วันเวลาปัจจุบัน 16 เม.ย. 2024, 23:11  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2009, 00:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อากาเสว ปทํ นตถิ
สมโณ นตถิ พาหิโร
สงขารา สสฺสตา นตถิ
นตถิ พุทธานมิญชิตํ.


สมณะภายนอกไม่มี
สังขารเที่ยงไม่มี
ความหวั่นไหวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มี
เหมือนรอยเท้าไม่มีในอากาศ.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๕๕)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2009, 22:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา
สทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา
สพฺเพว โสรตา ทนฺตา
สพฺเพว ปรินิพฺพุตา.


กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์
ศูทร จัณฑาล และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง
สงบเสงี่ยมแล้ว ฝึกตนแล้ว
ก็ปรินิพพานเหมือนกันหมด.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ชา ปกิณฺณก. ๒๗/๗๓)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2009, 22:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ทฺททํ ททมานานํ
ทุกฺกรํ กมฺมกุพฺพตํ
อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ
อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ
สตํ ธมฺโฒ ทุรนฺวโย.


เมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้ยาก ทำกรรมที่ทำได้ยาก
อสัตบุรุษย่อมทำตามไม่ได้
เพราะธรรมชาติของสัตบุรุษ
ยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ชา. ทุก. ๒๗/๕๙)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2009, 22:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


โย เตสุ คุตฺโต วิทิตินฺทฺริโย จเร
ธมฺเม ฐิโต อชฺชวมทฺทเว รโต
สงคาติโค สพฺพทุกฺขปฺปหีโน
น สิมฺปตี ทิฏฺฐสุเตสุ ธีโร.


ผู้ใด ระมัดระวังอินทรีย์เหล่านั้น รู้จักอินทรีย์ ๖
ตั้งอยู่มนรรม ยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยน
ล่วงกิเลสเครื่องข้องเสียได้ ละทุกข์ทั้งหมดเที่ยวไป.
ผู้นั้น เป็นธีรชน ย่อมไม่ติดในสิ่งที่เห็นแล้วและได้ฟังแล้ว


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๒๕๓)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ก.ค. 2009, 23:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


สงฺขยา โลกฺสมิ ปโรปรานิ
ยสฺสิญฺชิตํ นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก
สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส
อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมิ.


ผู้ใดพิจารณาเห็นความยิ่งและหย่อนในโลกแล้ว
ไม่มีความหวั่นไหวในอารมณ์ไหนๆในโลก
เรากล่าวว่า ผู้นั้นเป็นผู้สงบไม่มีกิเลสดุจควันไฟ
ไม่มีทุกข์ ปราศจากตัณหา ข้ามชาติชราได้.


:b8: :b8: :b8:

(องฺ.ติก. ๒๐/๓๒)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ก.ค. 2009, 23:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


สพพฺโส นามรูปสฺมึ
ยสฺส นตฺถิ มมายิตํ
อสตา จ น โสจติ
ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ.


ผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของเราในนามรูป
โดยประการทั้งปวง
และผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปที่ไม่มีอยู่
ผู้นั้นแลท่านเรียกว่า ภิกษุ.


:b8: :b8: :b8:

(ขู.ธ. ๒๕/๓๖๗)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ก.ค. 2009, 23:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


โสจติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา
โคมิโก โคหิ ตเถว โสจติ
อุปธีหิ นรสฺส โสจนา
น หิ โส โสจติ โย นิรูปธิ.


ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร
ผู้ไม่มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกัน
นรชนมีความเศร้าโศกเพราะอุปธิ
ผู้ใดไม่มีอุปธิ ผู้นั้นไม่ต้องเศร้าโศกเลย.


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส ๑๕/๑๒)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2009, 11:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ผลานมิว ปกฺกานํ
ปาโต ปตนโต ภยํ
เอวํ ชาตาน มจฺจานํ
นิจฺจํ มรณโต ภยํ


ภัยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้ว ย่อมมี
เพราะต้องตายแน่นอน
เหมือนภัยของผลไม้สุก
ย่อมมีเพราะต้องหล่นในเวลาเช้าฉะนั้น.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๕๘๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2009, 11:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


สีลํ สมฺพลเมวคฺคํ
สีลํ ปาเถยฺยมุตฺตมํ
สีลํ เสฏฺโฐ อติวาโห
ยน วาติ ทิโส ทิสํ.


ศีลเป็นคุณรวมกำลังอย่างเลิศ
ศีลเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุด
ศีลเป็นผู้นำทางอย่างประเสริฐสุด
เพราะศีล (มีกลิ่น) ขจรไปทั่วทุกทิศ.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.เร. ๒๖/๑๖)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2009, 11:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


สพฺภิเรว สมาเสถ
สพฺถิ กุพฺเพถ สนฺถวํ
สตํ สทธมฺมมญฺญาย
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.


พึงสมาคมกับสัตบุรุษ
พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ
ผู้นั้นรู้ทั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษแล้ว
ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง.


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส. ๑๕/๓๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2009, 13:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อจเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาน
ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ.


กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป
ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป
ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น
พึงทำบุญอันนำสุขมาให้.


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส. ๑๕/๘๙)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2009, 13:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ
ทุกฺจํ ติฏฺฐติ เวติ จ
นาญฺญตร ทุกฺขา สมฺโภติ
นาญฺญตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌติ.


ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น
ทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่ และเสื่อมไป
นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด
นอจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ.


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส ๑๕/๑๗๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2009, 14:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4148

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


นาญฺญตฺร โพชฺฌตปสา
นาญฺญตฺร อินฺทฺริยสํวรา
นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา
โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ.


เรา (ตถาคต) ไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญา ความเพียร
ความสำรวมอินทรีย์ (ระวังตัว)
และการสละสิ่งทั้งปวง.


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส. ๑๕/๘๙)

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : พระโอวาทานุสาสนีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จัดพิมพ์โดย ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ (อ้างอิงจากพระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย),
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑-๔๒)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.ค. 2009, 09:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ค. 2009, 20:12
โพสต์: 791

แนวปฏิบัติ: พุทโธและสัมมาอรหัง
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
สิ่งที่ชื่นชอบ: ใต้ร่มโพธิญาณ
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
Qid_001833_Q25510213_1939.gif
Qid_001833_Q25510213_1939.gif [ 4.96 KiB | เปิดดู 4380 ครั้ง ]
ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนว่า โดยสรุปรวมในธรรมะของพระพุทธเจ้า อาจสรุปเป็นแบบหนึ่งได้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น นั่นเป็นเพราะในความเป็นจริง สิ่งทั้งหลายย่อมไม่ได้ดั่งใจเรา มีความไม่เที่ยง แปรเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาด้วยเหตุและปัจจัย จึงไม่สมควรที่จะไปหลงยึดมั่นหมายว่าเป็นเรา เป็นตัวเรา หรือเป็นของของเรา สิ่งทั้งหลายไม่ได้ดั่งใจทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นใคร รวยเพียงใด อำนาจล้นฟ้าขนาดไหน ต่างก็มีความทุกข์ประจำตัวประจำอยู่ทุกคนทั้งสิ้น

อนูโมทนาบุญครับสาธุ

.....................................................
ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี 30 ทัศ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้ว มากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง 4 ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธรรมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมีพระโพธิสัตว์ พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมครู ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้า จงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.ค. 2009, 16:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
200703-01-3.jpg
200703-01-3.jpg [ 19.67 KiB | เปิดดู 4346 ครั้ง ]
:b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร