วันเวลาปัจจุบัน 28 ม.ค. 2020, 00:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 27 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พุทธประสงค์ ทรงกำชับให้ปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น

เมื่อ: 15 ต.ค. 2014, 01:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1162


ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด. ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้ว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

เมื่อ: 17 พ.ค. 2014, 17:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 826


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/s403x403/10151964_286743708158314_7909257324960446725_n.jpg ผลที่สุด ของการละความเพลินในอารมณ์ ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ อานนท์ ! อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ (อนุตฺตรา อินฺทฺริยภาวนา) ในอริยวินัย เป็นอย่างไรเล่า ? อานนท์ ! ในกรณีนี้ ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กู เป็นโค !

 หัวข้อกระทู้: กู เป็นโค !
เมื่อ: 26 ก.ย. 2013, 00:41 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 767


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph11_192.jpg บุคคลผู้ห่มผ้าเหลือง โกนหัว แต่มากไปด้วยทรัพย์สิน ตัณหา ราคะ เดรัชฉานวิชชา เหมาะหรือที่จะเรียกว่า "พระภิกษุ ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า" ******************************** "กู เป็นโค !" ภิกษุ ท. ! ลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลัง ๆ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ

เมื่อ: 04 ก.ย. 2013, 23:30 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 808


จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ ภิกษุ ทั้งหลาย. ! พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอ เป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำมาตย์ก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม; ชนเหล่านั้น อันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง ความจริงอันประเสริฐ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สุตตันตะของพระตถาคต

 หัวข้อกระทู้: สุตตันตะของพระตถาคต
เมื่อ: 27 ส.ค. 2013, 02:16 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1034


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/6.%20THE%20ENLIGHTENMENT.jpg สุตตันตะของพระตถาคต "ภิกษุ ท.! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องแนวนอก เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์

เมื่อ: 25 ต.ค. 2012, 03:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 778


ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงธรรม (สิ่ง) ที่มีตัณหาเป็นมูล ๙ อย่าง. ๙ อย่าง อย่างไรเล่า ? ๙ อย่าง คือ :- เพราะอาศัยตัณหา จึงมี การแสวงหา (ปริเยสนา); เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมี การได้ (ลาโภ); เพราะอาศัยการได้ จึงมี ความปลงใจรัก (วินิจฺฉโย); เพราะอาศัยความปลงใจรัก จึงมี ความกำหนัด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ที่รักที่เจริญใจในโลก

 หัวข้อกระทู้: ที่รักที่เจริญใจในโลก
เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 02:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1106


ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก. ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่. ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี่. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ (วิญญาณ) ทางตา สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ทางหู...ทางจมูก......

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: อยากให้ admin เปลี่ยนรูปแบบสคริปของเว็บ ให้ทันสมัยหน่อย

เมื่อ: 23 ก.ย. 2012, 22:44 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 6690


เจ้าทำดีเอ๋ย เราจักบอกความจริงแก่เจ้าว่า อันว่าตัวเรานี้เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเจ้านั่นแล เรามิเคยถือตัวว่าสูงส่งกว่าผู้ใดดอก อันว่าทุกชีวิตนั้นเท่ากันหมด มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมสุข ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น มิมีผู้ใดสูงกว่ากันดอก เมื่อสิ้นชีวาวายก็กลายเป็นฝุ่นผงเหมือนกันทุกคน มิมี...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: อยากให้ admin เปลี่ยนรูปแบบสคริปของเว็บ ให้ทันสมัยหน่อย

เมื่อ: 23 ก.ย. 2012, 00:28 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 6690


เปลี่ยนใหม่มันไม่ใช่กิเลสหรอกท่าน ท่านคงเข้าใจอะไรผิด ดูพระอรหันต์สิ ท่านหมดกิเลสแล้ว ท่านยังทำประโยชน์ให้ผู้คนอีกมากมายเลย ที่เปลี่ยนอะ เพื่อดึงคนรุ่นใหม่ๆให้เข้ามาต่างหาก จบ แล้วผมอยากรู้ว่า ท่านเป็นใครหรอ เห็นพูดแปลกๆจัง เหมือนคนโบราณเลย ว่าแต่ท่านรู้ธรรมะที่แท้จริงแล้วหรือ เห็นท่านพูด ดูเหมือนทะ...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: อยากให้ admin เปลี่ยนรูปแบบสคริปของเว็บ ให้ทันสมัยหน่อย

เมื่อ: 22 ก.ย. 2012, 01:42 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 6690


สคริปมันไม่มีผลยังไงหรอก แต่มันทำให้ทันสมัย และน่าใช้ขึ้น มั้ง มันก็เป็นแค่จิตสังขาร ที่หวังดีดวงนึงนะ ไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะ เชิญพวกท่านตามสบายเลย แล้วท่านที่พูดเจ้านั้นเป็นใครหรอ สงสัยเป็นคนเหนือมั้ง ฝากธรรมะนิดนึง ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะที่แท้จริง ของพระพุทธเจ้า คือผู้ที่อยู่สูง น่านับถือ บูช...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: อยากให้ admin เปลี่ยนรูปแบบสคริปของเว็บ ให้ทันสมัยหน่อย

เมื่อ: 21 ก.ย. 2012, 04:46 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 6690


คือผมอยากให้ admin หรือผู้ดูแลเว็บ เปลี่ยนรูปแบบสคริปของเว็บหน่อยอะครับ
ตอนนี้เว็บเป็น PhpBB ซึ่งมันเก่ามากแล้วนะ
อยากให้เปลี่ยนเป็น SMF2.0 ก้อได้ คุณสมบัติด็เยอะกว่า สวยก็สวยกว่า
โพสก็ง่ายกว่า และไม่กินทรัพยากรเครื่องเลย
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของสมาชิก ถ้าเปลี่ยนได้ ผมว่าก็ดีนะ

Kiss Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน (ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.)

เมื่อ: 21 ก.ย. 2012, 04:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 825


เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน ภิกษุ ทั้งหลาย. ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: มหาศีล ของ พระพุทธเจ้า (และพระอริยสาวก)

เมื่อ: 03 ก.ย. 2012, 17:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 926


มหาศีล ของ พระพุทธเจ้า (และพระอริยสาวก)
รูปภาพ

คลิกอ่านฉบับสมบูรณ์

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: พระอรหันต์อยู่ในบ้าน - สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหฺมรังสี

เมื่อ: 20 ก.ค. 2012, 04:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2054


พระอรหันต์อยู่ในบ้าน - สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหฺมรังสี PDF http://upic.me/i/dx/2012-05-05_015200.png http://www.mediafire.com/download.php?6jcj6duu5qdl7xp http://dl.one2up.com/onetwo/content/2012/5/5/b7ab89dfdcf6dba79abbd88ab347f787.pdf Credit http://buddhadham.org รวบรวมธรรมะแท้ เพื่อความพ้นทุกข์

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานาปานสติ จากพระโอษฐ์

เมื่อ: 20 ก.ค. 2012, 04:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1805


รูปภาพ

ดาวน์โหลด

Credit http://buddhadham.org รวบรวมธรรมะแท้ เพื่อความพ้นทุกข์
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 27 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร