วันเวลาปัจจุบัน 26 ก.ย. 2022, 01:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8872 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 14:47 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1262


จะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามเรา http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4375&CatID=-1 ธรรมะของเรามีทุกขั้น http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4743&CatID=2 หลวงพ่อผางนี่ก็เป็นพระสำคัญองค์หนึ่ง อยู่ที่มัญจาคีรี ตอนนั้นเราอยู่บ้านนามน พอดีท่านก็ไปบ้านนามน แต่ท่านอ่อนพ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 14:46 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1262


พญานาคมีจริงหรือ :b50: :b49: คำถาม โดย : siripen deesuk ถามเมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๔๖ กราบนมัสการหลวงตามหาบัว ถามว่า พญานาคมีจริงไหมเจ้าค่ะ และการทำบุญจะได้บุญหรือไม่ :b50: :b49: คำตอบ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๖ (เขาว่าพญานาคมีจริงหรือไม่) โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยเห็น มันมาถามหาอะไร พระพุทธเจ้าทุกพระอง...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 14:46 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1262


พญานาคเคารพ...หลวงพ่อผาง “... (หลวงพ่อผาง) ไปพักภาวนาอยู่ทางน้ำหนาว นี่ล่ะที่สําคัญนะ มีหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ทางด้านนู้น เดินจงกรมอยู่กลางวันนะไม่ใช่กลางคืน หลวงพ่อผางเดินจงกรมอยู่ทางนี้ องค์นั้นเดินอยู่ทางนั้น งูใหญ่ ใหญ่เท่ากับต้นมะพร้าว มานี้มายกคอขึ้นอ้าปากใส่หลวงตาองค์นี้ ตัวมันใหญ่กว่านี้ ฟังเ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:39 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1262


สัตว์ร้ายเกรงบารมีหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝั้น หลวงพ่อผาง “... หลวงปู่ชอบ กับเสือนี้บ่อย เสือขึ้นไปหาท่าน มันแปลกอยู่นะ ก็แบบเสือที่เดินเอื่อยๆ ผ่านเรา มันปั๊บนี่เลย แล้วเขาก็เดินเฉย เสือพวกนั้นก็ลักษณะนั้นละ ดูเหมือนมันจะรักท่าน มันขึ้นไปหาท่านเรื่อย ‘สูมาทําไม’ ท่านว่างั้น ถามเขา เขาขึ้นไปแล้วไปนั่งข้า...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:39 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1262


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__712.jpg หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph__111_184.jpg หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ไสยศาสตร์ ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ ตุ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่บุดดา ถาวโร”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4222


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1599048040.jpg_199.jpg พระเพชรน้ำหนึ่ง...ธาตุขันธ์ยามอาพาธหนัก หลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มักได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งสำคัญๆ เกี่ยวกับธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นคำปรารถของท่านคราวหนึ่งดังนี้ “...พระลูกศิษย์ ห...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่บุดดา ถาวโร”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:27 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1882


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1599048040.jpg_199.jpg พระเพชรน้ำหนึ่ง...ธาตุขันธ์ยามอาพาธหนัก หลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มักได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งสำคัญๆ เกี่ยวกับธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นคำปรารถของท่านคราวหนึ่งดังนี้ “...พระลูกศิษย์ ห...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:38 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


“การให้” เป็นปัจจัยสู่การบรรลุธรรม ได้กล่าวไว้แล้วว่า พระอสีติมหาสาวกทุกรูป ก่อนจะได้มาบรรลุมรรคผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนั้น ล้วนได้ทำบุญสำคัญไว้เบื้องต้นคล้ายๆ กัน คือ การบริจาคทาน ซึ่งผู้เขียนได้สรุปว่า “การบริจาค” เป็นคุณธรรมสำคัญพื้นฐานที่สนับสนุนเกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ประเด็นที่...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:38 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


บุญสำคัญ ท่านผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกแล้วทั้งในด้านสถานะเดิม ชีวิตฆราวาส การออกบวช การบรรลุธรรม เอตทัคคะ และอดีตชาติ รวมทั้งวาจานุสรณ์ จากหลักฐานที่มีผู้เขียนนำมาเสนอนั้น เมื่อศึกษาแล้วทำให้เราทราบว่า พระอสีติมหาสาวกนั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กัป การบำเบ็ญบารมีของพระอ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:36 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระอสีติมหาสาวกต่างแคว้นดังกล่าวนี้ ที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมี ๕ รูป คือ พระพาหิยะ พระทัพพะ พระรัฐบาล พระโสณโกฬิวิสะ และพระมหากัปปินะ พระพาหิยะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านบรรลุธรรมได้เร็ว พระทัพพะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะ พระรัฐบาล...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:36 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


๏ การบรรลุธรรม พระพาหิยะ ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก่อนแล้ว จึงทูลขอบวช โดยได้ฟังธรรมว่าด้วยเรื่องการรู้ทันขณะเห็นรูปได้ยินเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัสทางกาย และนึกคิดถึงอารมณ์ที่เคยได้รับรู้มาแล้ว ซึ่งเรียกว่า “รู้ทันวิญญาณ ๖” ท่านบรรลุอรหัตผลได้เร็ว แต่การที่พระพุทธเจ้าทรงวางเ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:36 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


กลุ่มพระต่างแคว้น กลุ่มพระต่างแคว้น คือ กลุ่มพระที่ออกบวชต่างแคว้นๆ ละ ๑ รูป (เฉพาะที่เป็นพระอสีติมหาสาวก) มี ๖ รูป คือ พระพาหิยะ พระปุณณะ พระทัพพะ พระรัฐบาล พระโสณโกฬิวิสะ และพระมหากัปปิน ะ ซึ่งแต่ละรูปมีประวัติที่น่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระพาหิยะ เกิดในวรรณะไวศยะ ในตระกูลกฏุมพีตระกูลหนึ่งในแค...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


๏ บั้นปลายชีวิต พระมหากัจจายนะ วนเวียนจำพรรษาอยู่ในแคว้นอวันตีและแคว้นสุรเสนะ ซึ่งอยู่ใกล้กับแคว้นอวันตี คราวหนึ่งมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาหาท่านขณะจำพรรษาอยู่ที่ป่าคุนธาวัน เมืองมธุรา แคว้นสุรเสนะ พราหมณ์กัณฑรายณะเข้าไปสนทนาด้วยแล้วกล่าวหาว่าท่านไม่มีสามีจิกรรม คือไม่ยอมไหว้ ไม่ลุกรับพราหมณ์ผู้แก่เฒ่า...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


๏ งานสำคัญ พระมหากัจจายนะ ครั้นบวชแล้วก็ได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปแคว้นอวันตี เพื่อโปรดพระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวแคว้นอวันตี แต่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นภาระของท่าน เพราะเห็นว่าไม่ว่าพระองค์ หรือพระมหากัจจายนะไปก็เหมือนกัน คือ สามารถทำให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวแคว้นอวันตีเลื่อมใสได้ ครั้นได้...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11883


กลุ่มพระชาวแคว้นอวันตี กลุ่มพระชาวแคว้นอวันตี คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นอวันตีโดยกำเนิด มี ๒ รูป คือ พระมหากัจจายนะ และพระโสณกุฏิกัณณะ ซึ่งแต่ละรูปมีประวัติที่น่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระมหากัจจายนะ เกิดในวรรณะพราหมณ์ ตระกูล “กัจจายนะ” บิดาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ท่านมีชื่อว่า “กาญจนะ” ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 592 [ พบ 8872 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร