วันเวลาปัจจุบัน 29 ต.ค. 2020, 11:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน น้ำ คือ ศีล ย่อมล้างมลทิน แก้กรรมได้

ใน การรักษาศีล-การบวช

prommasit

0

319

19 ก.ย. 2020, 01:43

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "โลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

340

18 ก.ย. 2020, 06:54

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ผู้มาเปลี่ยนแปลงศาสนาเดิมของตระกูล

ใน กฎแห่งกรรม

AAAA

0

399

17 ก.ย. 2020, 19:18

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บำเพ็ญตน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

244

17 ก.ย. 2020, 07:28

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "พุทโธนั้น เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

328

17 ก.ย. 2020, 06:28

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ธรรมแท้

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

245

16 ก.ย. 2020, 06:45

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

293

16 ก.ย. 2020, 06:36

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กระบวนการของ "ฌาน"

ใน สมาธิ, สติ

prommasit

0

356

15 ก.ย. 2020, 18:45

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "แว่นดวงใจแว่นส่องทาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

374

15 ก.ย. 2020, 07:05

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เมตตากับศีล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

247

15 ก.ย. 2020, 06:35

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลวงปู่มั่นรู้วาระจิตหลวงปู่ฝั้น

ใน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)

sirinpho

0

420

14 ก.ย. 2020, 20:20

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความเข้าใจ "ฌาน"

ใน สมาธิ, สติ

prommasit

0

402

14 ก.ย. 2020, 19:11

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ร่างกายของเรา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

250

14 ก.ย. 2020, 13:14

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "สุขทุกข์อยู่ที่ใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

406

14 ก.ย. 2020, 06:25

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ว่าด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้

ใน บทความธรรมะ

prommasit

0

362

14 ก.ย. 2020, 01:14

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วาจาสิทธิ์หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

AAAA

0

299

13 ก.ย. 2020, 19:13

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การถอนพุทธภูมิของพ่อแม่ครูอาจารย์

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

AAAA

0

298

13 ก.ย. 2020, 19:12

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ลางสังหรณ์

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

AAAA

0

292

13 ก.ย. 2020, 19:09

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หยุดทำชั่ว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

251

13 ก.ย. 2020, 06:41

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "จิตนี้เองเป็นที่อาศัยของกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ธรรมโฆษ

0

296

13 ก.ย. 2020, 06:25

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จิตกระทบกับอารมณ์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

260

12 ก.ย. 2020, 07:10

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เราไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ซิ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

365

12 ก.ย. 2020, 06:26

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ละ วาง ถอนที่ใจ (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

ใน สมาธิ, สติ

AAAA

0

543

11 ก.ย. 2020, 10:16

AAAA ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ให้ละบาปบำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

390

11 ก.ย. 2020, 06:54

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สัจธรรมชีวิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

232

11 ก.ย. 2020, 05:52

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พลิกจิตแผ่เมตตา (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

ใน บทความธรรมะ

Duangtip

0

420

10 ก.ย. 2020, 17:07

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน “พระศรีอาริยเมตไตรย” มอบพระคาถาให้ “หลวงปู่วัง ฐิติสาโร”

ใน การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม

Duangtip

0

513

10 ก.ย. 2020, 11:38

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั้น" (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

407

10 ก.ย. 2020, 06:21

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสงบ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

245

10 ก.ย. 2020, 05:55

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "สร้างบารมี" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

418

09 ก.ย. 2020, 06:58

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน นั่งสมาธิ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

236

09 ก.ย. 2020, 04:55

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เล่านิทาน

ใน นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ

sirinpho

0

563

08 ก.ย. 2020, 17:18

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ฆ่ากิเลสให้ตาย คลายกิเลสให้ออก (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน สมาธิ, สติ

sirinpho

0

524

08 ก.ย. 2020, 17:15

sirinpho ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ตลกร้าย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

418

08 ก.ย. 2020, 06:50

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รูป เสียง กลิ่น

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

241

08 ก.ย. 2020, 05:06

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสำคัญของวันอุโบสถ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)

Hanako

0

259

07 ก.ย. 2020, 17:47

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสำคัญของวันอุโบสถ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน การรักษาศีล-การบวช

Hanako

0

437

07 ก.ย. 2020, 17:47

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทำวิปัสสนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

234

07 ก.ย. 2020, 09:45

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ตามรู้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

530

07 ก.ย. 2020, 06:51

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สวดมนต์ยังไงให้ไร้รูปลักษณ์

ใน การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม

prommasit

0

486

07 ก.ย. 2020, 02:41

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เปรตกินของสงฆ์ไม่อุปโลกน์ (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

ใน กฎแห่งกรรม

น้องพลอย

0

471

06 ก.ย. 2020, 20:18

น้องพลอย ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน นั่งภาวนาแล้วตัวแข็งเหมือนหิน หายใจไม่ออก เหมือนจมน้ำ

ใน สมาธิ, สติ

prommasit

0

525

06 ก.ย. 2020, 15:41

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จุดเด่น พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ.(หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)

ใน บทความธรรมะ

prommasit

0

461

06 ก.ย. 2020, 15:01

prommasit ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บุญมีหลายระดับ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

238

06 ก.ย. 2020, 06:48

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "หลงรักหลงชัง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก

ธรรมโฆษ

0

293

06 ก.ย. 2020, 06:31

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร