วันเวลาปัจจุบัน 29 มี.ค. 2023, 20:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=2กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2011, 10:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

การเจริญอนุสสติต่างๆ : สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19746

วิธีฝึกกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16207

รวมคำสอน “สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44327

รูปภาพ

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=20754

การทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=31292

รวมคำสอน “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42714

รูปภาพ

สอนวิปัสสนาอย่างละเอียด
: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44608

รวมคำสอน “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47595

รูปภาพ

หลักสมถวิปัสสนา (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37640

รวมคำสอน “หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44193

รูปภาพ

การฝึกสมาธิ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19823

อุบายวิปัสสนา (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37768

มูลกรรมฐาน (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=36481

อานาปานสติกรรมฐาน (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42035

รวมคำสอน “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43188

รูปภาพ

สมาธิวิธี (หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38402

วิธีแก้นิมิต (หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44860

อริยมรรคสมังคี (หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43015

รวมคำสอน “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43688

รูปภาพ

วิธีเจริญสมาธิภาวนา (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6690

จิตคือพุทธะ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
http://www.dhammajak.net/book-pudule/4.html

การเจริญสมาธิด้วยการกำหนดรู้และละอารมณ์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=225

รวมคำสอน “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38522

รูปภาพ

กายนี้เป็นก้อนทุกข์ (ทำสมาธิ) : หลวงปู่ขาว อนาลโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=46564

สติ : หลวงปู่ขาว อนาลโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43769

รวมคำสอน “หลวงปู่ขาว อนาลโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43187

รูปภาพ

วิธีฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38466

นั่งสมาธิ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38496

กัมมัฏฐาน (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50114

ส่องทางสมถวิปัสสนา (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=35876

รวมคำสอน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43000

รูปภาพ

แนวทางการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38497

กุญแจภาวนา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
http://www.dhammajak.net/book-cha/9.html

สงบจิตด้วยการนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35818

ตามดูจิต การปฏิบัติที่ให้ผลเร็ว (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41493

รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38519

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2011, 15:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สติปัฏฐาน (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38465

การฝึกสมาธิเบื้องต้น (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=31527

“ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ลำดับอานาปานสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38374

รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

รูปภาพ

การปฏิบัติภาวนาอย่างแท้จริง : หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40061

รวมคำสอน “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43511

รูปภาพ

วิธีนั่งสมาธิและเดินจงกรม (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1879
http://www.dhammajak.net/samati/samati8/s801.php

สติปัฏฐาน ๔ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9276

รวมคำสอน “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38517

รูปภาพ

สมาธิ และอานิสงส์ของการเดินจงกรม (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=25010

รูปภาพ

สมถวิปัสสนาภาวนา (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40144

รวมคำสอน “หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44294

รูปภาพ

อุบายวิธีดำเนินสมาธิ (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35870

การเดินสมาธิจิตทางสัมมาสมาธิ (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38460

รวมคำสอน “หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43691

รูปภาพ

สมาธิเพื่อชีวิต (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19826

สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38286

สมถกรรมฐาน ระงับนิวรณ์ ๕ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=30536

เหตุแห่งความเสื่อมของสมาธิ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21507

สมาธิในการศึกษาเล่าเรียน (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47843

รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

รูปภาพ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6003

หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ (หมวดการปฏิบัติ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8580

หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ (หมวดสมาธิและปัญญา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38499

รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38521

รูปภาพ

อบรมการเดินจงกรม (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43325

สมาธิเพชร (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43311

อัฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44241

รวมคำสอน “หลวงปู่สิม พุทธาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42673

รูปภาพ

สมาธิประกอบด้วยปัญญาพิจารณากาย : หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43091

การพิจารณากาย : หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40801

รวมคำสอน “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38692

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2011, 15:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

คุณค่าของสมาธิ : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43840

ประโยชน์ของสมาธิ : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43857

ญาณวิปัสสนาอันละเอียด : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43850

รวมคำสอน “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43841

รูปภาพ

สติปัฏฐาน ๔ : พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44383

รวมคำสอน “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44382

รูปภาพ

เคล็ดปฏิบัติสมาธิ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35866

วิธีเจริญสมถะและวิปัสสนา (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=30421

รวมคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

รูปภาพ

สมาธิ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=32617

อบรมสมถภาวนา (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43385

รวมคำสอน “หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42885

รูปภาพ

การปฏิบัติธรรม (กุณฑลิยสุตตกถาเทศนา) : หลวงปู่เจือ สุภโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19260

รูปภาพ

วิธีบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้น : พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38403

รวมคำสอน “พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=50222

รูปภาพ

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม สอนกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42142

รูปภาพ

อานาปานสติ : พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44539

รวมคำสอน “พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44534

รูปภาพ

การทำสมาธิ ทำอย่างไร : พระอาจารย์สุมโน ภิกขุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=36343

รูปภาพ

รูปแบบการปฏิบัติมีความสำคัญหรือไม่
: พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37001

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2011, 15:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ความต่างระหว่างใจที่มีสมาธิ กับ ใจที่ไม่มีสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47987

ถ้ายังไม่มีสมาธิที่แน่วแน่และชำนาญ ควรเจริญสติก่อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48118

รวมคำสอน “พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47981

รูปภาพ

ต้องฝึกสมถะก่อน แล้วค่อยไปสติปัฏฐาน ๔
: พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต วัดป่าสันติพุทธาราม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38992

รูปภาพ

สมถะและวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน
: พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล วัดนาป่าพง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19451

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2011, 15:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

คู่มือการทำความรู้สึกตัว : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6013

การปฏิบัติธรรมแนวทางการเจริญสติ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=36657

รวมคำสอน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38672

รูปภาพ

แนวทางการเจริญสติของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38498

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ตอบปัญหาธรรม [สติปัฏฐาน ๔]
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43388

รวมคำสอน “หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44276

รูปภาพ

ทำสมาธิภาวนาให้ถูกต้อง (พระไพศาล วิสาโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41987

ปฏิบัติภาวนาต้องมีครูหรือไม่ ? (พระไพศาล วิสาโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41990

เห็นสภาวธรรมคืออะไร (พระไพศาล วิสาโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41988

นิมิต (พระไพศาล วิสาโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41989

เมื่อปฏิบัติภาวนาแล้วมีอาการเหมือนคนจะเป็นบ้า...จะตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41991

รวมคำสอน “พระไพศาล วิสาโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42477

รูปภาพ

วิธีใช้สติปรับธาตุสี่ให้สมดุล : พระพุทธยานันทภิกขุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=46167

รวมคำสอน “พระพุทธยานันทภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45777

รูปภาพ

ระลอกคลื่น บังน้ำใส (พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=23670

รวมคำสอน “พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38760

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2011, 15:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วิธีทำสมาธิเบื้องต้น : ท่านพุทธทาสภิกขุ
http://www.dhammajak.net/smati/16.html

สมาธิเบื้องต้น (อานาปานัสสติ) : ท่านพุทธทาสภิกขุ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8615

รูปภาพ

การปฏิบัติภาวนา (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35927

รวมคำสอน “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43690

รูปภาพ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38512

อานาปานุสสติกรรมฐาน : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45165

รวมคำสอน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38703

รูปภาพ

การเดินจงกรม : ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48475

รูปภาพ

วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=32557

สติปัฏฐาน ๔ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8641

รวมคำสอน “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44758

รูปภาพ

แนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
: พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38404

วิปลาสที่ขจัดด้วยวิปัสสนา
: พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37910

รูปภาพ

การเจริญภาวนา : หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6897

“อานาปานสติสูตร-มหาสติปัฏฐานสูตร”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2776

รวมคำสอน “หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44192

รูปภาพ

กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” : หลวงพ่อคง จตฺตมโล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45584

รูปภาพ

สมาธิในชีวิตประจำวัน : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35869
http://www.dhammajak.net/smati/8.html

สติในชีวิตประจำวัน : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7278

รวมคำสอน “พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44331

รูปภาพ

“เดิน วิถีแห่งสติ” คู่มือการเดินจงกรม : ท่านติช นัท ฮันห์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=32535

รวมคำสอน “ท่านติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45472

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2011, 15:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


[color=#FF0000][/color]รูปภาพ

สิ่งควรรู้ก่อนการเจริญวิปัสสนา (มมร.)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38504

การเจริญวิปัสสนา ๓ แบบ (มมร.)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38503

รูปภาพ

การเจริญสติ-การเดินจงกรม-การนั่งสมาธิ
(สำหรับผู้ฝึกใหม่) : วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6979

รูปภาพ

พระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัว (พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=18311

รูปภาพ

แนวทางปฏิบัติธรรม : ท่าน ก. เขาสวนหลวง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1902

ฝึกฝนอบรมกายจิตอยู่ทุกอิริยาบถ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7316

รวมคำสอน “ท่าน ก. เขาสวนหลวง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38677

รูปภาพ

แนะแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา : อ.แนบ มหานีรานนท์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43982
http://www.dhammajak.net/smati/5.html

รูปภาพ

จิตสดใส แม้กายพิการ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
http://www.dhammajak.net/book-other/2-2.html

มหัศจรรย์แห่งการเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
http://www.dhammajak.net/book-other/27.html

รวมคำสอน “อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38915

รูปภาพ

สมาธิในชีวิตประจำวัน : แพทย์หญิงอมรา มลิลา
http://www.dhammajak.net/smati/3.html

รูปภาพ

การทำสมาธิ : ขวัญ เพียงหทัย
http://www.dhammajak.net/samati/samati21/s2101.php

รูปภาพ

สมาธิ : ท่านธรรมรักษา
http://www.dhammajak.net/samati/samati18/s1801.php

บำบัดความเครียด...สมาธิบำบัด
http://www.dhammajak.net/smati/36.html

วิธีสร้างสมาธิเพื่อการเรียนที่ดี
รวบรวมโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

http://www.dhammajak.net/smati/26.html

สมาธิทำให้สมองเกิดการเปลี่ยนแปลง
http://www.dhammajak.net/smati/13.html

ประโยชน์ของสมาธิ
http://www.dhammajak.net/smati/10.html

คุณประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ
http://www.dhammajak.net/smati/14.html

สาเหตุของการไม่มีสมาธิ
http://www.dhammajak.net/smati/38.html

“การเจริญสติ” กำลังเป็นแฟชั่นฮิตในอเมริกา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1136

พระที่ทำสมาธิ มีความสุขมากที่สุดในโลก : Time
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=25972

รูปภาพ

ข้อที่ควรปฏิบัติ-ควรเว้นในการเจริญกัมมัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43418

นิมิตดวงหทัย (หลวงปู่อุ่น ชาคโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42662

วิธีนอนเจริญฌาน : พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสโส)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42050

วิธีเจริญวิปัสสนา : ท่านธรรมรักษา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41288

สมาธิภาวนา : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41287

วิธีการฝึกนั่งสมาธิ (ฌาน) หลวงปู่สรวง ปริสุทฺโธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43663

วิปัสสนากรรมฐาน : พระครูภาวนาสมณวัตร (ประจาก สิริวณฺโณ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35041

ถาม-ตอบ การเจริญภาวนา : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=33142

อันว่าด้วย “จิต สติ และการเจริญกรรมฐาน” : พระสยาดอ อู โชติกะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=30877

ผลจากการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=20282

จิตใจ และการฝึกจิต : อัคร ศุภเศรษฐ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19817

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19180

การปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐาน : ดังตฤณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19195

วิมุตติมรรค : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19126

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2021, 07:03 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4941


 ข้อมูลส่วนตัว


ความจริงลึกๆจากผู้ปฏิบัติจริง

วิปัสสนาภาวนานั้นเป็นดุจมีสมถะอยู่ในตัวแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเจริญสมถะภาวนาตามแบบ
ฤาษีชีไพรพราหมณ์ฮินดูอเจลกะทั้งหลายก็ได้ เพราะ
สมถะแปลหรือหมายความว่าการสยบ กด ข่ม กลบ บังนิวรณ์ 5 มิให้มากั้นขวางสมาธิและการทำความดี

อุบายในการสยบหรือชำระ
นิวรณ์ 5 นั้น ในวิปัสสนาภาวนามีอยู่แล้ว นิวรณ์ทั้ง 5
จะถูกความเพียรเผากิเลส ปัญญาและสติ เจาะ ทำลาย ขุดถอน จนถึงรากโคนของนิวรณ์ให้มันตายไปสลายไปไม่กลับมางอกเงยได้อีก

ใครฉลาดรู้จักวิธีขุดถอนหรือสลายนิวรณ์ 5 ด้วยวิปัสสนาภาวนา ย่อมจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้โดยรวดเร็วด้วยวิธิการของพุทธโดยตรงไม่ต้องวิชาสมถะของฤาษี พราหมณ์ ฮินดู

ดังนั้นคำสอนเรื่องว่า ธุระสำคัญในพุทธศาสนามีเพียง 2 คือ

1.คันถะธุระ
2.วิปัสสนาธุระ

จึงมีที่มาที่ไปโดยธรรมเช่นนี้ โปรดทราบและแชร์ต่อไปให้ชาวพุทธใหม่ได้รู้สิ่งที่ถูกต้องกันนะครับ

อโศกะ
20/5/64/07:39


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร