วันเวลาปัจจุบัน 24 ม.ค. 2021, 07:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1363 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: หนังสือ ยาใจ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก (ฉบับวัดเมตตาวนาราม)

เมื่อ: 12 ม.ค. 2021, 21:24 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 639


Kiss

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: มีการพูดกันว่าเขาได้เลขจากองค์หลวงปู่ (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 13:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 490


มีการพูดกันว่าเขาได้เลขจากองค์หลวงปู่ วิสัชนาธรรมโดย...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จาก...หนังสือ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐, เดือนกันยายน ๒๕๕๓ :b8: :b8: :b8: http://www.dhammajak.net/board/files/_30_116.jpg :b47: :b47: ปุจฉา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สอนคนใส่บาตร (ข้าวหมา) : หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:29 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1599


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปัญหาที่ต้องแก้ไข และปัญหาที่ต้องยอมรับ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:28 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1971


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อกาลิโก (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:27 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1043


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ครั้งพุทธกาล ผู้ฟังธรรมท่านมีสติมีสมาธิ (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:27 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2039


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทำเทียมหรือโคลนนิ่ง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:26 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1626


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ความเป็นกลาง (ท่านศิยะ ณัญฐสวามี)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:25 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2257


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: นิสัยแบบอย่าง : สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:24 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 7033


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กับ เสือ"

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:24 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1354


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “นโม” {กายอันนี้เป็นมูลมรดกของบิดามารดา}

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:23 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 2073


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ภูลังกา...แดนลับแล...บึงกาฬ

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:22 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 9295


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: แม่ชีโสดา โสสุด ธิดาธรรมของท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:22 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2107


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทศบารมีวิภาค - ขันติบารมี (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:20 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 2884


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “วาทะธรรม” ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถึง “หลวงปู่มี ญาณมุนี”

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 10:17 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2115


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 91 [ พบ 1363 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron