วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.พ. 2021, 20:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 17 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:44 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๙ วัน สักการะ ๙ พระอารามหลวง สุขใจ เย็นกาย ๑๑ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ สุขใจ เย็นกาย แต่งชุดไทยไปไหว้พระขอพร รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ไหว้พระ๙ พระอารามหลวง ตามคติมงคล เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไปสักการะ คือ ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ดังนี้ ๑. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) คติ &...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:42 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


ส่วน สงกรานต์ของชาวบ้าน เริ่มด้วยการใส่บาตรในตอนเช้าที่วัด สวดมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ จากนั้นก็พิธีรดน้ำผู้ใหญ่ที่นับถือ ผู้ใหญ่ต่างให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุข มีชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปในอนาคต พิธีการรดน้ำนั้น จะมีเครื่องใช้คือน้ำองน้ำปรุงเป็นหลัก เสื้อ ผ้านุ่ง กางเกง และผ้าขาวม้า ด้วยการรินน้ำอบน้ำปรุ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:40 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


สำหรับ พิธีสงกรานต์ในราชสำนัก แห่งราชวงศ์จักรี เมือครั้งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีพระราชพิธีกุศลวันสงกรานต์ ๓ วันบ้าง ๔ วันบ้าง ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ฤกษ์ยาม คือ ดวงอาทิตย์ยกจากราศีมีน เข้าสู่ราศีเมษ เวลา ๒ ยามล่วงไปแล้ว ก็นับว่าเป็นสงกรานต์ ๔ วัน แต่ส่วนมกแล้วตามปกติสงกรานต์จะ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:38 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


:b42: สงกรานต์ภาคใต้ :b42: ในวันแรกเรียกว่า “วันเข้าเมืองเก่า” วันที่ ๒ เรียกว่า “วันว่าง” และวันที่ ๓ เรียกว่า “วันเข้าเมืองใหม่” หรือ “วันต้อนรับเข้าเมืองใหม่” เป็นต้น วันสงกรานต์ของชาวบ้านภาคใต้ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันหยุดงาน รวมทั้งหมด ๓ วัน โดยฌพาะวันว่าง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า บุตรหลานของผู้ใดจะขึ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:36 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


:b41: การรดน้ำดำหัว :b48: รูปแบบสงกรานต์ของชาวเหนือ :b41: นับว่าเป็นประเพณีที่มีความหมายมากของคนเหนือทั้งหลาย เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ ตามความมุ่งหมายเดิมนั้น คือการเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้เข้าหาใกล้ชิดผ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:34 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


:b53: สงกรานต์ กลิ่นไอทางภาคเหนือ :b53: วันแรกรับเทศกาล เรียกตามภาษาพื้นเมืองทางเหนือเรียกว่า “วันสังขารล่อง” หรือ “วันสังก๋านต์ล่อง” ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันที่ชาวบ้านทุก ๆ บ้านจะต้องเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดถูอย่างดี จัดเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ เพื่อความสิริมงคล ที่นอน หมอน ม...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:33 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


:b45: สงกรานต์ภาคกลาง :b45: คำว่าสงกรานต์นั้น มีความหมายว่า “การย้ายที่” หรือ “การเคลื่อนที่” คือ ดวงอาทิตย์ยกจากราศีมีน เข้าสู่ราศีเมษ คนโบราณกำหนดให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราแท้ ๆ วันนี้องที่พุทธศาสนิกชนของไทยเราจะมีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ แผ่บุญกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ประวัติความเป...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

 หัวข้อกระทู้: Re: วันสงกรานต์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:31 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


:b48: “วันเทศกาลสงกรานต์ “ :b48: เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยเราแต่โบราณมาแล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ – ๑๒ – ๑๓ เมษายน ของทุก ๆ ปี จะต้องมีการรดน้ำอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ อันมีความหมายสื่อความโอกาสแสดงออกถึงความมีคุณธรรมในวิถีชีวิตคนไทย ด้านการกตัญญู และการให้อภัยซึ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: วันสงกรานต์ (ทั่วประเทศไทย)

เมื่อ: 08 เม.ย. 2009, 10:29 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6025


:b41: วันสงกรานต์ :b41: ปี ๒๕๕๒ นี้ เริ่มวันสงกรานต์ ทางจันทรคติ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๑ นาฬิกา ๑๓ นาที ๑๔ วินาที ทางสุริยคติปฏิทินสากล ตรงกับวันอังคาร ตามประกาศ สงกรานต์ นั้นระบุว่าปีนี้ เป็นปีฉลู มนุษย์ผู้ชาย ธาตุน้ำ นพศก จุลศักราช ๒๓๗๑ ทางจันทรคติ เป็นอธิกมาส ปกติวาร ทางสุริยคติ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศด่วน..หลวงตาพวง สุขินทริโย ละสังขารแล้ว !! (2 เม.ย.52)

เมื่อ: 03 เม.ย. 2009, 13:50 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2970


นโมฯ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอบนอบน้อมพระสงฆ์ กราบน้อมนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆเจ้า ขออารธนาพระเดชพระคุณอยู่เหนือเศียรเกล้าแห่งข้าสิ้นกาลทุกเมื่อ สิ่งอันอื่นจะได้เป็นที่พึ่งแก่ข้าหามิได้ ถ้าเว้นไว้แต่พระอริยสงฆ...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: สวัสดีค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: สวัสดีค่ะ
เมื่อ: 03 เม.ย. 2009, 13:42 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2308


แมวขาวมณี เขียน:

:b8: ไปทัวร์ มาทุกห้องแล้ว ชอบห้องไหนมั่งค่ะ
จะได้ตามไปกวน แหะๆๆ


ยังไปไหนๆ ไม่ทั่วเลยค่ะ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: สวัสดีค่ะ

 หัวข้อกระทู้: สวัสดีค่ะ
เมื่อ: 19 ก.พ. 2009, 13:07 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2308


สวัสดีค่ะ :b44:
กราบขออภัยค่ะ เพิ่งมีโอกาสมาแนะนำตัว เพราะยังท่องเที่ยวศึกษาสำรวจไม่ทั่วทุกห้องค่ะ ยินดีที่ได้เข้าเป็นสมาชิกค่ะ พร้อมนี้ขอได้โอกาสรับ :b39: คำแนะนำ :b40: คำเตือนอันอาจจะพึงมี จากทุกๆ ท่านด้วยนะคะ

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ภาพเก่าๆ ของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ที่หาดูได้ยากมากๆ

เมื่อ: 18 ก.พ. 2009, 17:22 

ตอบกลับ: 82
แสดง: 151531


สาธุ อนุโมทามิ นโม ข้าฯ ขอยึดหน่วงเอาซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้า และคุณพระอริยสงฆ์เจ้า ในอดีต อนาคต ปัจจุบัน จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และข้าฯ จะขอนมัสการกราบไหว้พระอริยสงฆ์เจ้าอันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน สิ้นกาลทุกเมื่อ และข้าฯ จะขอมอบตัวเป็นข้าฯ แห่งพระอริยสงฆ์เจ้า ขอพระอริยสงฆ์เจ้าจง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตปรมัตถ์ : พระนิติเกษตรสุนทร

เมื่อ: 16 ก.พ. 2009, 10:20 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 4549


สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 บอร์ด: ข่าวสารจากทางเว็บ   หัวข้อ: การจัดตั้ง server เว็บธรรมจักร สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วค่ะ

เมื่อ: 16 ก.พ. 2009, 09:45 

ตอบกลับ: 45
แสดง: 41364


สาธุ อนุโมทามิ ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ ประการ

มาใหม่ เพิ่งผลิหน่อ ก่อน้อย ๆ ค่อย ๆ เรียนรู้
หากมีสิ่งหนึ่งประการใดสนับสนุนด้วยได้ จะทำตามกำลังนะคะ
อยากทราบความคืบหน้าเช่นกันค่ะ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 17 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร