วันเวลาปัจจุบัน 05 ต.ค. 2023, 04:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ต.ค. 2008, 13:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


เชิญประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติ โดยการลงชื่อ-ที่อยู่ กำหนดการ-ระเบียบการ และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
ของสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เลยครับ


เว็บไซต์จังหวัดฉะเชิงเทรา
http://chachoengsao.ect.go.th

.......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กระดานสนทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=1


:b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ต.ค. 2008, 13:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วัดผาณิตาราม
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-502-000, 038-502-087-8


วัดผาณิตาราม เป็นวัดที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2447 ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกง มีการจัดงานประจำปีทุกปี เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่ายงานที่ขอใช้สถานที่จัดอบรมต่างๆ

ทางวัดจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเยาวชน เป็นประจำทุกๆ ปี สถานที่สัปปายะดีมาก ฝึกอบรมการเจริญสติเพื่อการรู้ตัวหรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยใช้หลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขของ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มีระยะเวลาการฝึกในแต่ละคอร์ส 7 คืน 8 วัน

ข้อแนะนำการเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม


1. เข้าร่วมปฏิบัติ และไม่ออกนอกสถานที่ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
2. แต่งกายชุดขาวที่สวมใส่สบาย ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย และเตรียมมาให้พอจำนวนโดยไม่ต้องซัก
3. งดใช้โทรศัพท์มือถือโดยเด็ดขาดตลอดระยะเวลาของการอบรม
4. งดติดต่อบุคคลภายนอก และงดการพูดคุยกันกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ตลอดระยะเวลาการอบรม
5. งดฟังวิทยุ เทป ซีดี งดเขียนข้อความ อ่านหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์ใดๆ ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นบนห้องพัก
7. งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ งดสิ่งเสพติด งดเล่นการพนัน มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
8. งดการชวนเชื่อให้ร่วมลงทุน หรือทำธุรกิจ เช่น ขายประกัน ขายสินค้า
ดูดวงชะตา หรือรักษาโรคโดยวิธีหนึ่งวิธีใดโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ : เป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณามิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าร่วมการอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ

รูปภาพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งปี ได้ที่
http://www.kondee.com/
http://www.geocities.com/easydharma/dharma008.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ต.ค. 2008, 13:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


วัดวิเวกอาคม
ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000


วัดวิเวกอาคม เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ต.ค. 2008, 13:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


วัดพนมพนาวาส
ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140


วัดพนมพนาวาส เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ต.ค. 2008, 13:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระภาวนาวัชรคุณ (เพชร เขมํกโร)
............................................................................วัดคลองนา (วัดป่าชินรังษี)
หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000


พระภาวนาวัชรคุณ (เพชร เขมํกโร) เจ้าอาวาส

วัดคลองนา (วัดป่าชินรังษี) ได้รับการแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม
ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ต.ค. 2008, 14:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วัดบางแก้ว
สำนักวิปัสสนาบำรุงสุข
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-856-382, 08-1570-6965


พระครูรัตนพรหมคุณ (พระอาจารย์โกวิท สุตธโร) เจ้าอาวาส

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์วัดบางแก้ว
http://www.geocities.com/watbangkaew/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron