Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ประมวลภาพการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมเหยงคณ์ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 พ.ค.2008, 12:10 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
[พระเจดีย์ช้างล้อม เมื่อมองผ่านประตูพระอุโบสถเก่าวัดมเหยงคณ์
งดงามด้วยดวงประทีปที่จุดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาในคืนวิสาขปุรณมีบูชา]ป ร ะ ม ว ล ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
เ นื่ อ ง ใ น วั น วิ ส า ข บู ช า ๒ ๕ ๕ ๑

ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ธรรมจักร ****************************************************************************** ธรรมจักร

ธรรมสวัสดีค่ะ.... สาธุ

เนื่องในโอกาสที่ได้ไปปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา ณ วัดมเหยงคณ์
ในระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา

จึงขอนำภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม และพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเก่า
เนื่องในวันวิสาขบูชา มาฝากพี่น้องผองเพื่อนกัลยาณมิตรให้ได้ชมโดยทั่วถึงกันค่ะธรรมจักร ****************************************************************************** ธรรมจักร
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 พ.ค.2008, 12:34 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร ๑ วั น ก่ อ น วิ ส า บู ช า ธรรมจักร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

อุบาสกและอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม
เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมรอบสระมุจลินทร์ และบริเวณลานอมตธรรม

จากนั้น จึงทำวัตร-สวดมนต์เย็น และฟังพระธรรมเทศนาจาก
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี ท่านเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตามลำดับ


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 พ.ค.2008, 12:54 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร รุ่ ง อ รุ ณ ใ น วั น วิ ส า ข บู ช า ธรรมจักร

Image
Image
Image
Image
Image

เช่นเดียวกับทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา

กิจวัตรประจำวันหลังตื่น ๔.๐๐ น.
คือการทำวัตรสวดมนต์เช้า เจริญจิตภาวนาด้วยการเจริญสติ
นั่งกรรมฐานและเดินจงกรมรอบสระมุจลินทร์ หรือพระอุโบสถเก่า

หลังจากนั้น อุบาสกและอุบาสิกาจะนำอาหารมาใส่บาตรบริเวณหน้าโรงทาน
แล้วจึงรับประทานอาหารเช้าที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

จากนั้นจึงไปทำบุญทำทาน หรืออาบน้ำ-พักผ่อนตามอัธยาศัย
ก่อนจะกลับมาปฏิบัติธรรมกันต่อไปตามตารางที่กำหนดไว้อีกครั้งราว ๘.๐๐ น.
เจริญสติปัฎฐาน พิจารณารูป-นาม จนกระทั่งสวดมนต์ทำวัตรเย็น
จึงถือเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในวันนั้นราว ๒๑.๓๐ น.


Image
Image
Image

เพราะปรารถนาความสงบ โดยไม่ต้องกังวลกับที่พัก
ครั้งนี้จึงปลีกวิเวกด้วยการขออนุเคราะห์พื้นที่ของวัดกางเต๊นท์ที่นำมาเอง
ณ บริเวณสวนป่ากรรมฐานหญิง


(หมายเหตุ : ขออภัยหากรูปนี้ไม่ค่อยชัดเจน เพราะนี่คือสถานที่เดียวที่กุหลาบสีชาต้องถ่ายเอง เนื่องจากอุบาสก ผู้เป็นช่างภาพกิตติมศักดิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณนี้ค่ะ)


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 พ.ค.2008, 2:07 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร วิ ส า ข ปุ ร ณ มี บู ช า ธรรมจักร

~ภาพบรรยากาศก่อนพิธีเวียนเทียน~

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

เพราะเป็นราตรีแห่งการน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ
ของพระผู้เป็นมหาบุรุษ พระผู้เป็น "อนตุตร" อันไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า เช่นนี้

สถานที่แห่งการน้อมคารวะ
และถวายทั้งอามิสและปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธองค์
จึงเปลี่ยนจากลานอมตธรรมเช่นทุกวัน
มาเป็นบริเวณโดยรอบพระอุโบสถและกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ
เพื่อจะได้ประกอบพิธีเวียนเทียนหลังเสร็จสิ้นการทำวัตร-สวดมนต์เย็นต่อไป


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ค.2008, 6:04 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

~ประทักษิณ ๓ รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา~

Image

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
นำพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชน กล่าวคำบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
และเดินประทักษิณพร้อมสวดอิติปิโส ๓ รอบพระอุโบสถเก่าวัดมเหยงคณ์
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา


Image

เราท่านทั้งหลาย ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย

แลเราทั้งหลาย ชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล ได้อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์
ชาวอริยกะในมัชฌิมชนบท
พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ
เป็นโคดมโดยพระโคตร
เป็นศากยบุตรเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่ศากยสกุล
เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมู่สัตว์ ทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา แลมนุษย์

Image

ผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก
เป็นสารถีแห่งบุรุษควรฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค
โดยไม่ต้องสงสัยแล

Image

อนึ่ง พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสดีแล้ว
อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล
ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

Image

และพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว แลเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
เป็นผู้ปฏิบัติธรรม เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
นี้คือคู่แห่งบุรุษสี่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ
นี่คือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค
เป็นผู้ควรคำนับ เป็นผู้ควรต้อนรับ เป็นผู้ควรทำบุญ
เป็นผู้ควรทำอัญชลี
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

Image

พระสถูป พระปฏิมากร นี้แล นักปราชญ์
ได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
สร้างไว้แล้วเพียงเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
ด้วยทรรศนะแล้ว ได้ความเลื่อมใสแลสังเวช

Image

บัดนี้เราทั้งหลายมาถึง กาลวิสาขปุณณมี เป็นที่รู้กันว่า
กาลเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แลเสด็จปรินิพพาน
แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
จึงมาประชุมกันแล้ว ณ ที่นี้ ถือสักการะ
มีประทีปด้ามแลธูปเป็นต้นเหล่านี้
ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะ
ระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
บูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไร
จักทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ ซึ่งพระสถูป พระปฏิมา นี้

Image

ขอแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว
ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติ
อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์

ขอจงทรงรับซึ่งเครื่องสักการระอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญฯ

Image

จิรํ ติฏฺธตุ สทฺธมฺโม
ขอพระพุทธศาสนา จงดำรงอยู่ชั่วกาลนิรันดร


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ค.2008, 6:52 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

~หลังพิธีเวียนเทียน :
เตรียมสถานที่เพื่อฟังธรรม และปฏิบัติธรรมตลอดคืนภายในพระอุโบสถเก่า~


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

หลังพิธีเวียนเทียน คณะสงฆ์วัดมเหยงคณ์และอุบาสกผู้มีน้ำใจ
ได้ช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในพระอุโบสถเก่า
เพื่อรองรับทั้งพระเถรานุเถระที่จะผลัดกันเป็นองค์แสดงธรรม
และอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเพียรและปรารถนาจะ "เนสัชชิ" ตลอดคืน
จนรุ่งเช้าของวันต่อไป


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ค.2008, 7:17 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

~องค์อาคันตุกะผู้แสดงธรรม...ในค่ำคืนวิสาขบูชา~

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ท่านเจ้าประคุณ พระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

เมตตารับอาราธนานิมนต์จากวัดมเหยงคณ์
มาเป็นองค์แสดงธรรมสำคัญ
หลังพิธีเวียนเทียนในค่ำคืนวันวิสาขปุรณมีบูชา


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ค.2008, 9:21 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

~ฟังธรรมหลังเวียนเทียน~

Image
Image
Image
Image
Image
Image

อุบาสกและอุบาสิกาผู้ปรารถนาบำเพ็ญบารมีด้วยการปฏิบัติบูชา
ยังคงนั่งฟังธรรมอยู่รอบพระอุโบสถหลังเสร็จสิ้นพิธีเวียนเทียน
ด้วยจิตศรัทธาที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสายฝนที่เริ่มโปรยปรายอีกครั้ง...
หลังกระหน่ำไปพักใหญ่ในช่วงเย็นก่อนเวียนเทียน


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ค.2008, 9:39 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

~ประดับเด่นด้วยดวงประทีปแห่งศรัทธา~

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

สาธุ สาธุ สาธุ

(มีต่อ)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ค.2008, 11:25 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมจักร สั จ จ ก ริ ย า ค า ถ า ธรรมจักร

Image

ธรรมจักร นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต (เม) โหตุ สัพพะทา,
ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน (ตน) ทุกเมื่อ

ธรรมจักร นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชนะ,
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต (เม) โหตุ สัพพะทา,
ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน (ตน) ทุกเมื่อ

ธรรมจักร นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชนะ,
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต (เม) โหตุ สัพพะทา,
ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน (ตน) ทุกเมื่อ


สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบพระคุณ : คุณลองภูมิ อุบาสกผู้เป็นทั้งช่างภาพและโชเฟอร์กิตติมศักดิ์
รวมทั้งกัลยาณมิตรตลอดกาลของผู้โพสต์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


สาธุ สาธุ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง