วันเวลาปัจจุบัน 30 ก.ย. 2020, 06:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 137 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

เมื่อ: 11 ก.ย. 2012, 14:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3911


:b8: :b8: :b8: ธรรมบรรยาย การปฏิบัติอบรมจิต โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ... รู้แค่มายา ก็ติดอยู่แค่มายา และปรุงแต่งกันอยู่แค่มายา โลกเป็นดั่งนี้ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30856

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

เมื่อ: 11 ก.ย. 2012, 14:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4805


:b8: :b8: :b8: ธรรมบรรยาย การปฏิบัติอบรมจิต โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ... รู้แค่มายา ก็ติดอยู่แค่มายา และปรุงแต่งกันอยู่แค่มายา โลกเป็นดั่งนี้ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30856

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

เมื่อ: 11 ก.ย. 2012, 14:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1415


:b8: :b8: :b8: ธรรมบรรยาย การปฏิบัติอบรมจิต โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ... รู้แค่มายา ก็ติดอยู่แค่มายา และปรุงแต่งกันอยู่แค่มายา โลกเป็นดั่งนี้ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30856

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การปฏิบัติอบรมจิต : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

เมื่อ: 11 ก.ย. 2012, 14:02 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3192


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงสัยครับ

 หัวข้อกระทู้: Re: สงสัยครับ
เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 22:57 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 4382


นันทิขยวรรคที่ ๑ นันทิขยสูตรที่ ๑ [๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่า ไม่เที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบย่อมเบื่อหน่าย เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน และราคะ เราจึงเรียกว่า จิตหลุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงสัยครับ

 หัวข้อกระทู้: Re: สงสัยครับ
เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 22:53 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 4382


นันทิ


http://www.youtube.com/watch?v=gIqgjdt1 ... r_embedded

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงสัยครับ

 หัวข้อกระทู้: Re: สงสัยครับ
เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 22:51 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 4382


:b20: สรรพชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิด ล้วนตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นทั้งปวง ทั้งปวงเหล่านั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นสุขเลย เพียงแต่เรามักไม่รู้ตัว ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป ไม่ได้เห็นเป็นทุกข์อะไร เมื่อแก้ทุกข์ได้เป็นคราวๆ ไปก็สุข เช่นเมื่อหิว แล้วได้อาหารเข้าไปก็เป็นสุข แต่แล้วมื้อหน้า เดี๋ยวก็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 21:34 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 3074


ท่านทั้งหลายเอ๋ย... สามัญลักษณะแห่งสรรพสิ่ง คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นหมายถึง สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นมนุษย์ เป็นพืช เป็นสัตว์ เป็น มหาภูตรูป ก็ดี เป็นลักษณะอาการใดใดในพฤติกรรมการกระทำทั้งทางกาย วาจา ใจ ของสรรพสิ่งก็ดี ล้วน ไม่เที่ยง ไม่คงที่ มีเกิดขึ้นดับไป, ความไม่...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: จิตบรรลุนิพพาน...โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 21:10 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 5335


:b8: :b8: :b8:

:b16: :b16: :b16:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 21:08 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3911


:b8: :b8: :b8:

ธรรมบรรยาย

จิตบรรลุนิพพาน
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=29892

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 21:08 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4805


:b8: :b8: :b8:

ธรรมบรรยาย

จิตบรรลุนิพพาน
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=29892

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 21:08 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1415


:b8: :b8: :b8:

ธรรมบรรยาย

จิตบรรลุนิพพาน
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=29892

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถามสั้นๆ รักน่ะตัวเอง เค้ามีความสุขจังเลย

เมื่อ: 28 ส.ค. 2012, 10:58 

ตอบกลับ: 48
แสดง: 8451


http://www.watnapahpong.net/media/k2/items/cache/1c0ae2205709722b62e843abc0471a55_L.jpg ไม่กล่าวมุสา แม้แต่เพื่อหัวเราะกัน ราหุล ! เรากล่าวว่า กรรมอันเป็นบาปหน่อยหนึ่ง ซึ่งบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำาไม่ได้หามีไม่. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีใครรู้บ้างอย่างนี้เรียกว่าอะไร

เมื่อ: 28 ส.ค. 2012, 10:52 

ตอบกลับ: 100
แสดง: 15497


ผู้กำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน ภิกษุทั้งหลาย ! คงคานทีลุ่มไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศตะวันออก เทไปทางทิศตะวันออก ข้อนี้ฉันใด; ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเจริญฌานทั้ง ๔ อยู่ กระทำฌานทั้ง ๔ ให้มากอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปทางนิพพาน ฉันนั้นก็เหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเจริญฌาน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปฏิจจสมุปบาท สิ่งที่พระพุทธองค์ค้นพบจนสรุปลง อริยสัจ4

เมื่อ: 28 ส.ค. 2012, 10:48 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4256


:b32: :b32: ผมเพียงแต่ยกหนังสือมากองไว้เท่านั้นเองครับ เพื่อผู้มาใหม่ เพื่อผู้ใหม่ ที่ยังไม่สามารถมองภาพรวมได้ อาจเข้าใจผิดเป็นเครื่องกั้นการเข้าถึงธรรมได้ และไม่ทราบว่าจะสืบค้นอย่างไร (เพราะผมเคยเป็นทั้งเปิ่นทั้งฮามากครับไม่เล่าดีกว่า :b32: ) ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่เข้าใจยากถึงแม้ว่าจะมีใครหยิบยกมา...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 10 [ พบ 137 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร