วันเวลาปัจจุบัน 05 มิ.ย. 2020, 21:02  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1219 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: สามเณรนาคเสน (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: วันนี้, 09:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 146


สามเณรนาคเสน :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b47: :b50: วันนี้ขอเล่าประวัติ สามเณร “นิรนาม” รูปหนึ่ง มีชีวิตอยู่ก่อนพุทธกาลนี้ คือในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กัสสปะ ว่าอย่างนั้น ความว่า ในอารามแห่งหนึ่ง มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่อาศัยอยู่ ภิกษุทั้งหลายถือ “วัตร” อย่างเคร่งครัด คือตื่นเช...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: •• “สามเณรเรวตะ” อรหันต์น้อยผู้ชอบอยู่ป่า

เมื่อ: วันนี้, 09:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 146


สามเณรเรวตะ อรหันต์น้อยผู้ชอบอยู่ป่า :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b47: :b50: เล่าเรื่อง สามเณรน้องชายพระสารีบุตร มาแล้วหนึ่งรูปคือ สามเณรจุนทะ คราวนี้มาถึงเรื่องราวของ สามเณรเปี๊ยก นามว่า เรวตะ หรือ เรวัต บ้าง ดังได้กล่าวแล้วว่า พระสารีบุตรท่านได้พบชีวิตใหม่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้า...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: •• “สามเณรบัณฑิต” เณรน้อยอัจฉริยะผู้ฝึกฝนตนเอง

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 19:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 146


สามเณรบัณฑิต เณรน้อยอัจฉริยะผู้ฝึกฝนตนเอง :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b47: :b50: มีสามเณร ๒ รูป ประวัติคล้ายกันมาก ยังกับเรื่องของคนคนเดียวกันคือ เรื่อง สามเณรบัณฑิต กับ สามเณรสุข รูปแรกมีเรื่องเล่าอยู่ใน ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔ รูปหลังมีประวัติอยู่ใน ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕ คล้ายกันอย่างไร...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: •• “สามเณรสุข” ผู้ให้ความสุขแก่คนทั้งปวง

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 18:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 146


สามเณรสุข ผู้ให้ความสุขแก่คนทั้งปวง :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b47: :b50: เรื่องราวของสามเณรสุข คล้ายกับสามเณรบัณฑิต แม้กระทั่งแรงบันดาลใจให้บรรลุธรรมก็อย่างเดียวกัน พุทธวจนะที่ตรัสสอนพระภิกษุเนื่องมาแต่สามเณรเป็นเหตุก็คล้ายกับที่ตรัสในเรื่องสามเณรบัณฑิต ความคล้ายกันอาจเกิดจากการ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: •• “สามเณรกุมารกัสสปะ” อรหันต์น้อยชีวิตพิสดาร

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 16:36 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 551


พระกุมารกัสสปเถระ พระธรรมกถึก ที่สามารถเทศนากลับใจคน ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b47: :b50: พระกุมารกัสสปเถระ เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการเทศนากลับใจคนที่มีมิจฉาทิฐิให้เข้าใจถูกต้อง ท่านรูปนี้มีชีวิตค่อนข้างพิสดารก่อนที่จะมาบวช ท่านเป็นบุตรนางภิกษุณี นางภิกษุณีผู้เป็นมารด...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: “ลุมพินีวัน” อนุสรณ์สถานแห่ง “การประสูติ”

เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 14:34 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1002


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: “พุทธคยา” อนุสรณ์สถานแห่ง “การตรัสรู้”

เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 14:33 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 975


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: “สารนาถ” อนุสรณ์สถานแห่งการประกาศพระสัทธรรม

เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 14:33 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 341


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก

เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 13:54 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 389


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 28 เม.ย. 2020, 21:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 352


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph____733.jpg ความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญ พระธรรมเทศนาโดย...หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ :b50: :b45: :b50: พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นผู้ที่เมตตา เป็นผู้สั่งสอนหมู่เทวดาและมนุษย์ให้ดำเนินตามอย่างถูกต้อง แม่เป็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัย (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 26 เม.ย. 2020, 20:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 481


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph____733.jpg ธรรมทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัย พระธรรมเทศนาโดย...หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ :b50: :b45: :b50: การทำงานคือการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไม่ให้เป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน ต้องทำงานต้องเสียสละ มีความขยันมากๆ ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าถูกต้อง....มี “ศีล ๕” เป็นเครื่องวัด

เมื่อ: 21 เม.ย. 2020, 19:06 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 396


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การขอขมาคารวะต่อพระเถระ : ธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์

เมื่อ: 21 เม.ย. 2020, 19:05 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3347


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความลับของหลวงปู่ตื้อ อจลธฺมโม"

เมื่อ: 21 เม.ย. 2020, 18:46 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1544


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย สมัยมาพักที่ “วัดเขาอีโต้” ปราจีนบุรี

เมื่อ: 21 เม.ย. 2020, 18:45 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1422


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 82 [ พบ 1219 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร