วันเวลาปัจจุบัน 17 ก.ค. 2024, 23:48  



เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22



กลับไปยังกระทู้  [ 9 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2013, 20:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


“สองธรรมราชา”
ในหลวง กับ สมเด็จพระสังฆราช


ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง “อาณาจักร” และ “ศาสนจักร” ของไทย
ผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมและเมตตาธรรมอันสุดประมาณ

:b39: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b39:

รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43517

ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29577

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ช่วงก่อนที่จะได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มักเสด็จฯ ไปที่วัดเพื่อสนทนาธรรม
โดยรับเสด็จที่โบสถ์บ้าง ที่ตำหนักบ้าง แต่ช่วงหลังไม่สะดวก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
กับพระสงฆ์อีก ๑๕ รูป เข้าไปในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
เพื่อถวายสังฆทานทุกวันจันทร์ หลังจากถวายสังฆทานแล้ว
จะทรงสนทนาธรรมเป็นเวลานับชั่วโมง

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปบันทึกโอวาทและเทศนาต่างๆ ในพระอุโบสถ
และคำสอนพระใหม่ คำอบรมกรรมฐานตอนกลางคืน
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
และของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมมสาโร) วัดราชผาติการาม
แล้วนำไปฟัง ซึ่งน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๑๐

พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร
อดีตนายตำรวจราชสำนัก กล่าวถึงเรื่องเดียวกันนี้ว่า

“ผมเชื่อว่าท่านทรงขึ้นต้นถูก และได้ครูที่มีความสามารถ ครูองค์นี้หรือรูปนี้
คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ท่านเป็นพระพี่เลี้ยงพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ประทับอยู่ที่วัดบวรฯ
เพราะฉะนั้นก็ได้ครูธรรมที่เรียกว่าชั้นยอดที่สุดของเมืองไทย
ผมเห็นท่านทรงศึกษาจากตำราของครูบาอาจารย์เอง
เสด็จฯ ไปที่ไหนก็ตาม ที่มีพระที่มีความรู้ทางกรรมฐาน ทางวิปัสสนา
จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและรับสั่งกับพระเหล่านี้ทุกรูป

เมื่อผมยังอยู่ในวัง ผมมีหน้าที่หาพระถวายท่านเวลาเสด็จไปประทับต่างจังหวัด
เพราะเรามีหน้าที่ศึกษาภูมิประเทศเพื่อจะเตรียมการเสด็จพระราชดำเนิน
ตอนที่ออกเดินไปศึกษาภูมิประเทศ พบพระดีๆ
เราก็ต้องกลับมากราบบังคมทูลท่านว่ามีพระอยู่วัดนี้
ตอนเสด็จไปทางนั้นเราจะจัดเสด็จพระราชดำเนินให้สอดคล้องกัน
คือให้ทรงมีเวลาที่จะแวะวัดนั้นและพระเหล่านั้นด้วย
ถ้าท่านทรงศึกษาขนาดนี้แล้ว การไปหาพระก็จำเป็นน้อยลง”


:b8: หนังสือ ๙๙ คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ขึ้นเป็น
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเส็งเอกศก จุลศักราช ๑๓๕๑
ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
ท่ามกลางมหาสังฆนิบาติ พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชการทหารพลเรือน เป็นแบบแผนพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อมา
นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต สืบต่อจาก
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัฏ
ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันแรก

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัตร
พระสุพรรณบัฏ พระตราตำแหน่ง พัดยศ และเครื่องสมณศักดิ์ ฯลฯ
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในภาพ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.๙)
ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีสถาปนาฯ ด้วย


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้ากราบนมัสการ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.๙)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ก.ค. 2013, 20:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จถวายผ้าพระกฐิน
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้านมัสการเยี่ยม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
และบำเพ็ญพระราชกุศล ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงถวายเครื่องสักการะ

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ก.ค. 2013, 06:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง
ในพระราชทินนามที่ พระสาสนโสภณ ทรงรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินเนื่องในพิธีสมโภชสุพรรณบัฏ สมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้านมัสการเยี่ยม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
และบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
ณ วัดรัชดาภิเษก ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี


รูปภาพ

เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง
ในพระราชทินนามที่ พระสาสนโสภณ
ทรงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในคราวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงผูกพัทธสีมา
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านโพธิ์ศรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นที่
“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช” พร้อมด้วย
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” เสด็จไปเยี่ยม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เพื่อพระราชทานถวายพระพรที่เพิ่งหายจากการประชวรใหญ่
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เวลา ๑๗.๔๕ น.
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง
ในพระราชทินนามที่ พระสาสนโสภณ
ในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา
[ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุ ๓๘ พรรษา เสมอสมเด็จพระราชบิดา
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ส.ค. 2013, 18:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ในคราวทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป
ได้ทรงเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หรือสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๒๓

ในภาพ...พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญญาราโม) - องค์ใส่แว่นตา
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม
ในพระราชทินนามที่ พระธรรมดิลก ตามเสด็จมาด้วย


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ถวายการอบรมพระธรรมวินัย
ในคราวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๖-วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑
ทรงปฏิบัติสมณธรรมรวมเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงทรงลาพระผนวช


:b44: ทรงเป็นพระอภิบาลในหลวง
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์พระบรมฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47286

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงถวายเครื่องสักการะ


รูปภาพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


รูปภาพ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงถวายเครื่องสักการะ ณ ห้องรับแขก
พระตำหนักคอยท่าปราโมช ชั้นล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 มี.ค. 2014, 05:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
ในพระราชทินนามที่ พระโศภณคณาภรณ์
ทรงได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษเป็น “พระอภิบาล” (พระพี่เลี้ยง)
ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ในระหว่างที่เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ตามโบราณราชประเพณี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙

ในการนี้ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต
ทรงเป็นพระราชอนุศาสนาจารย์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์

พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)
เป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัย

ทรงปฏิบัติสมณธรรมรวมเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงทรงลาพระผนวช


รูปภาพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์
ทูลซักถามอันตรายิกธรรม ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


รูปภาพ

เสด็จฯ กลับเข้าในพระฉาก ทรงครองกาสาวพัสตร์ตามเพศบรรพชิต
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโศภณคณาภรณ์
ทรงเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง)
ได้แต่งพระองค์ถวาย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2015, 11:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวิกัปป์จีวร
บนพระตำหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศวิหาร


รูปภาพ

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงทำวัตรเช้าในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

องค์นั่งหน้าสุดใส่แว่นตาดำ : พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๕
พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัย


รูปภาพ

รูปภาพ

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2015, 11:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)
และพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
(พระสมณฉายานามว่า “ภูมิพโล ภิกขุ”)
บันทึกภาพ ณ พระตำหนักบัญจบเบญจมา วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๙


รูปภาพ

จากซ้าย : พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
(พระสมณฉายานามว่า “ภูมิพโล ภิกขุ”)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต
ทรงเป็นพระราชอนุศาสนาจารย์

ที่ว่าง : เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์) เเต่ทรงอาพาธเลยไม่ได้เสด็จ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโศภณคณาภรณ์
ทรงเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง)

บันทึกภาพ ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร


รูปภาพ

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
(พระสมณฉายานามว่า “ภูมิพโล ภิกขุ”)
เสด็จฯ ไปทรงถวายนมัสการ ดอกไม้ ธูป เทียน และหนังสือแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต
ทรงเป็นพระราชอนุศาสนาจารย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙
ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร


รูปภาพ

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงปลูกต้นสัก ณ บริเวณด้านหน้าของพระตำหนักใหญ่
หรือพระตำหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๙
เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวันทรงลาผนวช


:b44:

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็น “พระพี่เลี้ยง”
ของในหลวงเมื่อครั้งทรงผนวช

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46367

พระตำหนักเดิม หรือพระตำหนักใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51689

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2015, 12:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร
The Museum & Library of Abbots of Wat Bovoranives Vihara
ห้องเจ้าอาวาสลำดับที่ ๔ : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
His Royal Holiness the Supreme Patriarch Krom Luang Vajirananawarnsa


รูปภาพ
พระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อทรงผนวช
ทรงฉายกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)
ฝีมือของ ระเด่น บาซูกิ อับดุลลาห์ (Raden Basoeki Abdullah)
จิตรกรประจำราชสำนักไทย ชาวอินโดนีเซีย


:b39:

พระดำรัสถวายพระพร
ของ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในคราวที่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เสด็จฯ ขึ้นเฝ้าเพื่อทรงทูลลาผนวช
ณ พระตำหนักบัญจบเบญจมา วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๙


“บุญกุศลอันใด ที่อาตมาภาพได้ประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ
ขอถวายส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้น
แก่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
ขอสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าจงทรงอนุโมทนาส่วนกุศล
ที่ได้ถวายนั้นให้เหมือนกับทรงทำด้วยพระองค์เองแล้ว
ทรงสถิตอยู่เป็นสุข ปราศจากทุกข์ ทุกทิพาราตรีกาล
ทรงเห็นแต่การที่เจริญทุกเมื่อ
อย่าทรงเห็นการที่เสื่อมทรามแม้แต่น้อยหนึ่งเลย
พร้อมทั้งความเจริญ ด้วยพระชนมายุ สุขะ พละ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ตลอดไปสิ้นกาลนาน

ในการทรงผนวชคราวนี้ อาตมภาพไม่ชอบใจตัวเองอยู่
เพราะได้ทำอะไรถวายไม่ได้เต็มที่ เพราะต้องเจ็บเสีย จนบัดนี้ก็ยังไม่หาย
แต่ส่วนสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ดีเต็มที่
ที่แสดงให้เห็นได้ก็คือ คนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ
ทั้งนอกประเทศ อนุโมทนาตลอดทั่วถึงกัน
และหวังความเจริญแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
ให้ทรงเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญใจของบ้านเมือง
และของผู้นับถือพระพุทธศาสนา...”


รูปภาพ

พระลิขิต
ของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ที่มีต่อพระราชจริยวัตรอันงดงามขณะทรงผนวช

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
“สมเด็จพระญาณสังวร” ได้มีพระลิขิตออกมาฉบับหนึ่ง
กล่าวถึงพระจริยวัตรขณะทรงผนวช ความว่า


สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างทรงผนวช
ทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติ ได้ทรงปฏิบัติดียิ่งในฐานะเป็นพระภิกษุ
ผู้ประกอบด้วยสีลทิฏฐิดีชอบตามพระพุทธธรรมวินัย
และในฐานะเป็นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงตรงต่อเวลา เมื่อเสียงระฆังทำวัตรเช้าเย็นดังขึ้น
จะเสด็จฯ ถึงพระอุโบสถทันที เสด็จฯ ด้วยพระบาทเปล่า
มิได้ทรงฉลองพระบาท (แบบพระ) เมื่อเสด็จฯ ไปในที่ใดๆ ทุกแห่ง
ทรงเพียบพร้อมด้วยสัปปุริสธรรม ๗ คือความรู้จักเหตุ ความรู้จักผล
ความรู้จักตน ความรู้จักประมาณ ความรู้จักกาล ความรู้จักประชุมชน
ความรู้จักเลือกบุคคล ทรงปฏิบัติถูกต้องเหมาะควรทุกประการ

สด. พระญาณสังวร
วัดบวรนิเวศวิหาร
๗ ตุลาคม ๒๕๓๐

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2015, 12:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ในพระราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
(มีความหมายว่า ผู้สำรวมในญาณคือความรู้
หรือผู้มีความสำรวมในความรู้อย่างยิ่ง)

ณ สำนักสงฆ์ทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส

ระหว่างที่มีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ อยู่นั้น
ทรงเห็นว่ากุฏิที่ท่านอยู่เป็นสถานที่ให้ความหมายอธิบายเรื่องราว
แสดงอารมณ์ของภาพได้อย่างดี พระองค์จึงทรงบันทึกพระรูปไว้
โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ ประทับนั่งขัดสมาธิ ด้านหลังเป็นเสื่อรำแพน

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 9 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร