วันเวลาปัจจุบัน 12 ธ.ค. 2018, 13:59  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การต่อสู้กิเลสด้วยพระบารมี (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน พระพุทธเจ้า

Hanako

0

231

18 ก.ย. 2018, 08:07

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ธรรมะแสดงอยู่ทุกเมื่อ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

202

18 ก.ย. 2018, 05:52

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ธรรมะของพระโมคคัลลานะเถระ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

deecup

0

176

17 ก.ย. 2018, 19:12

deecup ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กู้ภัยพิบัติโลก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

155

17 ก.ย. 2018, 15:18

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มุ่งฝึกจิตดวงเดียวให้ดี (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)

Hanako

0

100

17 ก.ย. 2018, 08:18

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ทัพพีไม่รู้รสของแกง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

280

16 ก.ย. 2018, 06:42

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อดทนเป็นตบะ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

178

16 ก.ย. 2018, 05:41

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ปล่อยให้สงบ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

182

15 ก.ย. 2018, 14:09

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ถ้าไม่สร้างไม่ทำเอา ไม่มีหวัง (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

286

15 ก.ย. 2018, 07:56

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ธรรมเหนือโลก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

275

15 ก.ย. 2018, 07:11

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความประมาทมัวเมา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

174

14 ก.ย. 2018, 13:54

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ใจเป็นของอัศจรรย์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

351

14 ก.ย. 2018, 06:48

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บิณไวกว่าโซเชียล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

203

13 ก.ย. 2018, 21:26

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "โมหะ หลงยึดมั่นถือมั่น" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

286

13 ก.ย. 2018, 07:11

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เกิดมาเพื่อสร้างบารมี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

217

13 ก.ย. 2018, 04:28

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เผยแพร่ความดีได้ทั่วโลก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

190

13 ก.ย. 2018, 03:27

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ปัญญาสาม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

268

12 ก.ย. 2018, 07:38

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การแผ่เมตตา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

153

12 ก.ย. 2018, 05:02

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "นิพพาน คือความดับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

335

11 ก.ย. 2018, 06:25

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ภาวนาเพื่อละ ไม่ได้เอา" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

345

09 ก.ย. 2018, 07:01

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อดีต อนาคต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

173

09 ก.ย. 2018, 05:49

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เหตุกับผลไม่ตรงกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

383

08 ก.ย. 2018, 06:40

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ควบคุมจิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

212

08 ก.ย. 2018, 05:29

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ธรรมชาติของจิต" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

327

07 ก.ย. 2018, 06:56

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ พระโพธิสัตว์ชาติที่เกิดเป็นกระแต

ใน ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก

ลุงหมาน

0

253

07 ก.ย. 2018, 06:20

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ผู้ปฏิบัติที่แท้จริง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

180

07 ก.ย. 2018, 05:48

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เพราะรักตนอย่างยิ่ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

352

06 ก.ย. 2018, 06:49

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เรื่องธรรมดา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

363

05 ก.ย. 2018, 06:41

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ปริยัติ ปฏิบัติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

139

05 ก.ย. 2018, 05:00

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ศาสนาแห่งปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

440

04 ก.ย. 2018, 06:48

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การภาวนาต้องบริกรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

206

04 ก.ย. 2018, 05:47

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "โกรธมากทุกข์มาก โกรธบ่อยทุกข์บ่อย" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

316

03 ก.ย. 2018, 07:16

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ตรงนั้นก็สะอาด

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

183

03 ก.ย. 2018, 05:32

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ของจริงพิสูจน์ได้

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

176

03 ก.ย. 2018, 03:33

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ได้แค่ไหนก็เอา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

348

02 ก.ย. 2018, 06:38

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความเชื่อ ความเลื่อมใส

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

160

02 ก.ย. 2018, 05:56

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เดินไปเข้านิพพาน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

172

01 ก.ย. 2018, 20:19

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หนี่งเดียวในพุทธศาสนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

170

01 ก.ย. 2018, 20:08

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อย่าพากันประมาท

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

174

01 ก.ย. 2018, 19:18

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วงกลมความจริง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

156

01 ก.ย. 2018, 18:09

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สัจธรรมของจริงแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเหนือกว่าธรรมชาติ เรีย

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

149

01 ก.ย. 2018, 16:26

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ขอเชิญร่วมงาน พิธีซิโกวเด็ก วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 256

ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

myself_t

0

320

31 ส.ค. 2018, 15:48

myself_t ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การเปลี่ยนแปลง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

171

31 ส.ค. 2018, 10:52

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "การภาวนาอานิสงส์มาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

254

31 ส.ค. 2018, 06:31

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ทางเดินของชีวิต" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

320

30 ส.ค. 2018, 06:48

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร