วันเวลาปัจจุบัน 01 พ.ย. 2020, 09:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 414 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก

เมื่อ: 28 ก.ย. 2015, 10:52 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 514


โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก ภิกษุ ท. ! ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้ มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอก (ไม้ไผ่ ?) ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำนั้น; ลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก, ลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้, ลมทิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านละสังขารเเล้ว

เมื่อ: 31 ม.ค. 2011, 11:08 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 16971


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnXoq-KJ1BVlk1n5rhFhACP2xlIhTb5Vggqcn2KbNRUwT0QXI1yw กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ไม่มีอะไรตาย (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2011, 10:57 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3455


ความจริง “สญฺญา อนิจฺจา” จะมาทำลายจิตใจเราได้อย่างไร? “สญฺญา อนตฺตา”มันก็เป็นสภาพอันหนึ่ง เช่นเดียวกับขันธ์ทั้งหลาย ไม่มีอะไรผิดกัน “รูปํ อนตฺตา” นั่นฟังซิ รูปํ มันก็เป็น อนตฺตา จะอาศัยมันได้ที่ไหน จะว่าเป็น “เรา” เป็น “ของเรา” ได้ที่ไหน เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้น! จงอย่าฝืนความจริง อย่าไปแย่งควา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ไม่มีอะไรตาย (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2011, 10:53 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3455


คำว่า “สิ่งไม่มี” คืออะไร? คือความตายนั่นแหละไม่มีอยู่ใน “จิต” จิตเป็นธรรมชาติไม่ตายแม้มีกิเลสตัณหาอาสวะปกคลุมอยู่มากน้อยก็ตาม จิตเป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านี้เรื่อยมา ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ แต่ไม่ยอมฉิบหายสลายตัวไปเพราะถูกทุกข์ทั้งหลายบีบคั้นทำลายเลย เป็นความรู้อยู่เช่นนั้น เป็นจิตอยู่เช่นนั้น แม้จะต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ไม่มีอะไรตาย (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2011, 10:49 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3455


การปฏิบัติตนเพื่อแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่เคยเป็น “นาย” บนหัวใจมานานออกจากใจ จึงต้องฝืนปราชญ์ท่านเคยฝืน มาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหน ๆ พาฝืนมาเป็นลำดับลำดา เพราะท่านเคยถูกผูกถูกมัดถูกทรมานจาก “กิเลสวัฏวน” มามากต่อมากนานแสนนาน จนเห็นภัยและพ้นภัยด้วยการฝืนการต่อสู้ และนำ “ธรรม” ที่เป็นผลอันเกิดจา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ไม่มีอะไรตาย (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2011, 10:42 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3455


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_378.jpg ไม่มีอะไรตาย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ การประพฤติตัวก็เหมือนเราเดินทาง ย่อมสำคัญทางผิดว่าเป็นทางถูกแล้วเดินไป ถ้าไม่หลงก็ไม่เดินทางผิด เดินทางที่ถูกเรื่อย ๆ ไป ถ้าไม่หลงก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 23 ม.ค. 2011, 22:04 

ตอบกลับ: 1408
แสดง: 187892


:b8: :b8: :b8:

สาธุ สาธุ สาธุ

:b42: :b42: :b42:

กลั่นออกมาจากจิตเลยนะคะท่าน อนุโมทนาค่ะ :b4: :b12:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ปัญญาวิมุติ - เจโตวิมุติ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

เมื่อ: 23 ม.ค. 2011, 22:00 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3414


:b8: :b8: :b8:

สาธุ สาธุ สาธุ

:b39: :b39: :b39:

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: เจริญพรญาติธรรมทุกท่าน

เมื่อ: 02 ม.ค. 2011, 13:46 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 5077


ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อัตตกิลมถานุโยค เหมือนกัน เอาดีไม่ได้ เดือดร้อนร่ำไป นั่นอัตตกิลมถานุโยคเหมือนกัน อัตตกิลมถานุโยค เป็นอย่างไรล่ะ ร่างกายทรุดโทรมไปตามกัน ฆ่าตัวเอง ทำลายกำลังตัวเอง ตัดแรงตัวเอง นี่งมงายอวดว่าฉลาด นึกดูทีเอ้อ เราไม่รู้เท่าทัน ถ้ารู้เท่าทันไม่ถึงขนาดนี้เลย เพราะไม่ได้ย...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: เจริญพรญาติธรรมทุกท่าน

เมื่อ: 02 ม.ค. 2011, 13:44 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 5077


พระจอมไตรอุบัติขึ้นในโลก ยังไม่ได้แสดงธรรมเทศนากับบุคคลใดบุคคลอื่นเลย ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์ วันนี้จะแสดงปฐมเทศนา ที่พระองค์โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแคว้นเมืองพาราณสี บัดนี้เราจะฟังปฐมเทศนาซึ่งเป็นธรรมอันลุ่มลึกสุขุมนัก ไม่ใช่ธรรมพอดีพอร้าย และธรรมนี้เป็นตำ...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: เจริญพรญาติธรรมทุกท่าน

เมื่อ: 02 ม.ค. 2011, 13:39 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 5077


สวัสดีปีใหม่นะค่ะ :b8: :b8: :b8: พรปีใหม่ จากหลวงพ่อสด กัณฑ์ที่ ๕๗ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทธฺธสฺส (๓ หน) เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา พาราณสียํ วิหรติ อิสิปตเน มิคทาเย ตตฺรโข ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขุ อานมฺเตสิ เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: เจริญพรญาติธรรมทุกท่าน

เมื่อ: 02 ม.ค. 2011, 13:30 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 5077


ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ :b8: :b8: :b8:

นมัสการค่ะ พระวิวัฒน์ สุวิวฑฺโน

รอติดตามอ่านธรรมจากท่านอยู่ค่ะ :b8: :b12:

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: รบกวนสมาชิกทดสอบระบบเวลา 23:00น.-23:30น. (30 พ.ย.53)

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2010, 12:19 

ตอบกลับ: 41
แสดง: 8864


... ไม่ติดบุญ ไม่ติดบาป ไม่ติดฌาน คือทางพ้นทุกข์โดยถาวร ... :b8: :b1: สาธุเจ้าค่ะคุณยาย sirisuk มาตั้ง 3 ตอน (จบ)หรือยังเจ้าคะ :b12: :b17: ถามได้มั้ยเจ้าคะ แล้วโลกุตตรกุสลเจตนา ทำอย่างไรเจ้าคะ :b6: tongue :b42: นิพพานัง ปัจจโยโหตุ :b42: :b13: :b13: :b13: แหะๆๆๆ :b12: :b12: :b16: :b16: ยาย...เอามาฝา...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: รบกวนสมาชิกทดสอบระบบเวลา 23:00น.-23:30น. (30 พ.ย.53)

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2010, 12:12 

ตอบกลับ: 41
แสดง: 8864


:b8: :b16: สาธุๆๆที่แม้จะโพสกันได้อยู่กระทู้เดียวก็มีธรรมะมาฝากกัน อิอิ ถ้ามีกระทู้นี้กระทู้เดียวต่อไปอีกสักอาทิตย์ กระทู้ตอ้งระเบิดแน่เลย อิอิ :b32: :b32: :b32: :b13: นั่นสินะคะท่าน ฮานาโกะโตเกียว :b6: "ท่าน admin" ขอรับ ได้โปรดทำให้เว็บใช้การได้โดยสมบูรณ์อย่างเร็วด้วยเถิดขอรับ ข้าพเจ้าก...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: รบกวนสมาชิกทดสอบระบบเวลา 23:00น.-23:30น. (30 พ.ย.53)

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2010, 09:36 

ตอบกลับ: 41
แสดง: 8864


:b39: :b39: :b39: ไม่ติดบุญ ไม่ติดบาป ไม่ติดฌาน คือทางพ้นทุกข์โดยถาวร เพราะความไม่รู้ คือ โมหะ หรืออวิชชานี่เอง เป็นปัจจัย เป็นสิ่งที่อุปการะ ช่วยเหลือให้เกิดสังขาร ให้เกิดมีการปรุงแต่งขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวว่า อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารเป็นปัจจยุบบันนสังขารอันเป็นปัจจยุบบันนของอวิชชานี้ จัดได้เป็นสังขาร...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 28 [ พบ 414 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร