วันเวลาปัจจุบัน 21 เม.ย. 2018, 11:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7848 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทัตโต)” วัดทุ่งแก้ว

เมื่อ: 08 มี.ค. 2018, 08:26 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 7034


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__30___508.jpg พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทตฺโต) ขณะติดตามตรวจเยี่ยม “ตึกสงฆ์อาพาธ” โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ในสมัยก่อนพระเณรมีมากจำเป็นต้องสร้างตึกผู้ป่วย สำหรับพระสงฆ์และสามเณรโดยเฉพาะ หลวงพ่อพุฒท่านมีจิตเมตตามาก จึงดำริให้ก่อส...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทัตโต)” วัดทุ่งแก้ว

เมื่อ: 08 มี.ค. 2018, 08:26 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 7034


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__paragraphaeparagraph_3_107.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__paragraphaeparagraph_4_804.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__paragraphaeparagraph_4_467.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__paragraphaepar...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทัตโต)” วัดทุ่งแก้ว

เมื่อ: 08 มี.ค. 2018, 08:25 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 7034


http://www.dhammajak.net/board/files/__199_681.jpg พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทตฺโต) กำลังเดินตามเสด็จ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่สมมติเอา “ยอดเขาสะแกกรัง” วัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มายังเมืองสังกัสสะในครั้งพุทธกาล :b50: :b47: :b50: •...

 บอร์ด: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:48 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 488


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph____811.jpg สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมโม) วัดโสมนัสวิหาร :b47: :b44: :b47: สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้า...

 บอร์ด: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:48 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 488


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraphoeparagraph____848.jpg สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงรับการถวายสักการะจากพระเถรานุเถระวัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๑ ...

 บอร์ด: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:47 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 488


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__1_320.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph___2_122.jpg พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสั...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:47 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 25332


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph____811.jpg สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมโม) วัดโสมนัสวิหาร :b47: :b44: :b47: สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้า...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:46 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 25332


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraphoeparagraph____848.jpg สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงรับการถวายสักการะจากพระเถรานุเถระวัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๑ ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:46 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 25332


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__1_320.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph___2_122.jpg พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสั...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:46 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 48016


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph____811.jpg สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมโม) วัดโสมนัสวิหาร :b47: :b44: :b47: สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้า...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:45 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 48016


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraphoeparagraph____848.jpg สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงรับการถวายสักการะจากพระเถรานุเถระวัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๑ ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน

เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:45 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 48016


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__1_320.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph___2_122.jpg พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสั...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

เมื่อ: 28 ก.พ. 2018, 15:03 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 22160


Kiss

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

เมื่อ: 28 ก.พ. 2018, 15:03 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 22160


onion

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

เมื่อ: 28 ก.พ. 2018, 15:02 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 22160


:b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 524 [ พบ 7848 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร