วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.พ. 2021, 11:21  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2020, 08:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4057


 ข้อมูลส่วนตัว


ฆราวาสก็พิสูจน์ธรรมะได้ ...

ถ้าไม่รู้จะเข้าวัดไหนดี
เราก็ทำบ้านให้เป็นวัด
ทำใจให้งามสงบเย็นได้

สังเกตเถอะ! แค่รักษาศีล ๕ กับเลี้ยงดูพ่อแม่เท่านั้น

ชีวิตจะดีขึ้น รวยขึ้น คล่องขึ้น มีความสุขมากขึ้นทุกทาง เจริญรุ่งเรือง นึกอะไรก็ไหลมาเทมา บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

โอวาทธรรม :
พระอาจารย์คม อภิวโร


“#ตอนนี้มันเลยกึ่งพุทธกาล_๒๕๐๐_ปีมาแล้วนะ โลกมันวิปริตมากขึ้น ดูฝนฟ้าอากาศก็เปลี่ยนไปมาก ปีนี้ทั้งร้อนและแล้งมาก...เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ อะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิด อะไรที่ไม่เคยเจอก็จะเจอ

ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็หมด ตายไปๆ หลายรูปแล้ว พระเรานี่ถ้าไม่มี ‘หลักใจ’ บวชไปเผลอๆ ก็สึก พระบางรูปคิดว่าตอนนี้อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วอุ่นใจดี แต่ถ้าครูบาอาจารย์ตายไปแล้วทำไง ไม่ปฏิบัติภาวนา ไม่มี ‘หลักใจ’ ให้ได้ ไม่นานสึกออกมาแน่ ถ้าไปบวชแล้วก็ให้ตั้งใจภาวนา ทำกิจของสงฆ์ให้ดี แต่ไม่ใช่มัวแต่ไปทำอย่างอื่น ไปทำงานก่อสร้างทำนั่นทำนี่ ทำได้ แต่ให้มันเหมาะควรแก่เหตุ

อย่างหลวงพ่อสั่งสอนพระที่อยู่ด้วยกัน ห้ามสูบบุหรี่ สูบไปก็มีแต่โทษ ห้ามเล่นโทรศัพท์ นี่ไม่เอานะ ความจำเป็นของโทรศัพท์มันมี ใช้ติดต่อยามจำเป็นมีธุระเท่านั้น มรรคผลมันไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์"

ธรรมะคำสอน
หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโล
วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
๑๑ พ.ค.๒๕๖๒

...ใจเราคิดดี คือ
“มองอะไรดีไปหมด”

.แต่ถ้าเรามองแล้ว
เราไปวิพากษ์วิจารณ์ ไปเข้าข้างเขา
หรือไปโกรธไปเกลียดเขา

.ใจเรานั่นแหละ...
“เป็นคนที่รับกับความทุกข์ “

เขาไม่รู้เรื่องหรอก.
........................................
หนังสือธรรมะโดนใจ1หน้า25
ธรรมะในศาลา 18/11/2550
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี"..เรื่องของบุญ
ท่านเปรียบเหมือนกับว่า
ฝนตกลงในโอ่งใหญ่ๆ

เรื่องทำบุญก็เหมือนกัน
เรามีน้อยเราก็ใส่ตามที่เรามี
ตามฐานะที่เราหามาได้
ด้วยความบริสุทธิ์
เราก็ได้บุญมาก

เหมือนเม็ดฝนที่ตกลงในโอ่ง
มันตกทีละเม็ด แต่มันตก
ตลอดทั้งวันทั้งคืน
มันก็เต็มโอ่งใหญ่ๆ ได้ "

โอวาทธรรม
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร


#อย่าส่งจิตใจไปอื่นนอกจากกายกับจิตให้เกินกว่าเหตุ

จะเสียเวลา ทั้งจะนำความกังวลเดือดร้อนมาเผาผลาญเราเปล่า ๆ และขอแนะนำย้ำอีกว่า.. อย่าแสวงหาสันติธรรม คือพระนิพพาน นอกไปจากกายกับจิต

#ปัจจุบันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแลบาป

อดีตอนาคตไม่ใช่บุญแลบาป และมิใช่บ่อเกิดแห่งบุญแลบาป ปัจจุบันนี้เองเป็นตัวบุญตัวบาป

เมื่อเรารักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความมีสติแล้ว กิเลสบาปธรรมที่ไหนจะเลื่อนลอยมาครอบงำจิตให้เราได้รับความเดือดร้อนเล่า

#เหตุที่เราจะเดือดร้อนขุ่นมัว

ก็เพราะปล่อยจิตให้คว้าโน่นคว้านี่ ไม่อยู่เป็นสุข คือคว้าอดีต-อนาคต ซึ่งเหมือนน้ำลายถ่มทิ้งแล้ว คว้ากลับเข้ามาใส่ปากอีก ย่อมน่าสะอิดสะเอียนต่อลิ้นไม่น้อยเลย

อารมณ์หรือสิ่งที่ชั่วอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นไปแล้ว เราก็รู้แล้วว่าไม่ดียังคว้ากลับคืนมาเผาจิต อันนี้ยิ่งร้ายกว่าน้ำลายที่ถ่มทิ้งเสียอีก เลยหาความเย็นไม่ได้เลย

#เราอยู่ดีกินดีอย่าหาเรื่องใส่เรา

เราต้องการจะให้ไฟดับ ต้องไสฟืนออก แล้วไฟจะค่อยดับเอง จิตถ้าได้เชื้อ คือ อดีต อนาคต เป็นปัจจุบันหนุนหรือส่งเสริมอยู่แล้ว ก็จะไปกันใหญ่ เหมือนไฟได้เชื้อฉะนั้น

ดังนั้น จึงควรรักษาจิตให้มีอารมณ์ที่ดี เป็นเครื่องดื่มโดยปัจจุบัน ก็นับวันจะสงบสบายคลายจากสิ่งที่เป็นข้าศึก จะมีแต่ความสงบสุขทุกอิริยาบถ จึงจะสมนามว่า ผู้ฉลาดทรมานจิตให้หายพยศได้

#อนึ่งสัตว์พยศเขายังทรมานได้

ธรรมดาจิตเมื่อมีกิเลสก็ต้องมีพยศ เราจะหักห้ามหรือทรมานให้จิตหายพยศไม่ได้ จะเรียกว่าคนฉลาดที่ตรงไหน

เมื่อเราทรมานจิตได้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นคนฉลาดโดยลำดับ จนถึงเรียกว่าเป็นคนฉลาดได้ยอดนักปราชญ์ เอวํ สวัสดี...

#หลวงตาพระมหาบัว #ญาณสัมปันโน เทศนาธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๙
สุขขนาดไหน. มันก็เปลี่ยนแปลงได้. ทุกข์ก็เหมือนกัน.

หลวงปู่แบน ธนากโรมองเข้ามาหาจิตแล้ว. เรื่องภายนอก. ไม่มีอะไรสำคัญ. สักอย่าง.

หลวงปู่แบน ธนากโร

#ผู้คุมนรก #ผู้ทำหน้าที่ในนรก
#ล้วนเป็นพระโสดาบันทั้งนั้น

ต้องมีคุณธรรม ความเที่ยงตรง ความยุติธรรมเท่านั้น จะหาผู้ไร้ความยุติธรรมไปทำหน้าที่นี้ไม่ได้เลย กฎนรกกฎแห่งกรรมเที่ยงตรง ผิดกับกฎหมายโลก ที่มีการลบล้าง ยุบใหม่ ยัดใต้โต๊ะ ไร้ความยุติธรรม ล้างความผิด ใส่ความผิดให้ผู้อื่น มีแต่ในโลกมนุษย์ แต่ในนรกไม่มี
.

ผู้ปกครอง ผู้คุมนรกนี้ จึงมีแต่ผู้มีธรรมมาทำหน้าที่ ผู้มีธรรมต้องเที่ยงตรง ตัดสินพิพากษาอย่างตรงไปตรงมา ธรรมชนะความชั่ว ต้องเป็นผู้มีธรรม จึงจะเอาชนะพวกอธรรมได้
.

#ผู้ที่ทำบาปเมื่อคราวหมดอายุขัย​

จิตมีแต่อกุศลกรรมจะเกิดอุคคหนิมิต กรรมชั่วปรากฏก่อนจะหมดลม จะเห็นภาพแห่งกรรมชั่ว บางคนดิ้นทุรนทุราย เหมือนพวกฆ่าสัตว์มากๆ

เมื่อจิตดับลงจะมียมทูต 4 คนมารับ เพียงคิดจะหนี หากเค้าเพียงแตะเเขนเราจะหมดเเรงทันที นี่แค่แตะนะ ถ้าเตะถีบนี่ไม่เหลือ แค่แตะก็หมดโอกาสที่จะดิ้นให้หลุดรอด
.

#นี่แหละพลังธรรมะย่อมชนะอธรรม
#แรงแห่งความดีเหนือความชั่ว

เมื่อไปถึงหน้าสถานที่ตัดสิน พญายมราชจะไต่สวนพิพากษา ไม่สามารถปิดบังโกหกอะไรได้เลย กรรมที่ทำมันจะขึ้นเป็นภาพมายาขนาดใหญ่

กรรมดี กรรมชั่วที่เราทั้งหลาย ได้กระทำกันในโลกมนุษย์ พญายมราชไม่ได้เป็นผู้จด แต่เรานั่นแหละเป็นผู้บันทึกจดกันเองในแต่ละวัน มันจะไปปรากฏอยู่ในบัญชีเค้าโดยอัตโนมัติ
.

#บัญชีเล่มนี้บันทึกกรรมสรรพสัตว์

มนุษย์ เทวดา พรหม สัตว์ ทั่วทั้งไตรภพ เล่มเดียวนี้เอง ส่วนพวกที่สร้างกุศลความดีไว้มาก ๆ เมื่อถึงคราวจะหมดอายุขัยจะเกิดอุคคหนิมิตกรรมดีมาปรากฏ

บางคนได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเทศน์ก้องกังวาล หรือมีนิมิตแห่งบุญที่ทำ จะมาปรากฏ ให้สิ้นใจด้วยความสงบ ไม่มีทุรนทุราย คนมีบุญมากเหล่าเทพเทวดา
จะนำราชรถฉัตรมณฑลมารับในทันที
.

#ใครจะเชื่อหรือไม่นั้นสุดแล้วแต่

ไม่ได้หลอกให้กลัว คนเราจะไปที่ไหน นรกหรือสวรรค์ก็ตัดสินกัน ตรงวาระสุดท้ายนี้แหละ เหมือนเวลาแห่งการตัดสิน
.

ทำกรรมชั่วมาก เมื่อถึงเวลาต้องเสวยกรรมอยู่ในอบายภูมิ มีแต่ทุกข์ร้อนทรมาน น้ำร้อนโดนแขนเรายังพองไปเสียหลายวัน คิดกันดูว่าน้ำในกระทะทองแดงมันจะร้อนแรงขนาดไหน ร้อนจนตาย

ตายแล้วเกิดๆอยู่ในนรก เค้าก็จับโยนลงไปแบบนั้น ซ้ำๆซากๆ กว่าจะพ้นกรรมน่าเวทนามาก สัตว์นรกนี่นะ

#ไม่อยากไปนรกให้เลิกทำกรรมชั่ว #เกรงกลัวต่อบาป #เลิกเดี๋ยวนี้เลย
.
หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร
วัดสันติวานาราม จ.จันทบุรี


ถูกกิเลสมันกล่อม. เจ้าของก็มีความพอใจ. ในที่สุดก็สุก. เพราะโดนกิเลสมันต้ม

. หลวงปู่แบน ธนากโร
“เครื่องวัดความเจริญของจิตใจ
ขอให้เราดูว่า เรามีความเมตตากรุณา
มากขึ้นหรือน้อยลง มีความเห็นแก่ตัว
มากขึ้นหรือน้อยลง อันนี้แหละ
เป็นเครื่องวัดจิตใจของพวกเรา”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
“คนที่ทำแต่บุญ แต่ไม่ได้ทำหลักของใจไว้
ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีที่ดิน แต่ไม่มีโฉนด
จะซื้อจะขาย เป็นเงินเป็นทองก็ได้ดอก แต่มัน
อาจจะถูกเขาฉ้อโกงได้ เพราะไม่มีเสาหลักปักเขตไว้

คนที่มี ศีล มีทาน แต่ไม่มีภาวนา(คือหลักของใจ)
ก็เท่ากับถือศาสนา เพียงครึ่งเดียว เหมือนคน
ที่อาบน้ำแค่บั้นเอว ไม่ได้รดลงมาแต่ศีรษะ ก็ย่อมจะ
ไม่ได้รับความเย็นทั่วตัว เพราะไม่เย็นถึงจิตถึงใจ

คนที่ใจบุญ คือ ใจเบิกบาน
คนใจบาป คือใจเป็นทุกข์เดือดร้อน”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 18 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร