วันเวลาปัจจุบัน 17 ต.ค. 2018, 08:59  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ภาวนาเพื่อละ ไม่ได้เอา" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

288

09 ก.ย. 2018, 07:01

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อดีต อนาคต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

143

09 ก.ย. 2018, 05:49

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เหตุกับผลไม่ตรงกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

354

08 ก.ย. 2018, 06:40

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ควบคุมจิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

160

08 ก.ย. 2018, 05:29

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ธรรมชาติของจิต" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

247

07 ก.ย. 2018, 06:56

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ พระโพธิสัตว์ชาติที่เกิดเป็นกระแต

ใน ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก

ลุงหมาน

0

176

07 ก.ย. 2018, 06:20

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ผู้ปฏิบัติที่แท้จริง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

156

07 ก.ย. 2018, 05:48

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เพราะรักตนอย่างยิ่ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

302

06 ก.ย. 2018, 06:49

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เรื่องธรรมดา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

322

05 ก.ย. 2018, 06:41

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ปริยัติ ปฏิบัติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

98

05 ก.ย. 2018, 05:00

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ศาสนาแห่งปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

402

04 ก.ย. 2018, 06:48

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การภาวนาต้องบริกรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

151

04 ก.ย. 2018, 05:47

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "โกรธมากทุกข์มาก โกรธบ่อยทุกข์บ่อย" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

286

03 ก.ย. 2018, 07:16

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ตรงนั้นก็สะอาด

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

144

03 ก.ย. 2018, 05:32

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ของจริงพิสูจน์ได้

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

143

03 ก.ย. 2018, 03:33

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ได้แค่ไหนก็เอา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

312

02 ก.ย. 2018, 06:38

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความเชื่อ ความเลื่อมใส

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

124

02 ก.ย. 2018, 05:56

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เดินไปเข้านิพพาน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

143

01 ก.ย. 2018, 20:19

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หนี่งเดียวในพุทธศาสนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

133

01 ก.ย. 2018, 20:08

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อย่าพากันประมาท

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

129

01 ก.ย. 2018, 19:18

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วงกลมความจริง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

119

01 ก.ย. 2018, 18:09

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สัจธรรมของจริงแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเหนือกว่าธรรมชาติ เรีย

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

111

01 ก.ย. 2018, 16:26

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ขอเชิญร่วมงาน พิธีซิโกวเด็ก วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 256

ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

myself_t

0

255

31 ส.ค. 2018, 15:48

myself_t ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การเปลี่ยนแปลง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

132

31 ส.ค. 2018, 10:52

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "การภาวนาอานิสงส์มาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

207

31 ส.ค. 2018, 06:31

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ทางเดินของชีวิต" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

280

30 ส.ค. 2018, 06:48

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ภพชาติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

184

30 ส.ค. 2018, 04:31

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ฝึกใจให้มีค่า" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

318

29 ส.ค. 2018, 06:50

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จิตกับสังขาร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

150

29 ส.ค. 2018, 04:40

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บริหารสติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

142

28 ส.ค. 2018, 15:30

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ กัมมัฏฐาน ๔๐ เกิดได้ในภูมิต่างๆ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

170

28 ส.ค. 2018, 10:53

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "หยุดคิด จิตจึงจะมีกำลัง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

250

28 ส.ค. 2018, 06:35

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

320

27 ส.ค. 2018, 06:53

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทุกลมหายใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

146

27 ส.ค. 2018, 04:33

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "จิตเป็นไข้" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

288

26 ส.ค. 2018, 07:19

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ฌานและสมาธิ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

127

26 ส.ค. 2018, 06:25

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เห็นธรรมด้วยการปฏิบัติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

295

25 ส.ค. 2018, 07:09

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ควบคุมกิเลส

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

122

25 ส.ค. 2018, 04:48

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ต้องเอาจิตใจเป็นหลัก" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

238

24 ส.ค. 2018, 07:00

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รักษาวาจา รักษาใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

100

24 ส.ค. 2018, 05:12

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ คุณสมบัติของผู้ที่จะสำเร็จอภิญญา

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

114

23 ส.ค. 2018, 11:41

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

118

23 ส.ค. 2018, 07:18

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ผู้มีปัญญาเห็นค่าของตน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

291

23 ส.ค. 2018, 06:42

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "มองไม่เห็นโทษ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

364

22 ส.ค. 2018, 06:40

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ตอบกระทู้ไม่ได้ !!

ใน วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา

bbby

0

124

21 ส.ค. 2018, 18:26

bbby ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร