วันเวลาปัจจุบัน 05 ธ.ค. 2020, 22:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarin

0

240

22 ก.ย. 2020, 13:37

Rosarin ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พิธีกรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

238

22 ก.ย. 2020, 12:50

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ล้วนแต่เป็นธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

255

22 ก.ย. 2020, 06:43

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน การรักษาศีล-การบวช

ธรรมโฆษ

0

286

21 ก.ย. 2020, 06:30

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ปลูกฝังธรรมะ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

240

21 ก.ย. 2020, 06:21

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ภาวนาดูจิตใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

238

20 ก.ย. 2020, 08:33

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "การให้การเสียสละเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

ธรรมโฆษ

0

227

20 ก.ย. 2020, 06:32

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เข้าใจศีลอย่างถูกต้อง

ใน การรักษาศีล-การบวช

prommasit

0

297

20 ก.ย. 2020, 02:12

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กิเลสยากก็ปราบ ง่ายก็ปราบ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

Hanako

0

226

19 ก.ย. 2020, 19:07

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กิเลสยากก็ปราบ ง่ายก็ปราบ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

305

19 ก.ย. 2020, 19:07

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

243

19 ก.ย. 2020, 07:45

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "กรรมให้ผลตรงตามเหตุ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

240

19 ก.ย. 2020, 07:00

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน น้ำ คือ ศีล ย่อมล้างมลทิน แก้กรรมได้

ใน การรักษาศีล-การบวช

prommasit

0

330

19 ก.ย. 2020, 01:43

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "โลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

349

18 ก.ย. 2020, 06:54

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ผู้มาเปลี่ยนแปลงศาสนาเดิมของตระกูล

ใน กฎแห่งกรรม

AAAA

0

411

17 ก.ย. 2020, 19:18

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บำเพ็ญตน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

250

17 ก.ย. 2020, 07:28

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "พุทโธนั้น เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

348

17 ก.ย. 2020, 06:28

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ธรรมแท้

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

253

16 ก.ย. 2020, 06:45

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

296

16 ก.ย. 2020, 06:36

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กระบวนการของ "ฌาน"

ใน สมาธิ, สติ

prommasit

0

373

15 ก.ย. 2020, 18:45

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "แว่นดวงใจแว่นส่องทาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

376

15 ก.ย. 2020, 07:05

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เมตตากับศีล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

252

15 ก.ย. 2020, 06:35

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลวงปู่มั่นรู้วาระจิตหลวงปู่ฝั้น

ใน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)

sirinpho

0

433

14 ก.ย. 2020, 20:20

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความเข้าใจ "ฌาน"

ใน สมาธิ, สติ

prommasit

0

420

14 ก.ย. 2020, 19:11

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ร่างกายของเรา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

257

14 ก.ย. 2020, 13:14

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "สุขทุกข์อยู่ที่ใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

408

14 ก.ย. 2020, 06:25

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ว่าด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้

ใน บทความธรรมะ

prommasit

0

366

14 ก.ย. 2020, 01:14

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วาจาสิทธิ์หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

AAAA

0

343

13 ก.ย. 2020, 19:13

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การถอนพุทธภูมิของพ่อแม่ครูอาจารย์

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

AAAA

0

355

13 ก.ย. 2020, 19:12

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ลางสังหรณ์

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

AAAA

0

342

13 ก.ย. 2020, 19:09

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หยุดทำชั่ว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

259

13 ก.ย. 2020, 06:41

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "จิตนี้เองเป็นที่อาศัยของกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

298

13 ก.ย. 2020, 06:25

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จิตกระทบกับอารมณ์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

268

12 ก.ย. 2020, 07:10

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เราไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ซิ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

372

12 ก.ย. 2020, 06:26

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ละ วาง ถอนที่ใจ (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

ใน สมาธิ, สติ

AAAA

0

552

11 ก.ย. 2020, 10:16

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ให้ละบาปบำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

398

11 ก.ย. 2020, 06:54

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สัจธรรมชีวิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

244

11 ก.ย. 2020, 05:52

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน “พระศรีอาริยเมตไตรย” มอบพระคาถาให้ “หลวงปู่วัง ฐิติสาโร”

ใน การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม

Duangtip

0

584

10 ก.ย. 2020, 11:38

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั้น" (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

414

10 ก.ย. 2020, 06:21

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสงบ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

252

10 ก.ย. 2020, 05:55

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "สร้างบารมี" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

420

09 ก.ย. 2020, 06:58

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน นั่งสมาธิ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

243

09 ก.ย. 2020, 04:55

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ฆ่ากิเลสให้ตาย คลายกิเลสให้ออก (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน สมาธิ, สติ

sirinpho

0

533

08 ก.ย. 2020, 17:15

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ตลกร้าย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

428

08 ก.ย. 2020, 06:50

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รูป เสียง กลิ่น

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

249

08 ก.ย. 2020, 05:06

รสมน ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 7 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร