปปณามคาถา
006
อดีตปัจจเวกขณปาฐะ
007
อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ
008
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
009
ภารสุตตคาถา
010
ภัทเทกรัตตคาถา
011
ปุพพภาคนมการ
012
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
013
รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ
014
สรณคมนปาฐะ
015
สัพพปัตติทานคาถา
016
ทวัตติงสาการปาฐะ
017
ธัมมคารวาทิคาถา
018
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
019
อริยธนคาถา
020
บทพิจารณาสังขาร
       
ไฟล์เสียงจาก www.geocities.com/putthatat

ชุด 3. มนต์พิธี
ที่
ชื่อ
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
คำอาราธนา
001
อาราธนาศีล 5 (1)
002
อาราธนาศีล 5 (2)
003
อาราธนาพระปริตร
004
อาราธนาธรรม
ถวายพรพระ
001
นโม
002
พุทธัง
003
อิติปิโส
004
พาหุง
005
มหาการุณิโก
006
ชะยันโต
007
ภะวะตุสัพ
งานมงคล
001
รับศีล 5
002
อาราธนาพระปริตร
003
นโมตัสสะ
004
พุทธังสะระนัง
005
โยจักขุมา
006
นโมอะระหะโต
007
อเสวะนา
008
ยังกิญจิ
009
เมตตัญจะ
010
อัปปะมาโณ
011
อัตถิโลเก
012
วิปัสสิสสะ
013
สักกัตตะวา
014
โพชฌังโค
015
ยันทุน
016
ทุกขัปปัตตา
017
ภะวะตุสัพ
ให้พร
001
ยถา
002
สัพพี
003
กาเลทะทันติ
004
อายุโท
005
อัคคะโตเว
006
ยัสมิง
007
ยานีธะภูตา
008
มงคลจักวาฬใหญ่
009
ภะวะตุสัพ
       
บทปลงสังขาร
001
เกสาผมหงอก
002
มนุษย์เราเอ๋ย 1
003
มนุษย์เราเอ๋ย 2
004
สังขารร่างกาย
       

ดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดที่ 1 - 33CD-All67.zip ขนาดไฟล์ 23.8 MB
   

สำหรับผู้ที่จะบวช
ดาวน์โหลด คำขานนาค mp3 (แบบอุสากะ ที่ใช้สำหรับวัดฝ่ายมหานิกาย)
ดาวน์โหลด คำขานนาค mp3 (แบบเอสาหัง ที่ใช้สำหรับวัดฝ่ายธรรมยุต)
ดาวน์โหลด คำขานนาค .wma
ดาวน์โหลด สวดปาฏิโมกข์ mp3 (สำหรับพระสงฆ์)
ดาวน์โหลด สวดปาฏิโมกข์ .wma
 
คู่มือการบวช
คุณสมบัติของผู้ที่จะบวชได้
บทกิจวัตร แสดงอาบัติ ลาสิกขา


สามารถขอรับซีดีต้นฉบับเสียงคุณภาพ ได้ที่
ห้องสมุดธรรม และศูนย์ซีดีธรรม 02-6197474
http://www.cdthamma.com 
 
 
 
 
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร l หนังสือธรรมะ l บทสวดมนต์ l สมาธิ l ห้องสวดมนต์ออนไลน์
ดาวน์โหลด e-book  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ l รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน