วันเวลาปัจจุบัน 03 ธ.ค. 2023, 15:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 636 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ใครพอจะทราบคำแปลของบทสวดมนต์นี้บ้างครับ

เมื่อ: 06 ก.ย. 2010, 10:05 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4948


คำแปล ขอความนอบน้อม จงมีแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นฯ ข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรฐฐี ใกล้เมืองสาวัตถีฯ ณ โอกาสนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฯ พร...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ใครพอจะทราบคำแปลของบทสวดมนต์นี้บ้างครับ

เมื่อ: 06 ก.ย. 2010, 10:04 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4948


เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของงานที่ทุกคนไม่อยากเป็นเจ้าภาพ

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 6478


:b8: ขออนุโมทนาด้วยค่ะ :b8:

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ทำอย่างไรให้คิดกับเขาแค่เป็นเพื่อน

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:40 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 7530


ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความรักที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: รัก คนที่มีครอบครัว จะทำไงดี

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:38 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 7795


ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความรักที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ::พื้นฐาน “ความรัก” ที่ทุกๆ ควรได้อ่าน::

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:37 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 9925


ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความรักที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: สามีไม่เคยหยุดทำสิ่งแย่ๆ

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:34 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 8106


ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความรักที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: รู้สึกว่าโดนหลอก....

 หัวข้อกระทู้: Re: รู้สึกว่าโดนหลอก....
เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:32 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 9667


ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความรักที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ไม่มีเมียน้อย..ไม่นอกใจ..แต่.จากกระทู้คุณมานิตา(สามีนอกใจ)..

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:31 

ตอบกลับ: 29
แสดง: 11438


ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ :b46: :b47: แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความรักที่ถูกต้อ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: โปรดช่วยชี้แนะดิฉันด้วยเถิด

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:29 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 6982


ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ :b41: :b46: แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความรักที่ถูกต้อง...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ผู้หญิงนี่ น่ากลัวจัง

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:27 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 15222


cool tongue ความรัก(ตัณหา โลภะ) ก่อให้เกิดความยึดมั่น (อุปาทาน) ผู้แสวงหาโลกุตรธรรม ต้องการหลุดพ้น ต้องเข้าใจตรงนี้ จะทุกข์ เพราะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่แน่นอน ต้องพราก (อนิจจัง) มันไม่ใช่เรา ของเรา (อนัตตา) ผู้ต้องการหลุดพ้นจึงต้องให้มีแต่ เมตตาอโทสะ จึงจะเป็นคุณ :b51: :b53: แต่สำหรับชาวโลกแล้ว ความร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขออนุญาตแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณแม่ลูกโป่งค่ะ

เมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 10:12 

ตอบกลับ: 60
แสดง: 23928


แม่...คือหญิงที่ยิ่งใหญ่ ลูกภูมิใจ...รักแม่...แน่นักหนา เป็นลุกแม่ทุกชาติอย่าคลาดคลา น้อมบูชาดวงจิตปณิธาน อาราธนาพระไตรรัตน์จรัสหล้า ผลบุญแม่บำเพ็ญค่ามหาศาล คุณความดีพร้อมพรั่งทั้งศลีทาน เป็นสะพานสู่ฟ้าอาภา-พราย อัญเชิญเทพสถาพิมานทอง ประทีปส่องเรืองโรจน์โชติช่วงฉาย อัญเชิญสูรย์จันทราดาราราย คลี่ขยา...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: บทกวี...ท้องนา

 หัวข้อกระทู้: Re: บทกวี...ท้องนา
เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 12:04 

ตอบกลับ: 123
แสดง: 65256


คิดถึงเธอ..คนดีที่ปลายฟ้า http://i116.photobucket.com/albums/o8/kedluvu/01nature/small/r15_2.jpg http://www.naronk.org/uboard/listen.php?id=T745 คิดถึง kidtueng (Gypsy Moon) จันทร์กระจ่างฟ้า นภาประดับด้วยดาว โลกสวยราวเนรมิตร ประมวลเมืองแมน ลมโชยกลิ่นมาลา กระจายดินแดน เรียมนี้แสนคะนึง ถึงน้อ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ตั้งสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: ตั้งสติ
เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 11:34 

ตอบกลับ: 145
แสดง: 52814


http://mi9.com/datawallpaper/data/15/4114/winter_Christmas_HS160_84/6-romantic-christmas-christmas-candle-light_size_600x375.jpg ความทุกข์กับกุหลาบแห่งชีวิต เวลาเรา ไปซื้อดอกกุหลาบ เราจะซื้อตอนที่ดอกมันตูมๆ เมื่อปักแจกันไปวันต่อๆมามันก็จะบานออกสวยงาม ถ้าดอกตูมยิ่งใหญ่ ดอกบานจะใหญ่และงามตามไปด้วย แล...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ตั้งสติ

 หัวข้อกระทู้: Re: ตั้งสติ
เมื่อ: 16 ธ.ค. 2009, 10:43 

ตอบกลับ: 145
แสดง: 52814


http://i116.photobucket.com/albums/o8/kedluvu/01nature/small/4lpe5hy-1.gif ความยิ่งใหญ่ ของการมีชีวิต.. สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความหวังต่อไปได้... คือการรู้ว่าตัวเรา ณ วันนี้ยังหายใจอยู่ !... บางคนอาจคิดว่าการที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้น ไม่ได้สำคัญอะไร... ไม่น่าที่จะจับมาเป็นประเด็นขบคิด เพราะว่าใครๆ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 43 [ พบ 636 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร