วันเวลาปัจจุบัน 04 มิ.ย. 2023, 01:48  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ธ.ค. 2012, 16:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5062

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b44: บทความ :b44:

ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=39633

รู้ ทั น ม า ร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=29180

เ อ ก ซ เ ร ย์ ส ภ า ว ธ ร ร ม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=28724

“ห น้ า ที่ ข อ ง ชี วิ ต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=27554

กลยุทธ์รักษาจิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=20039

ดู ผู้ รู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=23330

การปรับอินทรีย์ให้สมดุลย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=22820

หลักธรรมคำสอนในวันมาฆบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36830

ต้องมุ่งสู่ทางพ้นทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=22116

การมีสติระลึกรู้อกุศลคือการละอกุศล ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=20150

ดูความปรุงแต่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42289

เปรียบเทียบสมถะ-วิปัสสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42290

การพัฒนาพุทธิสภาวะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41490

สติระลึกรู้อะไร ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41463

ชี้ทางดับทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41450

ตรงทางตรงธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41440

ประเมินผลการปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44015

รู้สิ่งใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43548

การปฏิบัติธรรม-ปรมัตถ์-บัญญัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19695

วิธีเพิกสมมุติบัญญัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=33939

พิจารณาขันธ์ ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=34599

แนวปฏิบัติกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=33135

มีก็มีให้เป็น ไม่มีก็ไม่มีให้เป็น...ก็ไม่เป็นทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35513

ฉลาดดูใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31004

ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26209

อาจาริโยวาท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22118

ผู้รู้ต้องลงมือปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21397

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ธ.ค. 2012, 16:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5062

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


ธรรมบรรยาย ตอนที่ 1 หน้าที่ของชีวิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7053

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 2 รู้อยู่อย่างปกติ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7054

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 3 ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7056

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 4 รู้จำ รู้จัก รู้แจ้ง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7057

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 5 ธรรมกับชีวิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7058

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 6 ธรรมชาติจริงของชีวิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7059

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 7 ว่าด้วยเรื่องวิปัสสนา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7060

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 8 ปฏิบัติตามลำดับ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7061

ธรรมบรรยาย ตอนที่ 9 นำปฏิบัติกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7062

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 1 วิปัสสนาภูมิ 6 คืออะไร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7063

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 2 บัญญัติ ปรมัตถ์ รูปนาม และวิธีการกำหนด
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7064

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 3 ขันธ์ 5
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7065

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 4 อายตนะ 12
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7077

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 5 ธาตุ 18
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7066

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 6 อริยสัจจ์ 4
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7067

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 7 อินทรีย์ 22
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7068

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 8 ปฏิจจสมุปบาท 12
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7069

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 9 ญาณ 16
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7070

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 10 นิวรณ์ 5
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7071

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 11 กิเลส
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7072

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 12 ไตรลักษณ์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7073

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 13 การปรับอินทรีย์ให้สมดุล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7074

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 14 พิธีเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7075

วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 15 พิธีออกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7076

การเจริญภาวนา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6897

“อานาปานสติสูตร-มหาสติปัฏฐานสูตร”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2776

วิธีหลุดจากบัญญัติ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1802

หยุดใจให้ไร้อยาก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7005

ชีวิตนี้ไม่มีตัวตน
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13425

รสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15679

เชื่อมเข้าสู่ปรมัตถธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13433

ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9703


:b44: หนังสือ :b44:

ศิลปะแห่งการดับทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=35726

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ก.พ. 2013, 17:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44652

• ประมวลภาพการปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมเหยงคณ์ ปี 2551

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15952

• ประมวลภาพการปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมเหยงคณ์ ปี 2549

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4719

• ประมวลภาพการปฏิบัติธรรม
บวชเนกขัมมภาวนา ณ วัดมเหยงคณ์ ปี 2548

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1529

• พักใจที่วัดมเหยงคณ์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11183

• แผนที่วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=18672

• เว็บไซต์วัดมเหยงคณ์
http://www.watmaheyong.org/

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี รูปภาพ

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร