วันเวลาปัจจุบัน 02 มิ.ย. 2020, 07:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 32 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อยากรู้เรื่องจิตเกิดดับดูอย่างไรคะ

เมื่อ: 25 ต.ค. 2010, 20:57 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 10503


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุ สาธุ สำรับการปฏิบัติค่ะ แต่..ถ้าสงสัยมากเกินไปกลายเป็นฟู้งในธรรมนะคะ.. ในการปฏิบัติธรรมจริงๆ เพื่อความหลุดพ้น เราไม่จำเป็นต้องไปรู้ละเอียดจนแยกวาระจิตเป็นดวงๆได้หรอกนะครับ คุณพลอยเพชรและคุณเอราก้อน ขอให้มีสติ รู้ทันปัจจุบันอารมณ์ ปัญญาสังเกต พิจารณาอารมณ์ได้จนตลอดสาย จนแย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มันคือสภาวะอะไรครับ ?

 หัวข้อกระทู้: Re: มันคือสภาวะอะไรครับ ?
เมื่อ: 25 ต.ค. 2010, 10:27 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3203


ผมมีสภาวะจิตใจที่มีความโหวงๆ โดดเดี่ยว ไม่อิ่มไม่เต็ม ไม่ยอมรับ สรรพสัตว์ย่อมมีกรรมเป็นของของตนเอง..มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ .ย่อมหนีกรรม..ไปไม่ได้ บุญพอใจ "ว่าด้วย ความทุกข์" "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ความทุกข์ เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต...้องประสบไม่มากก็น้อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หาเพื่อนสนทนาธรรมที่มีความรู้ระดับอริยบุคคล

เมื่อ: 24 ต.ค. 2010, 15:17 

ตอบกลับ: 134
แสดง: 22825


วิสุทธิ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความหมดจ ด ในทางพระพุทธศาสนา มีการกล่าวถึง วิสุทธิ 7 ซึ่งหมายถึง ความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปตามลำดับ เป็นการทำให้บริสุทธิ์ ด้วยการฝึกฝนตนเองที่เรียกว่าไตรสิกขา ไปโดยลำดับ จนบรรลุจุดมุ่งหมายคือนิพพาน มี 7 ขั้น คือ ศีลวิสุทธิ หรือ ความหมดจดแห่งศีล คือ การรักษาศีลให้บริสุทธิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หาเพื่อนสนทนาธรรมที่มีความรู้ระดับอริยบุคคล

เมื่อ: 24 ต.ค. 2010, 14:47 

ตอบกลับ: 134
แสดง: 22825


คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง โดยธีรรัฐ เชี่ยวสกุลณ วันที่ 1 ตุลาคม 2010 เวลา 15:04 น. ผู้บรรลุธรรมนั้น คล้ายกับว่า เรามองเห็นงูเห่าที่มันเลื้อยไป เราก็รู้ว่างูนั้นเป็นอสรพิษ ถ้ามันกัดใครมันก็จะถึงตายหรือเจียนตาย อันนี้เรียกว่าเรารู้ในงูเห่าตามความเป็นจริง แล้วก็ไม่กล้าไปจับงูนั้น ใครจะบอ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ควรทำอย่างไรดี ไม่เอาฌาน ทำแต่วิปัสสนาดีไหม

เมื่อ: 20 ต.ค. 2010, 20:29 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 11937


..สาธุค่ะ.."พี่รู้หนึ่ง น้องรู้สอง ประครองกัน..แบ่งปันสิ่งดีๆแก่กัน" ..ธรรมดาปุถุชนคนธรรมดา ถือศีลห้าพาใจให้เข้าถึง ธรรมถึงใจใจถึงธรรนำรำพึง ...เป็นที่พึ่งขัดเกลาเจ้ากายกรรม หากเพียรฝึกภาวนาพาสติ เป็นสมาธิ เกลาใจ มิถลำ รู้เห็นดูอยู่ในมโนกรรม ปัญญานำธรรมถึงใจไร้กังวน.. ว่างกายใจเป็นได้อย่าง...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ผมเป็นพ่อและสามีที่เลวครับ ตอนนี้มีความทุกข์เหลือเกิน

เมื่อ: 19 ต.ค. 2010, 21:30 

ตอบกลับ: 161
แสดง: 30960


ขอฝากจากการปฏิบัติธรรมครับ "ความทุกข์ทั้งปวง.. เกิดจากใจ... ที่ยอมรับความจริงไม่ได้" เจริญธรรมครับ ..................................................... [รอยยิ้ม...ก็เช่นแสงแดดในฤดูหนาว และลมเย็นในฤดูร้อน..] อนุโมทนาสาธุ.. "ตายก่อนตายแล้วจึ่งมิตายอีก จึ่งหนีหลีกอวิชาพาใจหลง หากตนตายก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เวลาใดคือ เวลาที่สำคัญที่สุด

เมื่อ: 12 ต.ค. 2010, 17:31 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 7263


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุค่ะ แล้วใครบ้างเล่าหนอที่สามารถ อยู่กับปัจจุบันได้ อดีตผ่านไปเหมือนสายน้ำ อนาคตล้ำนำหน้ามาไม่ถึง... ปัจจุบันนั้นเจ้าเฝ้าตราตรึง พบธรรมหนึ่งพึงเพียรเรียนรู้ใจ ใจเป็นหนึ่งจึ่งพบกายใจว่าง นั่นหนทางปัญญาสิ้นสงสัย ปัจจุบันธรรม ล้ำเลิศเกิดที่ใจ พบความนัยปัญญาว่างทางนิพพาน.... ปั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วยเราหน่อยได้ไหมค่ะ ข้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

เมื่อ: 12 ต.ค. 2010, 16:59 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 3878


หากคนเราต้องทรมานกับความรู้สึก ทำไมคนเรายังไม่อยากหลุดพ้นเสียที โลกก็ไม่รู้ ธรรมก็ไม่รู้ "เมื่อใจไม่ถึงธรรม .จึ่งไม่มีธรรมถึงใจ" ....เชื่อได้ว่า ยังมืดบอด..อยู่นั่นเอง การหลุดพ้น...ใช่เกิดจากการนึก การคิด หรือการอ่าน ..เป็นไปมิได้ จะหลุดพ้นได้ต้องปฏิบัติที่ "ใจ" ใจนั้นสำคัญไฉน จ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตผ่องใสนั้นเป็นอย่างไร?

เมื่อ: 10 ต.ค. 2010, 22:48 

ตอบกลับ: 31
แสดง: 7257


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุค่ะ ท่านหัสพล และทุกๆท่านนะคะ ตอบคุณ tongpon จิตว่างนั้นหมายถึง จิตที่ปราศจากการปรุงแต่งใดๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมีอะไรมากระทบก็แค่ดูและเห็นเท่านั้นไม่ได้เป็น หัสพล พวงแก้ว จิตที่บริสุทธิ์ หมายเอาเฉพาะ จิตในจตุตถฌานที่ปลอดโปร่งจาก การแสวงหากาม ไม่มีแล่นไปทุกขเวทนา ไม่จมอยู่กั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตผ่องใสนั้นเป็นอย่างไร?

เมื่อ: 09 ต.ค. 2010, 20:35 

ตอบกลับ: 31
แสดง: 7257


สาธุ ค่ะ
ขออนุญาตนะคะ คุณหัสพล
จิตว่างต่างจากจิตบริสุทธิอย่างไรคะ

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ผมเป็นพ่อและสามีที่เลวครับ ตอนนี้มีความทุกข์เหลือเกิน

เมื่อ: 09 ต.ค. 2010, 19:50 

ตอบกลับ: 161
แสดง: 30960


:b8: :b8: คุณสำนึกแล้วคะ ลองหันมาพิจารณา..นะคะ ด้วยใจเป็นกลาง ภายใต้ คำตอบปริศนาธรรม 3 ข้อ 1ตั้งแต่เกิดมาคนสำคัญที่สุดของคุณคือใคร คำตอบคือ บุคคลใกล้ตัว..มิใช่พ่อหรือแม่หรือแมแต่ลูก 2 เกิดมาแล้วใครเป็นผู้รู้ใจคุณที่สุด คำตอบคือ ตัวของคุณเอง มิใช่เมียหรือเพื่อนหรือพ่อ แม่ อย่าหนีความจริงอีกเลยค่ะ.. 3...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตผ่องใสนั้นเป็นอย่างไร?

เมื่อ: 09 ต.ค. 2010, 18:32 

ตอบกลับ: 31
แสดง: 7257


:b8: :b48: น้อมนำธรรมเข้ามาสู่ตัว โอปนยิโก รู้ด้วยตนด้วยตัวของตนเอง.. ที่สำคัญมิใช่คิดและนึกจะทำให้ใจผ่องใสได้ ตองปฏิบัติค่ะ ...อยู่ในตัวในตนของทุกคน ทุกข์ย่อมรู้.. สมุทัยย่อมละ ...นิโรธย่อมเพียรให้มาก ..มรรผลบันดลส่งผลตามกุศลกรรม... "เมื่อจิตถูกขัดเกลาด้วยศีล จึ่งมีใจใสสะอาด..มิขุ่นมัว.. เจริญ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ผมเป็นพ่อและสามีที่เลวครับ ตอนนี้มีความทุกข์เหลือเกิน

เมื่อ: 08 ต.ค. 2010, 11:46 

ตอบกลับ: 161
แสดง: 30960


ขออนุญาต คุณสำนึกแล้ว ดิฉันคนหนึ่ง"ด้วยพระธรรมนำพา จึงพบพาความสุขพ้นซึ่งความทุกข์..แม้ว่าจะเคยซึมเศร้าสักเท่าไร..ก็สักแต่ว่าใจรู้ และดู ..เท่านั้นเอง..สุดท้ายจึ่งหยุดยา..ได้ 2 ปี แล้วค่ะ".... ค่อยเป็นค่อยไป..อยู่ที่ใจตนเอง มิต้องหวั่นเกรง..ได้หรือมิได้ให้ใจตัดสิน.. ขันติ เมตตา เสียสละ ให้อ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ผมเป็นพ่อและสามีที่เลวครับ ตอนนี้มีความทุกข์เหลือเกิน

เมื่อ: 08 ต.ค. 2010, 10:41 

ตอบกลับ: 161
แสดง: 30960


สวัสดีค่ะ ทุกท่าน "ตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนแล" อนุโมทนาสาธุกับกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ชี้แนะนำแนวทางดีๆ มีหลากหลายทาง...แต่อยู่ที่..บุญ..บารมีที่สั่งสม และจริตของแต่ละคน มิมี มิเหมือนกัน...อยู่ที่รู้เท่าทันปัจจุบันตามความเป็นจริง..รู้จักตัวตนของตนเองตามความเป็นจริง ..ทุกขณะจิต..มีศีลคอยขัด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระนิพพานที่แท้จริง.... เป็นเช่นใด

เมื่อ: 02 ต.ค. 2010, 20:05 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2018


:b8: :b8: :b8: ๑ . วิมุตติ ความหลุดพ้น อุทเทส ๑.วิราคา วิมุจฺจติ . เพราะสิ้นกำหนัด ย่อมหลุดพ้น, อนัตตลักขณสูตร, ๒. กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ. จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยกาม จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยภพ จิตหลุดพ้นแล้ว แ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 3 [ พบ 32 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร