วันเวลาปัจจุบัน 13 เม.ย. 2021, 08:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 18:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7368

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่าน
“ปฏิบัติบูชา” เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา


ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
โดยกำหนดชื่องานว่า

“งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
Buddhajanyanti : The Celebration of 2,600 Years
of the Buddha’s Enlighthenment


วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม-วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
รวมทั้งหมด ๗ วัน

:b8: “วันวิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วันวิสาขปุรณมีบูชา” คือ การบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (หรือเดือน ๗ ในปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน) ตามพระพุทธประวัติ คือ การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกัน ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

พระพุทธเจ้า “ประสูติ” ณ อุทยานลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันศุกร์ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี, “ตรัสรู้” ณ โพธิบัลลังก์ พุทธคยา เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับตอนเช้ามืดของวันพุธ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี และ “ปรินิพพาน” ณ ระหว่างต้นสาละใหญ่ ๒ ต้น ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ ใกล้กรุงกุสินารา เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันอังคาร ปีมะเส็ง ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี

วันวิสาขบูชาเป็นวันอันประเสริฐสุดเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน หากย้อนกลับไปเมื่อสี่อสงไขยแสนกัป ในวันวิสาขบูชา “ท่านสุเมธดาบส” ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้า ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลข้างหน้า พระนามว่า พระโคดมพุทธเจ้า

“งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เป็นชื่อที่กำหนดโดยมหาเถรสมาคม (มส.) หมายถึง การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในวาระครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

คำว่า ชยันตี แปลว่า การเฉลิมฉลองชัยชนะ, คำว่า พุทธะ แปลว่า การรู้ ตื่น และเบิกบาน

พุทธชยันตี จึงแปลว่า การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีเหนือกิเลสและมารทั้งปวงด้วยพระองค์เอง จนบรรลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานด้วยธรรม

พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ขณะมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา แล้วเมตตาสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา แล้วจึงเริ่มนับ พ.ศ. ๑ บัดนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บวก ๔๕ ปีที่ทรงสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังตรัสรู้ จึงครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ เกิดพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยครบองค์ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์แต่นั้นมา ควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำแบบอย่างแห่งการตรัสรู้ของพระองค์ มาปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญในทาน ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแบบอย่างและคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการเอาชนะกิเลสและมารทั้งปวง ทั้งจากภายในตนเองและที่รบกวนจากภายนอกทั้งปวง

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)” สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประทานพระโอวาท ความว่า...ขอให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงพระธรรมคำสอน “เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์” และน้อมนำมาศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจัง

:b8: ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองด้วย “การปฏิบัติบูชา” (การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รวมทั้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕๗ พรรษา

:b42: -----> สถานที่จัดงาน...สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ปี ๒๕๕๕ ที่สำคัญๆ มี ๕ ส่วน คือ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวมทั้งหมด ๗ วัน

:b47: :b44: :b47:

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
ชาวพุทธควรศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญสากลของโลก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45505

:b47: “ลุมพินีวัน” อนุสรณ์สถานแห่ง “การประสูติ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=55508

:b47: “พุทธคยา” อนุสรณ์สถานแห่ง “การตรัสรู้”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=55509

:b47: “กุสินารา” อนุสรณ์สถานแห่ง “การปรินิพพาน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=87&t=55510

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 18:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7368

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วม “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕”

กำหนดชื่อจัดงานว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน โดยมี ๓ ลักษณะ คือ การปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

กำหนดสถานที่จัดกิจกรรม มี ๕ ส่วนที่สำคัญๆ คือ

ส่วนที่ ๑
พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ส่วนที่ ๒
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


ส่วนที่ ๔ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ส่วนที่ ๕ ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด


๑. กิจกรรมสำคัญด้านการปฏิบัติบูชา
- การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
- กิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์ ทำทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
- กำหนดให้มีการเวียนเทียนพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข
- เดิน-วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
- การคัดเลือกเยาชนเพื่อรับรางวัล “เยาวชนผู้เป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕”

๒. กิจกรรมสำคัญด้านวิชาการ
- การจัดให้มีการประกวดโต๊ะหมู่บูชา
- การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านพระพุทธศาสนา
- การจัดนิทรรศการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓. กิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
- พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี
- รณรงค์การแต่งกายชุดขาว ถือศีล ทำสมาธิ ทำจิตผ่องใส
- การจัดรายการวิทยุ (ชุมชน) เคเบิลทีวี วิสาขบูชารำลึก

“วันวิสาขบูชา” หมายถึง วันบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน


คัดลอกบางตอนมาจาก...
http://www.mahathera.org/

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 18:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7368

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


วันวิสาขบูชา
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถือได้ว่าเป็น วันพระพุทธ

วันอาสาฬหบูชา
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ถือได้ว่าเป็น วันพระธรรม

วันมาฆบูชา
เป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกัน รับฟังหลักการสำคัญ
เพื่อแยกย้ายกันไปเผยแผ่พระศาสนา ถือได้ว่าเป็น วันพระสงฆ์

หมายเหตุ : เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา
บางทีเรียก วันมาฆบูชา นี้ว่าเป็น วันพระธรรม
กล่าวคือ เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทาน
หลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม
และบางทีเรียก วันอาสาฬหบูชา นี้ว่าเป็น วันพระสงฆ์
กล่าวคือ เป็นวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์สาวกขึ้นเป็นครั้งแรก


• การปฏิบัติบูชา •‏

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของ
เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน และอาหาร ฯลฯ แม้จะสำคัญก็ยังเป็นรองปฏิบัติบูชา

ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม จึงสูงสุดและสำคัญอย่างแท้จริง
เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทั้งแก่ตัวผู้ปฏิบัติเอง ทั้งแก่สันติสุขของพหูชน
และเป็นเครื่องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่มั่นคงแน่นอน


เมื่อปฏิบัติบูชามีอยู่ อามิสบูชาก็เป็นกำลังสนับสนุนและพลอยมีความสำคัญ
แต่ถ้าไร้ปฏิบัติบูชา อามิสบูชาก็หมดความหมายคัดลอกบางตอนมาจาก ::
หนังสือจาริกบุญ-จาริกธรรม, มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 พ.ค. 2012, 06:41 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
:b8:
สาธุ อนุโมทนากับคุณสาวิกาน้อย ผู้ยิ่งใหญ่ (ในเมตตาธรรม) ครับ
จะชวนเพื่อนฝูง ศิษย์ มิตร สหายและคนในครอบครัว ปฏิบัติบูชาครับ

:b27:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร