วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.ย. 2020, 11:51  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 282 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปฏิบัติธรรม คืออะไร ?

 หัวข้อกระทู้: Re: ปฏิบัติธรรม คืออะไร ?
เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 06:05 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1296


tongue อนุโมทนาสาธุกับคุณวรานนท์ ผมคัดลอกธรรมมะดีๆ จากเพื่อนมหากัลยาณมิตรท่านหนึ่งมาฝากด้วยครับ คงช่วยเสริมกระทู้อันดีนี้ให้มีค่ามากขึ้นนะครับ สาธุ :b8: smiley ธรรมะเข้าใจง่าย จิต เจตสิก รูป เกิดขึ้นเมื่อมี "ปัจจัยปรุงแต่ง" เท่านั้น ซึ่งภาษาบาลีเรียก (ปัจจัยปรุงแต่ง) ว่า "สังขารธรรม&q...

 บอร์ด: สถานที่ปฏิบัติธรรม   หัวข้อ: •• วิธีเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรม ••

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 12:34 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 16889


tongue ท่านใดมีโอกาสหรือสะดวกที่จะไปทางจังหวัดระยอง ก็ขอเรียนเชิญไปฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทเนินฆ้อ (มณฑป) บ.เนินฆ้อ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง รายละเอียดติดต่อ โทร 0811699435 085-0432849 ศูนย์เปิดการอบรมวิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา โดยเน้นการเอาสติ ปัญญา เฝ้าดู เฝ้าสังเกตพิ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ง่ายๆ ในการจำโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 12:12 

ตอบกลับ: 86
แสดง: 13525


มงคลสูตรในขุททกปาฐะ [๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ครั้นปฐมยามล่วงไป เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ง่ายๆ ในการจำโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 12:10 

ตอบกลับ: 86
แสดง: 13525


tongue ใกล้ปีใหม่แล้ว ขอนำมงคลสูตรมาฝากไว้ ในกระทู้ปีกธรรม สู่มิตรสหายในธรรมทุกท่านให้อยู่สุขสบาย เจริญไปในมงคล ทั้ง 38 ประการตามลำดับ ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ :b8:
cheesy

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ลักษณะที่เป็นสีลัพพตปรามาส

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 11:53 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1927


tongue อนุโมทนากับท่านกรัชกาย ในเมตตาและกรุณาที่อยากให้ผู้คนเข้าใจสังโยชน์ข้อที่ 3 นี้ โดยถูกต้อง อโศกะขออนุญาต วิดก วิจารณ์ เสริมเรื่องนี้ ในอีกแง่มุมหนึ่ง สู่กันฟังในหมู่เพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับ วิเคราะห์ สีลัพพตปรามาส สีลัพพตปรามาส มาจาก 3 คำ สีล + พรต + ปรามาส ความหมาย สีล ศีละ หมายถึงปกติ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 11:27 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28343


tongue เจริญปัญญา เจริญธรรมครับท่านมหาราชันย์ และกัลยาณมิตรทุกท่าน บัดนี้ได้โอกาสแล้วที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันในเรื่อง สัมมาสมาธิ มหาราชันย์ เขียน คนที่บรรลุธรรมก็คือคนที่จิตสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมคือราคะ โทสะ โมหะ จิตที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมคือราคะ โทสะ โมหะ ก็เรียกว่าจิตนั้นเป็นสัมมาสม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 09:12 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10299


tongue สวัสดีครับท่านมหาราชันย์ และกัลยาณมิตรทุกๆท่าน มหาราชันย์ เขียน สวัสดียามค่ำครับคุณอโศกะ ผมว่าคุณอโศกะคงสับสนแล้วละครับ 1.ต้องเห็นอนัตตาก่อน ยอมรับอนัตตาก่อนหรือครับจึงจะละอัตตาได้ ?? หรือ 2.ต้องละอัตตาก่อน จึงจะเห็นอนัตตาครับ ?? ไหนคุณอโศกะบอกว่าอัตตา บัง อนัตตาอยู่ไงครับ ?? ตอนนี้คุณอโศกะยั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 08:19 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10299


tongue เจริญปัญญา ศีล วิริยะ สติ สมาธิ แล้วเจริญธรรมธรรมครับ ท่านเช่นนั้น ท่านมหาราชันย์และเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน สวัสดีครับ ท่านอโศกะ ท่านอธิบาย อัตตา อนัตตา โดยสัจจะ หรือโดยทฤษฏี ครับ? ถ้าการเห็นอนัตตนาของท่าน ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ธรรมนั้นๆ ก็จะดับไปเอง จริงหรือครับ? การเห็นแจ้งในธรรม อันเป็นป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมคุณ 6 ประการ และสุดยอดคำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2009, 06:29 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 9705


tongue หลายท่านคงได้เคยสวดมนต์แปลมาแล้ว คำแปลในส่วดมนต์บทต่างๆนั้น ทำให้เราได้ทราบถึงความหมายของบทสวด ได้เข้าใจข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย อันจะเป็นการนำมาใส่ใจประพฤติปฏิบัติตาม ให้เกิดผลเป็นความก้าวหน้าและสุขเย็น สำนวน การแปลจากภาษาบาลี เป็นภาษาไทย ปัจจุบันนี้ที่นิยมกันเป็นสำน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ยาก 5 อย่าง ทาง 5 เส้น บุคคล 5 จำพวก

เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 16:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2408


cool
ความรู้พื้นฐานเรื่องที่ 3 สำหรับผู้ต้องการให้ถึงความเป็นชาวพุทธแท้ก็คือ เรื่องของบุคคล 5 จำพวก ดังภาพและรายละเอียดที่แสดง
tongue

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ยาก 5 อย่าง ทาง 5 เส้น บุคคล 5 จำพวก

เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 16:29 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2408


tongue เรื่องที่ ๒ ที่ชาวพุทธพึงต้องรู้ คือทางเดินของสัตว์โลก ๕ เส้น ดังภาพและคำอธิบายต่อไปนี้ ***********ทางเดินของสัตว์โลก สัตว์โลก มาจากคำว่า สัตต + อาวาส + โลกิยะ แปลว่า ผู้เวียนว่ายอยู่ในโลกทั้ง 7 โลกทั้ง 7 นี้คือ 1.นรก 2.เปรต 3.อสุรกาย 4.สัตว์เดรัจฉาน 5.มนุษย์ 6.เทวดา 7 .พรหม โลกทั้ง 7 นี้ยังแ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ยาก 5 อย่าง ทาง 5 เส้น บุคคล 5 จำพวก

เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 16:24 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2408


tongue ความรู้พื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนพึงรู้ เพื่อจะทำให้เข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้น เห็น ความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนา กับ ศาสนาอื่นๆในโลก ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ทำความเป็นชาวพุทธของตนให้สมบูรณ์ เป็นชาวพุทธที่แท้จริงถูกต้อง สมบูรณ์ เมื่อทำตนให้เป็นชาวพุทธแท้ได้แล้ว ย่อมหวังได้ที่จะถึงนิพพานอันเป็นบรมส...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 08:31 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28343


tongue อะโห พุทโธ อะโหธัมโม อะโหสังโฆ พุทโธ เมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ กัลยาณะ ครุอุปั๙ฌาย์อาจาริโย เมนาถัง น่าเวทนาจัง ที่คุณมหาราชันย์ไม่อ่านให้ดีว่า คำสอนของอรรถกถาจารย์ที่ยกมานั้น ไพเราะเพราะพริ้ง งามพร้อม ลึกซึ้ง ในสภาวะ และเป็นภาษาสามัญธรรมดา ง่ายในการเข้าใจ เป้นเมตตาและกรุณาของครูบาอาจารย...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 07:21 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10299


tongue สาธุ อนุโมทนา มายามค่ำ ยังมีน้ำใจเข้ามาเยี่ยม และหยอดคำถามสั้นๆ ไว้ จากท่านมหาราชันย์ และ สุขสบาย กายใจ ใกล้ปีใหม่ สู่กัลยาณมิตรทุกๆท่านครับ :b1: อโศกะ เขียน: อัตตา บัง อนัตตาไว้ มหาราชันย์ ถาม สวัสดียามค่ำครับคุณอโศกะ ขอถามคำถามที่คุณอโศกะเข้าใจนะครับ อัตตา บัง อนัตตาไว้อย่างไรครับ ?? ละอัตต...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ปวดหัวไมเกรน แทบทุกวันเลยค่ะ มีวิธีใดแก้กรรมนี้ไหมคะ

เมื่อ: 15 ธ.ค. 2009, 10:37 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 14248


tongue ถ้ามั่นใจและหมอบอกว่าเป็นไมเกรนจริงๆ ผมมีตัวอย่างบุคคลที่หายได้ คือภรรยาของผมเอง อดีตเธอเป็นผู้หญิงดุ เครียด โกรธง่าย หายช้า เธอเป็นไมเกรนจริงๆ หมอบอกว่ารักษาไม่หายด้วยยาแผนปัจจุบัน มีแต่ทุเลาอาการเป็นครั้งคราว ผมจึงได้เพียรพยายามที่จะให้เธอไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ทำสมาธิภาวนา วิปัสสนาภาวนา ใช...
เรียงตาม:  
หน้า 7 จากทั้งหมด 19 [ พบ 282 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร