วันเวลาปัจจุบัน 18 มิ.ย. 2021, 13:38  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กายนี้คือก้อนทุกข์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

390

18 พ.ค. 2021, 06:14

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน “ตะเกียงวิเศษ” รสของสมาธิ (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

ใน สมาธิ, สติ

รสมน

0

577

18 พ.ค. 2021, 06:14

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน แรงกรรมอดีต สืบเนื่อง เป็นมาอย่างไร

ใน กฎแห่งกรรม

prommasit

0

626

17 พ.ค. 2021, 16:13

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว (ตอน 4-6)

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

440

17 พ.ค. 2021, 11:22

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "จะพ้นทุกข์ได้ต้องทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)

ธรรมโฆษ

0

242

17 พ.ค. 2021, 06:41

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทำกรรมดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

396

17 พ.ค. 2021, 05:02

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธ ระหว่างมนุษย์กับเทวดา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

520

16 พ.ค. 2021, 09:18

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "สอนลงที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

ธรรมโฆษ

0

397

16 พ.ค. 2021, 06:24

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เอาสติปัญญาตั้งไว้ที่ใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

411

16 พ.ค. 2021, 05:35

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หวังพึ่งเทวดามีผลเพียงนิดหน่อย

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

521

16 พ.ค. 2021, 05:33

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว (ตอน 1-3)

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

436

15 พ.ค. 2021, 18:31

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กระทำความดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

401

15 พ.ค. 2021, 09:51

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "มีธรรมะ คือมีปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

537

15 พ.ค. 2021, 06:46

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การให้ด้วยความเต็มใจมีอานิสงส์มาก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

353

14 พ.ค. 2021, 08:01

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

529

14 พ.ค. 2021, 06:56

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "อภัยทาน คือการตัดเวรตัดกรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

672

13 พ.ค. 2021, 06:39

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ของที่หายาก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

323

13 พ.ค. 2021, 05:44

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ฝึกฝนตน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

319

12 พ.ค. 2021, 06:53

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ศีล คือเครื่องคุ้มครองป้องกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

335

12 พ.ค. 2021, 06:50

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อยาก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarin

0

285

11 พ.ค. 2021, 10:01

Rosarin ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ผู้รู้ ผู้หลง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

552

11 พ.ค. 2021, 06:35

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บารมีต้องสร้าง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

344

11 พ.ค. 2021, 06:27

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สอุปาทิเสส และ อนุปาทิเสส

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

521

11 พ.ค. 2021, 05:41

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จริมจิต จิตสุดท้าย

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

507

11 พ.ค. 2021, 05:11

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สร้างบุญกุศล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

307

10 พ.ค. 2021, 06:30

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "อุเบกขา ต้องประกอบด้วยปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

543

10 พ.ค. 2021, 06:23

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การชำระใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

327

09 พ.ค. 2021, 06:24

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ภาวนา เป็นรั้วกั้นของใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ใน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)

ธรรมโฆษ

0

259

09 พ.ค. 2021, 06:19

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ลักษณะของคนไม่เอาไหน" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

552

08 พ.ค. 2021, 06:41

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน แก่นแท้ของธรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

300

08 พ.ค. 2021, 05:17

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โยนิโสมนัสสิการ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

372

07 พ.ค. 2021, 07:58

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ พระพุทธ เป็นมนุษย์ หรือเทวดา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

503

07 พ.ค. 2021, 07:58

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ภาวนาเพื่อหาวิธีดับทุกข์" (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

604

07 พ.ค. 2021, 06:45

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลับตา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarina

0

238

07 พ.ค. 2021, 04:52

Rosarina ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สุขเหนือสุขเวทนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

ลุงหมาน

0

489

06 พ.ค. 2021, 18:14

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อดีต ปัจจุบัน อนาคต มันรวมอยู่ที่ “ปัจจุบัน” (หลวงพ่อชา)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

636

06 พ.ค. 2021, 15:47

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

ใน พระพุทธเจ้า

รสมน

0

648

06 พ.ค. 2021, 08:00

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รู้แจ้ง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

342

06 พ.ค. 2021, 08:00

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เสียดายความโกรธ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)

ธรรมโฆษ

0

265

06 พ.ค. 2021, 06:51

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความต้องการ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

338

05 พ.ค. 2021, 16:03

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "การอุทิศบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

ธรรมโฆษ

0

497

05 พ.ค. 2021, 07:31

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความตายนี้ให้เรานึกเตือนจิตเตือนใจเราให้ได้ (หลวงปู่สิม)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

653

04 พ.ค. 2021, 17:08

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เพชรในหิน" (พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

645

04 พ.ค. 2021, 06:41

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ไปธุดงค์เพื่ออะไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

643

03 พ.ค. 2021, 06:35

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความพ้นทุกข์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

352

03 พ.ค. 2021, 06:29

รสมน ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร