วันเวลาปัจจุบัน 23 ก.ย. 2020, 11:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 58 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ศีล (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ)

เมื่อ: 27 พ.ย. 2019, 19:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 994


http://www.dhammajak.net/board/files/_155_602.jpg :b49: :b50: นั่งหน้าสุด : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) :b49: :b50: นั่งแถวที่ ๒ จากซ้าย : พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ), พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต), พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

เมื่อ: 27 พ.ย. 2019, 19:55 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2177


http://www.dhammajak.net/board/files/_8_135.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_11_129.jpg :b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล), หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ :b49: :b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อนสี ...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มรณกรรมฐาน (พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 27 พ.ย. 2019, 19:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 974


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1259055649.jpg_512.jpg มรณกรรมฐาน พระธรรมเทศนา ของ พระญาณสิทธาจารย์ (พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร) ณ บัดนี้เป็นต้นไป ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชา ทำความเพียรเพื่อละกิเลสราคะ ละกิเลสโทสะ ละกิเลสโมหะ ให้หมดสิ้นไปในจิตใจของเราทั้งหลายทุกๆ คน ฉะนั้นการนั่...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ศีล (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:27 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 994


http://www.dhammajak.net/board/files/_6_138.jpg ศีล พระธรรมเทศนา ของ พระครูสีลขันธ์สังวร (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ) :b44: :b44: ต่อไปนี้เป็นเนื้อความใน ธรรมมัตถาธิบาย ขยายความว่า ศีล ตามคัมภีร์ต่างๆ กล่าวคือ ในคัมภีร์มงคลทีปนีว่า จตุตถปาริสุทธิศีล นั้น ได้แก่ ศีลอันบริสุทธิ์ ๔ ประการของภิกษุ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:27 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2177


http://www.dhammajak.net/board/files/2_131.jpg ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ, หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ศีล (หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:27 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 774


http://www.dhammajak.net/board/files/_6_138.jpg ศีล พระธรรมเทศนา ของ พระครูสีลขันธ์สังวร (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ) :b44: :b44: ต่อไปนี้เป็นเนื้อความใน ธรรมมัตถาธิบาย ขยายความว่า ศีล ตามคัมภีร์ต่างๆ กล่าวคือ ในคัมภีร์มงคลทีปนีว่า จตุตถปาริสุทธิศีล นั้น ได้แก่ ศีลอันบริสุทธิ์ ๔ ประการของภิกษุ...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ธรรมคำสอน (พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 974


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__365_881.jpg ธรรมคำสอน ของ พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก การฟังโอวาทนั้น ถ้าจะชี้เฉพาะลงไป ก็คือให้พิจารณากายกับจิตเท่านั้นเอง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็สอนให้พิจารณากายกับจิตนี่เอง เมื่อฟังไปมากโอวาท อย่างอื่นก็เป็นของภายนอกไป เม...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ธรรมคำสอน (พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:24 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 974


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ศีล (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:18 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 994


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2177


ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย :b47: :b47: * * * * * * * * * * * * * * * * :b47: :b47: ๏ รวมคำสอน “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=58379 http://www.dhammajak.net/board/files/_155_602.jpg :b49: :b50: นั่งหน...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มรณกรรมฐาน (พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:12 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 974


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ปลุกใจเพื่อผจญมาร (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 18:19 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1408


อุทเทศคาถา นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ จบ เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อฏฐงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ จาติ นานาโหนฺตมฺปิ วตฺถุโต อญฺญมญฺญา วิโยคาว เอกีภูตมฺปนตฺถโต ทุรงฺคมํ เอกจรํ อสริรํ คูหาส...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มุตโตทัย (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ)

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 18:18 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1772


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__405.jpg พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) :b42: หมายเหตุ คำนำบางส่วนของหนังสือซึ่งพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร) มีดังนี้ การที่ให้ชื่อธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ที่รวบรวมพิมพ์ชุ...

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: •• มุตโตทัย พระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่น (ฉบับสมบูรณ์) ••

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 18:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1492


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__405.jpg พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) :b42: หมายเหตุ คำนำบางส่วนของหนังสือซึ่งพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร) มีดังนี้ การที่ให้ชื่อธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ที่รวบรวมพิมพ์ชุ...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: อวิชชาปฏิจจสมุปบาทปัจยาการ ๑๒ (พระอาจารย์คำดี ปภาโส)

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 14:04 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1263


http://www.dhammajak.net/board/files/_10_163.jpg อวิชชาปฏิจจสมุปบาทปัจยาการ ๑๒ บันทึกลายมือ ของ พระครูญาณทัสสี (พระอาจารย์คำดี ปภาโส) :b49: :b50: :b49: อวิชชาปัจจยา สังขาระปัจจยาวิญญาณัง วิญญาณปัจจยานามรูปัง นามรูปปัจจยาสฬายตนัง สฬายตนปัจจยาผัสโส ผัสสปัจจยาเวทนา เวทนาปัจจยาตัณหา ตัณหาปัจจยา...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 4 [ พบ 58 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron