วันเวลาปัจจุบัน 02 ธ.ค. 2020, 04:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=19กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.ค. 2009, 14:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.ค. 2009, 16:16
โพสต์: 13

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
monjong_15_resize.jpg
monjong_15_resize.jpg [ 206.23 KiB | เปิดดู 1246 ครั้ง ]
ทุกๆชีวิตที่เกิดมาได้ชีวิตมาจากมารดาและบิดากัลยาณมิตรพึงตอบแทนท่านให้มากและดูแลท่านจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจการเลี้ยงดูท่านเป็นการกระทำของคนดีท่านคือ พระอรหันต์ของเรา


:b12: ธรรมนำชีวิต :b8:

.....................................................
ทุกๆลมหายใจเข้าออกพึงมีสติตามรู้ทุกๆลมหายใจเข้าออก
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.ค. 2009, 16:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 22 ก.พ. 2009, 01:02
โพสต์: 337


 ข้อมูลส่วนตัว


:b41: :b41: :b41: :b42: :b42: :b42: :b41: :b41: :b41:

ขออนุโมทนาด้วยครับ :b8: :b8: :b8:

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง (การบำรุงมารดาบิดา)

บุคคลใดชายหญิงที่ก่อกำเนิดเกิดมาในโลก ถ้าผู้ใดได้ปรนนิบัติบิดามารดา ให้อยู่เย็นเป็นสุขนั้น จัดว่าเป็นมงคลอันประเสริฐวิเศษ เพราะว่าบิดามารดาย่อมมีคุณ โดยสังเขป ๔ ประการ

๑. บิดามารดาจัดว่าเป็นพรหมของบุตร เพราะว่าบิดามารดาย่อมประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการของพรหมต่อบุตร นั่นคือ เมตตาปรารถนาให้เป็นสุข กรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์ มุทิตาพลอยยินดีเมื่อบุตรได้ดี อุเบกขาวางเฉยเมื่อบุตรพึ่งพิงตนเองได้แล้ว

๒. บิดามารดาจัดว่าเป็นบุพพเทวดาของบุตร เพราะว่าบิดามารดาย่อมปกปักรักษาบุตรก่อนเทวดาทั้งปวง จำเดิมแต่อยู่ในครรภ์นั้นทีเดียว

๓. บิดามารดาชื่อว่าเป็นบูรพาจารย์ของบุตร เพราะย่อมเป็นผู้ให้โอวาทสั่งสอน ก่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง

๔. บิดามารดาชื่อว่าเป็นอาหุเนยยบุคคลของบุตร หมายถึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่ของสักการะ บูชา บรรณาการ ที่บุตรจะนำมามอบให้ เช่น ข้าว น้ำ ผ้าผ่อนท่อนสไบ ฟูกหมอน เสื่อสาดอาสนะเตียงตั่ง เงินทองเครื่องใช้ไม้สอย หยูกยารักษาโรค เป็นต้น

:b43:

และเนื่องจากบิดามารดามีคุณอย่างสูงต่อบุตร เปรียบประดุจดังคุณของพระอรหันต์ ฉะนั้น การที่บุตรบูชาบิดามารดานั้น ย่อมจะมีบุญคุณค่า ประดุจการบูชาพระอรหันต์ อนึ่ง บุตรใดทำร้ายทำลายเข่นฆ่า บิดามารดา ก็ย่อมมีโทษเทียบเท่ากับการฆ่าพระอรหันต์ มีโทษทัณฑ์ถึงอเวจีมหานรก

:b43:

ถามว่าวิธีที่บุตรจะอุปัฏฐากบำรุงบิดามารดานั้นมีกี่อย่าง ตอบว่ามี ๒ อย่าง คือการบูชาอย่างต่ำ และการบูชาอย่างสูง การบูชาอย่างต่ำก็คือ การที่บุตรบำรุงด้วยวัตถุ ปัจจัย อาหาร ข้าวน้ำ เงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ไม้สอย นั้น จัดว่าเป็นการบูชาอย่างต่ำ ส่วนการบูชาอย่างสูงนั้นคือ การบูชาด้วยธรรม คือ

๑. บิดามารดาเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ก็ไปชักจูง ชักชวน อ้อนวอนให้บิดามารดาเกิดมีความเชื่อ ความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมณ์

๒. บิดามารดาเป็นคนไม่มีศีล ก็ไปชักจูง ชักชวน อ้อนวอน ให้บิดามารดาสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

๓. บิดามารดาไม่เคยได้เล่าเรียน สดับตรับฟังพระธรรมเทศนา ไม่รู้สิ่งใดเป็นคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ก็ไปชักจูง ชักชวน อ้อนวอนให้บิดามารดาได้ฟังพระธรรมเทศนา ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ จะได้แสวงหาประโยชน์ไปชาติหน้า

๔. บิดามารดามิได้เคยบริจาคทาน มีความตระหนี่ถี่เหนียวในทรัพย์ หวงแหนไว้มิได้ให้ทาน ก็ไปชักชวน ชักจูง อ้อนวอนให้บิดามารดาแกล้วกล้าในการบริจาคทานการกุศล

๕. บิดามารดาไม่มีปัญญาพิจารณาสังขาร จิตใจมืดมนอนธการด้วยอวิชชา โมหะหุ้มห่อไว้ ก็ไปแนะนำสั่งสอนให้บิดามารดามีปัญญาเห็นแจ้งสัจจะความจริง ละทิ้งความเห็นผิดที่มีมาแต่เก่าก่อนออกไปได้ สามารถยกจิตขึ้นสู่พระธรรมกรรมฐาน ให้เกิดสติและปัญญาอย่างวิเศษ อันจะนำไปสู่การตัดกิเลสในขันธสันดานได้

ฉะนั้น บุตรธิดาใด ปรนนิบัติบิดามารดา ด้วยการเกื้อหนุนให้เกิดอริยทรัพย์ทั้ง ๕ ขึ้นในจิตใจบิดามารดา คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ดังได้กล่าวพรรณนามาแต่ข้างต้น ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติบูชาบิดามารดาอย่างสูง เป็นมงคลอันวิเศษสูงค่ามหาศาล เพราะจะช่วยยกบิดามารดาให้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิ นำขึ้นสู่ความสุขในสุคติโลกสวรรค์ได้

:b43:

สำหรับหน้าที่ที่บุตรจะต้องทำ เพื่อให้บิดามารดาชื่นชมโสมนัสนั้น ท่านว่ามี ๕ ประการคือ

๑. ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบ
๒. ช่วยเหลือทำกิจของท่านมิให้ขาดตกบกพร่อง
๓. ดำรงวงศ์สกุลของท่านให้ยั่งยืน เป็นที่นับหน้าถือตาแก่ประชาชนทั้งหลาย
๔. ประพฤติตนให้สมควรแก่การเป็นผู้รับทรัพย์มรดก
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ให้ขวนขวายทำบุญกุศล อุทิศไปให้ท่านมิขาด

ถ้าหากบุตรได้กระทำหน้าที่ทั้ง ๕ ประการนี้ ก็จะมีแต่ความเจริญไปในภายหน้า ท่านทั้งสองที่เป็นบิดามารดาก็จะมีความสุข เมื่อบุตรได้ปฏิบัติบิดามารดาด้วยความเคารพ ก็ย่อมมีอานิสงส์ในชาตินี้และชาติหน้า เราท่านทั้งหลาย หญิงชายที่เกิดมา จงอย่าได้ประมาท จงปฏิบัติบิดามารดา เพราะว่าคุณของบิดามารดามีมาก จะเอาแผ่นดินแผ่นน้ำ ท้องฟ้าอากาศ และขุนเขาพระสุเมรุมาศมาชั่ง ก็ยังเบากว่าคุณของบิดามารดามากนัก ฉะนั้น การบำรุงบิดามารดา จึงเป็นมงคลอันประเสริฐดังได้กล่าวพรรณนามาฉะนี้แล

(จากบางส่วน มงคลชีวิต ๓๘ ประการ...คัมภีร์มงคลทีปนี)

:b43: :b43: :b43:


เจริญในธรรมครับ :b8: :b8: :b8:


:b41: :b41: :b41: :b42: :b42: :b42: :b41: :b41: :b41:

.....................................................
ราตรีของผู้ตื่นอยู่นาน...โยชน์ของผู้ล้าแล้วไกล


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2009, 12:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 เม.ย. 2009, 06:18
โพสต์: 731

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


การบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลชีวิต
๑ ใน มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ........ tongue


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร