วันเวลาปัจจุบัน 19 ม.ค. 2021, 07:39  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "แค่ลมหายใจเข้าออก" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

446

13 ธ.ค. 2020, 06:32

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ชีวิตเผชิญวิกฤติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

318

13 ธ.ค. 2020, 04:16

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ความโกรธคือความไม่ดีของตน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

305

12 ธ.ค. 2020, 06:25

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ภาวนา พุทโธ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

315

11 ธ.ค. 2020, 07:47

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ความเกิดมาของมนุษย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

441

11 ธ.ค. 2020, 06:26

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "พุทโธอยู่ที่ไหน" (หลวงปู่กินรี จันทิโย)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

285

10 ธ.ค. 2020, 06:36

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ศรัทธาคือความเชื่อ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

316

10 ธ.ค. 2020, 04:44

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การมีสติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

297

09 ธ.ค. 2020, 07:31

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "จะดีจะเลวอยู่ที่ตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

ธรรมโฆษ

0

321

09 ธ.ค. 2020, 06:26

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การต้อนรับแขกเทวา (หลวงปู่มั่น‏ ภูริทตฺโต)

ใน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)

sirinpho

0

480

08 ธ.ค. 2020, 09:52

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "นึกถึงความตายทุกลมหายใจ" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

331

08 ธ.ค. 2020, 06:23

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน แก่นของศาสนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

309

08 ธ.ค. 2020, 05:50

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "กรรมบถ ทางของกรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

298

07 ธ.ค. 2020, 06:28

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การดูจิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

344

07 ธ.ค. 2020, 05:08

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "พระอริยบุคคล กับ พระมหากษัตริย์" (หนังสือ รำลึกวันวาน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

488

06 ธ.ค. 2020, 06:37

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เห็นความเกิด ดับ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

328

06 ธ.ค. 2020, 05:24

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความพากเพียร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

324

05 ธ.ค. 2020, 05:28

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วิธีสังเกตว่าพระสงฆ์รูปใดเป็นพระที่ดี (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

ใน การรักษาศีล-การบวช

sirinpho

0

748

04 ธ.ค. 2020, 19:03

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อาการวาระที่จิตสงบนั้นเป็นอย่างไร (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

ใน สมาธิ, สติ

sirinpho

0

354

04 ธ.ค. 2020, 18:57

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทางปัญญา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

324

04 ธ.ค. 2020, 18:46

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พิจารณาทุกขเวทนา (หนังสือธรรมชุดเตรียมพร้อม)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

sirinpho

0

375

04 ธ.ค. 2020, 08:35

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "กิเลสพาเกิดพาตาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

482

04 ธ.ค. 2020, 06:31

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน แดนสงบ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)

ใน บทความธรรมะ

น้องพลอย

0

490

03 ธ.ค. 2020, 18:33

น้องพลอย ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ข้อวัตรปฏิบัติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

312

03 ธ.ค. 2020, 08:16

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ภาวนาทำได้ตลอดเวลา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

410

03 ธ.ค. 2020, 06:24

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อบรมพระ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

ใน การรักษาศีล-การบวช

AAAA

0

544

02 ธ.ค. 2020, 13:17

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โลกธรรม (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

ใน กฎแห่งกรรม

AAAA

0

606

02 ธ.ค. 2020, 13:16

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน คนเข้าวัด (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

ใน พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา

AAAA

0

486

02 ธ.ค. 2020, 11:00

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บุญ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

ใน พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา

AAAA

0

480

02 ธ.ค. 2020, 10:23

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เรื่องท้อง (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

ใน บทความธรรมะ

AAAA

0

485

02 ธ.ค. 2020, 10:13

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เรื่องปาก (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

ใน บทความธรรมะ

AAAA

0

491

02 ธ.ค. 2020, 09:52

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ไม่สนใจดูความชั่ว-ดีของตัวเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

471

02 ธ.ค. 2020, 06:23

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เจริญสติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

338

02 ธ.ค. 2020, 04:46

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความเมตตาของ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต” ที่มีต่อสัตว์

ใน กฎแห่งกรรม

sirinpho

0

610

01 ธ.ค. 2020, 09:16

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ติเตียนนินทาผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

517

01 ธ.ค. 2020, 06:30

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บาป บุญ มีจริง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

327

01 ธ.ค. 2020, 05:02

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความเจริญ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

349

30 พ.ย. 2020, 07:21

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

285

30 พ.ย. 2020, 06:36

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่มีอะไรตาย (หนังสือธรรมชุดเตรียมพร้อม)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

sirinpho

0

388

29 พ.ย. 2020, 18:56

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รักษาความดีเอาไว้

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

334

29 พ.ย. 2020, 06:38

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "มองกันโดยธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

ธรรมโฆษ

0

378

29 พ.ย. 2020, 06:33

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ภาวนาเพื่ออบรมจิต" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

511

28 พ.ย. 2020, 06:34

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสุขชั่วคราว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

348

28 พ.ย. 2020, 06:00

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "จิตนี้ก็เหมือนเด็ก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

321

27 พ.ย. 2020, 06:27

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความคาดหวัง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

321

27 พ.ย. 2020, 06:21

รสมน ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร