วันเวลาปัจจุบัน 17 เม.ย. 2021, 20:30  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


อ่านกรรมแห่งกรรมจากบอร์ดเก่า
http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=4กลับไปยังกระทู้  [ 28 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 10:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ความน่าพิศวงของกรรม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร


:b42: กรรม หมายถึง การกระทำ :b42:

คำว่า “กรรม” ในพระพุทธศาสนา
เป็นคำที่มีความหมายเป็นกลาง หมายถึงการกระทำ


ไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดี
อันเป็นกรรมที่ไม่ดี เป็นบาปกรรม หรือเป็นอกุศลกรรม

และไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำดี
อันเป็นกรรมดี เป็นบุญกรรม หรือเป็นกุศลกรรม

คำว่า “กรรม” นั้น ทั่วไปใช้ในความหมายว่า ความไม่ดี
เช่นเดียวกับคำบาปกรรมและอกุศลกรรม
จึงเท่ากับทั่วไปใช้คำ “กรรม”
เป็นคำย่อของกรรมไม่ดี คือ บาปกรรม หรืออกุศลธรรม


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 10:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุด :b42:

พุทธศาสนสุภาษิตมีว่า

“วโส อิสฺสริยํ โลเก อำนาจเป็นใหญ่ในโลก”

ในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลก
อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุด
อำนาจเป็นใหญ่ในโลก
และไม่มีอำนาจใดเสมออำนาจของกรรม


กรรมดีมีอำนาจในทางดี
กรรมไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดี


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 10:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: คนดีมีอำนาจ ย่อมใช้อำนาจในทางดี :b42:

เปรียบเช่นคนดีมีอำนาจ
ย่อมใช้อำนาจในทางดีก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น


คนไม่ดีมีอำนาจ
ย่อมใช้อำนาจในทางไม่ดี
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น

คนดีมีอำนาจในทางดี
ผู้ทำกรรมดีจึงมีอำนาจในทางดี
ย่อมใช้อำนาจนั้นก่อความร่มเย็นเป็นสุข
ให้เกิดทั้งตนเอง ให้เกิดทั้งแก่ผู้อื่น


คนไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดี
ผู้ทำกรรมไม่ดีจึงมีอำนาจในทางไม่ดี
ย่อมใช้อำนาจนั้นก่อความทุกข์ความร้อน
ให้เกิดแก่ตนเอง ให้เกิดทั้งแก่ผู้อื่น

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 10:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: กรรมเป็นของของตน :b42:

ความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขก็ตาม
ความตกต่ำทุกข์ร้อนก็ตาม ย่อมเกิดจากกรรม

ย่อมมีกรรมเป็นเหตุให้เกิด แน่นอนเสมอไป

ผลดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมดี มีกรรมดีเป็นเหตุ
ผล ไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมไม่ดี มีกรรมไม่ดีเป็นเหตุ


กรรมของผู้ใด ผลย่อมเป็นของผู้นั้น
ผลจักไม่เป็นของผู้อื่น


ผู้ใดทำกรรมดี ผู้นั้นย่อมจักได้รับผลดี
เป็นความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข

ผู้ใดทำกรรมไม่ดี ผู้นั้นย่อมได้รับผลไม่ดี
เป็นความตกต่ำเป็นความทุกข์ร้อน

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 10:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ผลแห่งกรรม ย่อมตรงต่อเหตุที่กระทำไว้ :b42:

อำนาจของกรรมทั้งใหญ่ยิ่ง ทั้งล้ำลึก
ยากที่สามัญชนคนทั้งหลายจะเข้าใจได้ถูกแท้


แต่แม้ผู้ใดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม
ย่อมไม่พ้นผลของกรรมที่ตนกระทำแล้วได้
ย่อมต้องได้รับผลของกรรมที่ตนกระทำแล้ว


ทำกรรมดีใดจักได้รับผลของกรรมดีนั้น
ทำกรรมไม่ดีใด... จักได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอนเสมอไป


ผลที่เกิดแต่กรรมใด ย่อมตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้นเสมอ

เช่น ความขี้โรคย่อมเกิดแต่ความเบียดเบียน
ความขี้โรคเป็นผลอันตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือ ความเบียดเบียน

ความเบียดเบียนเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นสุข
ความขี้โรคก็เป็นความไม่เป็นสุข
ผู้ทำเหตุคือความเบียดเบียน
ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้ขี้โรค ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืน :b42:

ความมีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ย่อมเกิดแต่ความไม่เบียดเบียน


ความมีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่เบียดเบียน

ความไม่เบียดเบียนเป็นการทำให้มีความสุขความเจริญอายุ
ความมีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นความสุขความเจริญอายุ


ผู้ทำเหตุคือความไม่เบียดเบียน
ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ผู้มีศีล จิตใจจักเบิกบาน ผิวพรรณผ่องใส :b42:

ความมีหน้ามีตาเบิกบานแช่มชื่น
ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ย่อมเกิดแต่ความมีศีล


ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม
เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความมีศีล

ความมีศีลเป็นการทำให้มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส เป็นสุข

ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงาม
แสดงถึงความมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุข

ผู้ทำเหตุ คือ ความมีศีล
ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบาน
แช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงาม


ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:06 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ความไม่มีศีล ทำให้จิตใจเศร้าหมอง :b42:

ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส
ย่อมเกิดแต่ความไม่มีศีล


ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส
เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือ ความไม่มีศีล

ความไม่มีศีลเป็นการทำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่เบิกบานเป็นสุข

ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส
แสดงถึงความมีจิตใจเศร้าหมอง ไม่เบิกบานเป็นสุข

ผู้ทำเหตุ คือ ความไม่มีศีล
ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส


ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อม จักเกิดในตระกูลสูง :b42:

ความได้เกิดในชาติตระกูลสูง
ย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม


ความได้เกิดในชาติตระกูลสูง
เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ
คือ ความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม


ความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม
ย่อมทำให้ได้เกิดในชาติตระกูลสูง

ความได้เกิดในชาติตระกูลสูง
จักทำให้ได้รับความอ่อนน้อม
แตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลต่ำ


ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ผู้ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม จักเกิดในตระกูลต่ำ :b42:

ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ
ย่อมเกิดแต่ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม


ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ
เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ
คือ ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม


ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม
ย่อมทำให้ได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ

ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ
จักทำให้ไม่ได้รับความอ่อนน้อม
แตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลสูง


ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติ สมบูรณ์บริบูรณ์ เกิดแต่กรรมคือการบริจาค :b42:

ความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ ย่อมเกิดแต่ความบริจาค

ความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ
เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือ ความบริจาค


ความบริจาคเป็นเหตุที่ผู้จะทำได้
จะต้องมีความพอใจระดับหนึ่ง
และมีความเมตตากรุณาในระดับหนึ่ง
ซึ่งนับเป็นสมบัติของใจ

สมบัติของใจ คือ ความพอและความเมตตากรุณา
ที่ประกอบด้วยการสละบริจาคเป็นกรรมฝ่ายเหตุ
มีความพร้อมด้วยสมบัติเป็นผล


ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ความขาดแคลน เกิดแต่การไม่บริจาค :b42:

ความขาดแคลน ย่อมเกิดแต่ไม่มีการบริจาค

คือไม่ได้ทำเหตุ
คือ การบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นความไม่ขาดแคลน
ไม่ได้ทำเหตุที่จะให้ผลเป็นความพรั่งพร้อม


แม้ทำเหตุแห่งความพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลน
ย่อมได้รับผลเป็นความพรั่งพร้อม ไม่ขาดแคลน


ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ผู้ปรารถนาความมีปัญญา พึงทำจิตให้สงบ :b42:

ความมีปัญญา ย่อมเกิดแต่การปฏิบัติอบรมจิตให้สงบ

จิตสงบเพียงไร ปัญญาย่อมยิ่งเพียงนั้น
จิตวุ่นวายเพียงไร ปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้น


ปัญญาเป็นความฉลาดที่เกิดแต่เรียนและคิด
จิตที่สงบจะทำให้ใช้ความคิดได้อย่างดี
ต้องการจะคิดเรื่องใดให้แตกฉานรู้จริงด้วยตนเอง
มิใช่เป็นเพียงความรู้ของผู้อื่น

จิตที่สงบก็จะทำได้ให้เป็นปัญญาขึ้นมาได้
แต่จิตที่ไม่สงบวุ่นวายจะทำไม่ได้


ผู้มีปัญญา...จึงเป็นผู้มีจิตสงบ

แม้ปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญา ถึงทำใจให้สงบ
คือ สงบจากความโลภ ความโกรธ ความหลง


ปรารถนาเป็นผู้มีปัญญาเพียงไร พึงทำให้สงบเพียงนั้น
อีกนัยหนึ่งก็คือ ทำใจให้สงบได้เพียงใด
ก็จะสามารถอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นได้เพียงนั้น


จิตไม่สงบ จะคิดแบบไม่สงบ
คือ คิดสับสนวุ่นวายจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง
ไปอีกเรื่องหนึ่ง ไปอีกเรื่องหนึ่ง
เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อย ๆ จากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้น จากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้น
โดยไม่เข้าใจถูกต้องชัดเจนในเรื่องใดเลย

ทั้งนี้เป็นไปด้วยอำนาจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ที่ทำให้จิตวุ่นวายไม่สงบ

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 11:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ความเข้าใจในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม :b42:

ความเข้าใจในเรื่องล้ำลึกอย่างที่สุด
คือเรื่องของกรรม และการให้ผลของกรรม
ก็จะเกิดได้ด้วยความมีปัญญายิ่ง


ความใช้ปัญญายิ่งคิดตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในเรื่องของกรรมว่า

กรรมดี...ย่อมให้ผลดี
กรรมชั่ว... ย่อมให้ผลชั่ว

ผู้ใดทำกรรมใดไว้ ย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้น
แม้ใช้ปัญญาคิดเช่นนี้เนือง ๆ ย่อมได้ความเข้าใจถูกต้อง


หยิบยกพระพุทธดำรัสเรื่องกรรมขึ้นพิจารณา ด้วยใจที่สงบ ไม่วุ่นวาย

แม้ในระยะแรกจะไม่เชื่อว่าเป็นจริง
แต่แม้คิดใคร่ครวญพิจารณาเนือง ๆ ก็ย่อมจะได้ปัญญา
เป็นแสงสว่างทำลายความมืดไม่รู้
ให้เป็นความเห็นถูกรู้ถูกในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรม


ตามที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดำรัสไว้ด้วยพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวง

(ยังมีต่อค่ะ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 พ.ค. 2010, 15:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ความจริงที่เที่ยงแท้ :b42:

ส่วนของกรรม ย่อมเป็นไปตรงตามกรรม
อันเป็นส่วนเหตุที่ได้กระทำแล้ว
คือผลดีย่อมเกิดแต่เหตุดี ผลไม่ดีย่อมเกิดแต่เหตุไม่ดี

พระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงนี้ ที่แม้เห็นได้ยาก
แต่ก็เป็นความจริงที่เที่ยงแท้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้


จะมีผู้เข้าใจหรือไม่ จะเข้าใจผิดถูกอย่างไรก็ตาม
ความจริงนี้ย่อมเป็นความจริงตลอดไป


ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
ผู้ใดทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น


(มีต่อ)


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 28 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร