รวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
  เสียงบรรยายธรรม
  เสียงเพลงธรรมะ
  เสียงธรรมนิยาย
  เสียงสวดมนต์
 
บทสวดมนต์ และคาถา
ห้องสวดมนต์
วีซีดีพระพุทศาสนา
 
รายการเสียงที่น่าสนใจ
  พุทธประวัติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธวิธีคลายโศก
  พระอานนท์ (ธรรมนิยาย)
  ลีลาวดี (ธรรมนิยาย)
  มงคลชีวิต 38 ประการ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  หลวงปู่สิม พุทธาจารโร
  หลวงพ่อชา สุภัทโท
  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  หลวงพ่อประยุทธ์ ปยุตฺโต
  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
  พระอาจารย์สมภพ
  พระอาจารย์สุชาติ
  พระอาจารย์สุโข
  "เข็มทิศชีวิต" คุณฐิตินาถ
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
 
คุณชอบฟังเสียงประเภทใดมาก?
 เสียงสวดมนต์
 เสียงเพลงธรรมะ
 เสียงธรรมนิยาย
 เสียงบรรยายธรรม
 อื่นๆ

 
 
 
 
 
   หน้าหลัก   เสียงธรรมบรรยาย ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(ชนิดไฟล์แบบ .wma)
ที่
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา - ตอนที่ 1

002
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา - ตอนที่ 2
003
การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ - 1
004
การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ - 2
005
การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ - 3
006
การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ - 4
007
การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง - 5
008
การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง - 6
009
วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - 1
010
วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - 2
011
ตามรอยพระพุทธองค์ - 1
012
ตามรอยพระพุทธองค์ - 2
013
พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรม - 1
014
พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรม - 2
015
สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ - 1
016
สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ - 2
017
หลักของสติปัฏฐาน - 1
018
หลักของสติปัฏฐาน - 2
019 ทุกข์และมหาสติ - 1
020 ทุกข์และมหาสติ - 2
021
อารักขกรรมฐาน -1
022 อารักขกรรมฐาน - 2
023 การพิจารณาพระไตรลักษณ์ - 1
024 การพิจารณาพระไตรลักษณ์ - 2
025 สังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) - 1
026 สังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) - 2
027 สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ - 1
028 สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ - 2
029 ศีล-สมาธิ-ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม - 1
030 ศีล-สมาธิ-ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม - 2
031 ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ - 1
032 ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ - 2
033 การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา - 1
034 การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา - 2
035 ศีลห้า - 1
036 ศีลห้า - 2
037 นิมิตและวิปัสสนา - 1
038 นิมิตและวิปัสสนา - 2
039 ฐานการภาวนา - 1
040 ฐานการภาวนา - 2
041 บริกรรมภาวนา-พิจารณาและกำหนดตามรู้ - 1
042 บริกรรมภาวนา-พิจารณาและกำหนดตามรู้ - 2
043 เรื่องของสมาธิ - 1
044 เรื่องของสมาธิ - 2
045 ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ - 1
046 ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ - 2
047 วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหา - 1
048 วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหา - 2
049 การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ - 1
050 การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ - 2
051 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 1
052 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 2
053 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 3
054 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 4
055 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 5
056 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 6
057 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 7
058 สมาธิในชีวิตประจำวัน - 8
059 ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 1
060 ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 2
061 ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 3
062 ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ - 4
063 จิตแท้ จิตดั้งเดิม - 1
064 จิตแท้ จิตดั้งเดิม - 2
065 ลักษณะจิตเป็นพุทธะ - 1
066 ลักษณะจิตเป็นพุทธะ - 2
067 แนวทางดำเนินจิต - 1
068 แนวทางดำเนินจิต - 2
069 สภาวะธรรมของจิต - 1
070 สภาวะธรรมของจิต - 2
071 จิตตภาวนา - 1
072 จิตตภาวนา - 2
073 ตามดูอารมณ์จิต
074 จิตว่าง
075 การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม
076 สวดมนต์ทำวัตร
077 โพชฌงค์ โปรดคนป่วย
078 กิเลสมาร-การสร้างบารมี - 1
079 กิเลสมาร-การสร้างบารมี - 2
080 อบรมอุบาสก-อุบาสสิกา - 1
081 อบรมอุบาสก-อุบาสสิกา - 2
082 อบรมพระนักศึกษาสจลและสนทนาธรรม - 1
083 อบรมพระนักศึกษาสจลและสนทนาธรรม - 2
084 บูรพาจารย์ - 1
085 บูรพาจารย์ - 2
086 ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ - 1
087 ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ - 2
088 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 1
089 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 2
090 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 3
091 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 4
092 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 5
093 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 6
094 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 7
095 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 8
096 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 9
097 ปรึกษาและสนทนาธรรม - 10
098 การปฏิบัติที่แรกหลวงปู่หล้า
099

ประวัติพระอาจารย์มั่น (เสียงบรรยาย)

 
 

ดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดที่ 1 - CD109-1.zip ขนาดไฟล์ 41.9 MB
ชุดที่ 2 - CD109-2.zip ขนาดไฟล์ 44.2 MB
ชุดที่ 3 - CD109-3.zip ขนาดไฟล์ 40.6 MB
ชุดที่ 3 - CD109-4.zip ขนาดไฟล์ 56.5 MB

สามารถขอรับซีดีต้นฉบับเสียงคุณภาพ ได้ที่
ห้องสมุดธรรม และศูนย์ซีดีธรรม 02-6197474
http://www.cdthamma.com
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร l หนังสือธรรมะ l บทสวดมนต์ l สมาธิ l ห้องสวดมนต์ออนไลน์
ดาวน์โหลด e-book  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ l รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน