รวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
  เสียงบรรยายธรรม
  เสียงเพลงธรรมะ
  เสียงธรรมนิยาย
  เสียงสวดมนต์
 
บทสวดมนต์ และคาถา
ห้องสวดมนต์
วีซีดีพระพุทศาสนา
 
รายการเสียงที่น่าสนใจ
  พุทธประวัติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธวิธีคลายโศก
  พระอานนท์ (ธรรมนิยาย)
  ลีลาวดี (ธรรมนิยาย)
  มงคลชีวิต 38 ประการ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  หลวงปู่สิม พุทธาจารโร
  หลวงพ่อชา สุภัทโท
  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  หลวงพ่อประยุทธ์ ปยุตฺโต
  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
  พระอาจารย์สมภพ
  พระอาจารย์สุชาติ
  พระอาจารย์สุโข
  "เข็มทิศชีวิต" คุณฐิตินาถ
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
 
คุณชอบฟังเสียงประเภทใดมาก?
 เสียงสวดมนต์
 เสียงเพลงธรรมะ
 เสียงธรรมนิยาย
 เสียงบรรยายธรรม
 อื่นๆ

 
 
 
 
 
   หน้าหลัก   เสียงธรรมบรรยาย ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
วัดญานเวศกวัน ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(ชนิดไฟล์แบบ wma)
ที่
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001
จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา

002
ตำแหน่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในระบบพระพุทธศาสนา
003
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา
004
บุพภาคของการเจริญภาวนา
005
ปลิโพธ
006
เข้าหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์
007
เลือกหาที่สัปปายะ
008
พิธีสมาทานกรรมฐาน
009
พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย
010
สมาทานศีล อธิษฐาน แผ่เมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ข้อห้าม
011
ความหมายของภาวนา กรรมฐาน อารมณ์
012
กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา
013
กรรมฐาน 40
014
เกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน
015
จริต 6 และหลักการดูจริต
016
การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริต
017
ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้
018
ผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ 3 อย่าง
019 สมาบัติ 8 อภิญญา 6
020 ความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ นิมิต 3 ภาวนา 3 ขั้น
021
จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน
022 ความหมายของวิปัสสนา
023 วิปัสสนาภูมิ 6
024 โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ
025 วิสุทธิ 7
026 วิปัสสนาญาณ 9
027 ญาณ 16
028 ปริญญา 3
029 อนุปัสสนา 3
030 ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ (วิปัลลาส 4 วิปัสสนูปกิเลส10)
031 ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา
032 หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน
033 ความหมายของสติปัฏฐาน
034 อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ
035 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
036 เวทนา-จิตตา-ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
037 ข้อสังเกตและข้อแตกต่าง
038 หลักการปฏิบัติ ความมุ่งหมาย และตัวทำงาน
039 วิธีการกำหนดและวางใจ
040 กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค
041 การใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสี่
042 ลำดับการปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติ 16 ขั้น
043 ข้อควรทราบที่ 1 (สิกฺขติ=ศึกษาว่า ปชานาติ=รู้ชัดว่า)
044 ข้อควรทราบที่ 2 (สังขาร 3)
045 ข้อควรทราบที่ 3 (นิวรณ ์5 องค์ฌาน 5 ธรรมสมาธิ 5)
046 ลำดับการปฏิบัติ
047 หมวดที่ 1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
048 หมวดที่ 2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
049 หมวดที่ 3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
050 หมวดที่ 4 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
051 ความสำเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค์ 8)
       

ดาวน์โหลดทั้งหมด
CD038.zip ขนาดไฟล์ 67.3 MB
     

สามารถขอรับซีดีต้นฉบับเสียงคุณภาพ ได้ที่
ห้องสมุดธรรม และศูนย์ซีดีธรรม 02-6197474
http://www.cdthamma.com
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร l หนังสือธรรมะ l บทสวดมนต์ l สมาธิ l ห้องสวดมนต์ออนไลน์
ดาวน์โหลด e-book  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ l รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน