วันเวลาปัจจุบัน 31 พ.ค. 2023, 18:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 9 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ต.ค. 2008, 09:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


เชิญประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติ โดยการลงชื่อ-ที่อยู่ กำหนดการ-ระเบียบการ และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
ของสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดลำพูน ได้เลยครับ


เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
http://lamphun.ect.go.th

.......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กระดานสนทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=1


:b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ต.ค. 2008, 10:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วัดพระพุทธบาทตากผ้า
เลขที่ 279 หมู่ 6 ถ.สายลำพูน-ลี้ บ้านพระบาท
ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053-521-990


พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต จารุวัณโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (ครูบามหาเขื่อนคำ อตฺตสนฺโต) อดีตเจ้าอาวาส
พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) อดีตเจ้าอาวาส


วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นวัดที่สร้างมานานและถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะมีรอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ตามตำนานกล่าวว่า ในอดีตสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ อยู่ได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิโดยพุทธนิมิต

ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จมาบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้า แล้วได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้บนพื้นศิลาใหญ่ และได้ทรงรับสั่ง ให้พระอานนทเถระนำจีวรไปตากไว้บนผาลาดใกล้ๆ ที่ประทับ บริเวณที่ตากจีวรนั้นปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายตาจีวร วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระพุทธบาทตากผ้า”

รูปภาพ
ภาพกำลังก่อสร้างพระอุโบสถ ในอดีต

รูปภาพ
สาธุชนกำลังใส่บาตรครูบาพรหมา พรหมจักโก
...................................................................กาลผ่านมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ พระเจ้าศรีธรรมาโศกมหาราช ผู้ครองเมืองชมพูทวีปโปรดให้มีการทำสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้น เป็นครั้งที่ ๓ ครั้งนั้นก็ส่งพระโสณเถระและพระอุตตรเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสุวรรณภูมินี้ เมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามา ยังสุวรรณภูมิและลานนาไทย พระพุทธบาทแห่งนี้ก็ได้รับการบำรุงรักษา จนสถานที่นี้ได้แปรสภาพเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่ง

ถึงปี พ.ศ. ๑๒๐๐ พระนางจามเทวี ราชธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้ (เมืองลพบุรี) ได้เสด็จมาขึ้นครองนครหริภุญชัย พระนางได้สร้างอุโมงค์ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ เพื่อเป็นพุทธบูชา เสร็จแล้วได้จัดให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่

ครั้นปี พ.ศ. ๑๘๒๔ เมืองหริภุญชัย ในสมัยของพระยายีบา ได้เสียให้แก่พระเจ้าเม็งรายมหาราช กษัตริย์ในราชวงศ์เม็งรายได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงสืบมาจนสิ้นราชวงศ์เม็งราย บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ต้องรกร้างว่างเปล่า พระพุทธบาทแห่งนี้ก็มีอันต้องทรุดโทรมลง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๗๕ พระเถระหลายรูป มีพระครูบาป๋าบารมี วัดสะปุ๋งหลวง เป็นประธาน ได้นำทายกทายิกาสร้างพระวิหารหลังใหญ่ครอบพระอุโมงค์พระพุทธบาทไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับสาธุชนที่ขึ้นมาสักการบูชา

รูปภาพ
พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา วัดพระพุทธบาทตากผ้า

รูปภาพ
รอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทตากผ้า
...................................................................ถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๒ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน มีพระครูพุทธวงศ์ธาดา เจ้าคณะอำเภอป่าซอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ เป็นประธาน ส่วนฝ่ายฆราวาส มีหลวงวิโรจน์รัฐกิจ (เปรื่อง โรจนกุล) นายอำเภอป่าซอง เป็นประธาน พร้อมกับศรัทธาประชาชนได้พร้อมใจกันไปนิมนต์ ครูบาศรีวิชัย นักบุญลือชื่อแห่งลานนาไทย วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในการก่อสร้างวิหารจตุรมุขครอบรอยพระพุทธบาทจนสำเร็จ ตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีพระภิกษุสามเณรมาพักอาศัยและอยู่จำพรรษาเป็นครั้งคราว

เนื่องจากบริเวณที่เป็นวัดพระพุทธบาทตากผ้า มีทำเลที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่ง ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ พระมงคลญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระยืน และพระครูพิศาลพุทธิธร เจ้าคณะอำเภอป่าซาง วัดป่าซางงาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาสมีนายหอม พรหมสิงห์ นายอำเภอป่าซางเป็นประธาน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชน ได้พร้อมใจกันไปนิมนต์ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก (พระสุพรหมยานเถร) วัดป่าหนองเจดีย์ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น พระอุโบสถ กำแพง ถังเก็บน้ำ โรงเรียนปริยัติธรรม ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น และตั้งแต่บัดนั้นมา วัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ได้มีพระสงฆ์อยู่ประจำมาโดยตลอด และเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองตามลำดับจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการศาสนา

พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา ศาสนวัตถุสำคัญอย่างหนึ่งของวัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่บนยอดดอยเครือ หากไปทางรถมีทางรถอ้อมขึ้นไปบนดอยระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร แต่ก็สามารถเดินขึ้นบันไดไปประมาณ ๒๐๐ ขั้น ขึ้นไปจากด้านหลังวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ได้

พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา เป็นเจดีย์พระธาตุหริภุญชัยจำลอง มีซุ้มทางเข้าสี่ทิศ ภายในเจดีย์เป็นสถูปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ครูบาศรีวิชัยได้รวบรวมไว้ รอบสถูปทั้งสี่ทิศมีซุ้มประดิษฐานรูปเหมือนครูบาสี่องค์ คือ ครูบาเป็ง โพธิโก แห่งวัดป่าหนองเจดีย์ อ.ป่าซาง, พระสุธรรมยานเถระ (ครูบาอินทจัก), พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า และพระสุนทรคัมภีรยาน วัดดอยน้อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต จารุวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
โทรศัพท์ 053-521-990, 08-1783-2033
พระมหาอำนาจ กลฺยาณธโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
โทรศัพท์ 08-1706-5412

การเดินทาง : มาจากถนน เชียงใหม่-ลำปาง ผ่านแยกเข้าตัวเมืองลำพูน มาจนถึงแยกเข้านิคมอุตสากรรมลำพูน ให้เลี้ยวขวา วิ่งผ่านทางรถไฟ จะเจอทางแยกไปอำเภอแม่ทา-อำเภอป่าซาง ให้เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 25-30 กิโลเมตร ถึงแยกแม่ทา ให้วิ่งตรงไปทางอำเภอป่าซาง จนถึงแยกบ้านสปุ๋ง ให้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอลี้ ผ่านบ้านแซม บ้านมะกอก ให้สังเกตด้านซ้าย จะเจอทางขึ้น วิ่งไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้า

รูปภาพ
พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก)

รูปภาพ
ครูบามหาเขื่อนคำ อตฺตสนฺโต

รูปภาพ
พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต จารุวัณโณ) เข้ารับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
จาก จล.ชต. เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก (จล.ชอ.)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551 ณ วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์วัดพระพุทธบาทตากผ้า
http://www.phrabat.com/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2009, 18:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


วัดพระธาตุทรายทอง
แยกดอยติ หมู่ 16
ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 089-632-7630,
081-290-3113, 081-765-3012


พระอาจารย์วิรัตน์ วชิรธัมโม เจ้าอาวาส

วัดพระธาตุทรายทอง มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ (แบบพองหนอยุบหนอ) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีการจัดหลายหลักสูตรหลายโครงการ เช่น หลักสูตรสมดุลย์โลก สมดุลย์ใจ สมดุลย์ธรรม, หลักสูตรคำตอบชีวิต-หลักสูตร รู้กาย รู้ใจ “สติปัฏฐาน ๔” ฯลฯ ซึ่งดำเนินการ สอนโดยพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร เช่น พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฑฺฒโน (ภาวิไล), พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส, พระอาจารย์คเชนท์ (ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๓ ชุมพร) และพระอาจารย์นิธิพรรณ (วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์) เป็นต้น

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2009, 18:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง บ้านฮ่องแล้ง
ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 053-500-507


แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ เจ้าสำนักฯ

อาจารย์แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ท่านเป็นลูกศิษย์ของ
พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ท่านจบการศึกษาสูงสุดทางโลกในระดับปริญญาเอก
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักฯ แม่ชีแห่งนี้จะเน้นการสวดมนต์พระคาถามงคลพระปริตร
อันเป็นบทสวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ซึ่งทุกข้อถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิต
ทุกวันนี้จะมีสาธุชนที่มีปํญหาชีวิต มีเรื่องติดขัด มีอุปสรรค ฯลฯ
มาขอให้อาจารย์แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ท่านได้ช่วยเสมอๆ
ท่านเป็นผู้มีความสันโดษ มักน้อย และสำรวมในข้อวัตรปฏิบัติอย่างมาก


ผู้เข้าปฏิบัติ : รับผู้เข้าปฏิบัติทุกเพศทุกวัย โดยเปิดให้บริการทุกวัน

แนวปฏิบัติ : เป็นแบบ “พองหนอ ยุบหนอ” ตามแนวสติปัฏฐาน 4

การปฏิบัติ : สำหรับผู้เข้าปฏิบัติใหม่จะมีครูสอนการปฏิบัติให้
และมีพระวิปัสสนาจารย์-แม่ครูสำหรับสอบอารมณ์

เงื่อนไข :

1. ผู้เข้าปฏิบัติต้องมีผู้รับรองมาแสดงตัวด้วยในวันที่ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ
2. นำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้ปฏิบัติและผู้รับรองมายื่นในวันลงทะเบียน
3. นุ่งขาวห่มขาวพร้อมสไบ (หากไม่มีทางสำนักมีบริการให้ยืม)
4. ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ทางสำนักมีบริการให้ยืม (หรือจะนำมาเองก็ได้)

กิจวัตรประจำวัน :

03.00 น. ทำวัตรเช้า
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ฟังเสียงระฆัง)
07.30 น. ปฏิบัติรวมในศาลา (รอบ 1)
10.45 น. รวมในวิหาร สวดมนต์และรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 น. ปฏิบัติธรรม (รอบ 2)
16.00 น. ทำวัตรเย็น
18.30 น. รับน้ำปานะที่โรงครัวของสำนักฯ
19.45 น. ปฏิบัติธรรม (รอบ 3)
22.00 น. พักผ่อน

หมายเหตุ : วันโกนฟังเทศน์ วันพระเวียนเทียนที่พระวิหารตอนกลางคืน
(กิจวัตรทุกอย่างให้ฟังเสียงระฆัง)

การเดินทาง :

ระยะทางจากศาลากลางในตัวเมือง ถึงสำนักฯ ประมาณ 6 กม. ให้เดินทางตามเส้นทางถนนลำพูน-ริมปิง ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสถานีอนามัยริมปิง แล้วเดินทางต่อไปอีก หลังจากนั้นจะสังเกตเห็นป้ายของสำนักฯ โดยสำนักฯ ตั้งอยู่ใกล้ๆ คลองริมปิง

สำหรับผู้จะเข้าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักนี้ ขอเน้นสำหรับผู้มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ ถ้าเป็นไปได้ควรจะอยู่ปฏิบัติให้ได้ประมาณ 7 วันขึ้นไป (เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติเอง) แต่อย่างไรก็ตามทาง สำนักก็ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้ แล้วแต่ทางผู้ปฎิบัติจะจัดสรรเวลามาปฏิบัติได้

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ มีทั้งหมด 9 สาขา ดังนี้

1. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ดอยสะเก็ด 1 จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-495-823

2. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ดอยสะเก็ด 2 จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-993-9933

3. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ลำพูน จ.ลำพูน
โทรศัพท์ 053-500-507

4. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ไตรนุสรณ์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-786-205

5. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ สกลนคร จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-786-200

6. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 089-705-0318, 086-128-4907

7. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ทุ่งโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 081-736-3141

8. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ สุรินทร์ภักดี จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 044-520-229

9. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-320-162

รูปภาพ
พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22210

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2009, 18:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
บ้านสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000


พระอาจารย์อารยะวังโส เจ้าอาวาส

รูปภาพ

ประวัติวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

บารมี พลังธรรม ศรัทธาธรรม...สู่ความเป็นวัดป่าพุทธพจน์หิริภุญไชย แดนบุญแดนธรรมแห่งลุ่มน้ำกวง

วัดป่าพุทธพจน์หิริภุญไชย อันเป็นเขตบุญในพระพุทธศาสนาแห่งนี้ (บ้านสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) ที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันถวายปัจจัยจัดสร้างบำรุงเสนาสนะ และร่วมจิตร่วมใจการจัดระบบในองค์กรของสำนักแห่งนี้ จนได้รับการพิจารณายกฐานะขึ้นเป็นวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ภายในเวลา ๓ ปี ที่นับว่ารวดเร็วมาก ในเขตเชียงใหม่ ลำพู แม่ฮ่องสอน ผู้บริจาคที่ดินคือ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน มีสำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์จำนวน ๘๐-๙๐ แห่งโดยประมาณ ซึ่งบางแห่งมีอายุประมาณไม่ใช่น้อย และกำลังรอยกฐานะขึ้นเป็นวัด แต่ด้วยบารมีธรรมของ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) จึงได้ยกขึ้นเป็นวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยอย่างรวดเร็ว มีทั้งศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ครบถ้วน

การสร้างวัดเริ่มอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับบัญชาของพระอุปัชฌาย์คือ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ ๔-๕-๖-๗ ธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระมหาเถระใหญ่แห่งภาคเหนือ ผู้เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่มาของการยกฐานะให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

รูปภาพ
พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)-พระอาจารย์อารยะวังโส

รูปภาพ
พระอาจารย์อารยะวังโส


ประวัติพระอาจารย์อารยะวังโส

ท่านเป็นพระองค์เล็กๆ ขณะที่ได้รับบัญชาให้รับภาระไปสร้างวัดในปี ๒๕๔๕ ก็กำลังอาพาธหนักซึ่งเป็นกรรมที่เป็นกุลศลตามเจตนาที่ตั้งไว้ และตามคำสั่งของครูบาอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้ว

เริ่มต้นอาจารย์องค์แรก หลวงตาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชากัมมัฏฐาน ตั้งแต่ท่านยังไม่จบประถม ๔ ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพระมหาเถระใหญ่ และวิชาแรกที่อาตมาถือว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ คือ อานาปานสติ หลวงพ่ออีกท่านหนึ่ง ที่กล่าวถึงซึ่งนำชีวิตท่านไปสู่ความเป็นพระสงฆ์ปลูกรากศรัทธาแห่งพระรัตนตรัยไว้ในจิต ดำรงไว้ซึ่งเจตนาที่สืบทอดปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมบูชา รักษาไว้ซึ่งศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อประโยชน์แห่งต้นและประโยชน์แห่งมหาชน คือ หลวงพ่อสรวง ปริสุทโธ ซึ่งละสังขารไปแล้ว

หลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) มีบารมีธรรมมาก คือผู้ให้กำเนิดทางธรรม เป็นผู้ก่อและสร้าง ประธานชื่อให้ “พระอาจารย์อารยะวังโส” หมายถึง วงศ์ที่เจริญแล้ว

ประวิติที่กล่าวมานั้นไม่ได้ยกย่องถึงบุคคลที่เป็นฆราวาส คือ พ่อ-แม่ ครูบาอาจารย์ แม้ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้สร้างอันยิ่งใหญ่ แต่เส้นทางสำคัญของพระท่านนั้นคือ ความเป็นพระภิกษุสงฆ์ เพื่อจะใช้ต่อสู้กับมาร หลวงพ่อพระพุทธพจน์ฯ เคยกล่าวว่า “ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เก็บและเป็นทุกข์ แต่ปัญหามีไว้เพื่อให้ทำปัญญา”

รูปภาพ
พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20885

เว็บไซต์วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
http://arayawangso.blogspot.com/2008/05 ... st_22.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รูปภาพ

รูปภาพ


แนะนำสถานที่โดย คุณกุลรภา

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2009, 18:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


สำนักสงฆ์ถ้ำป่าไผ่
ถ.ลี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทรศัพท์ 053-536-137


หลวงพ่อมหาสิงห์ วิสุทโธ เจ้าอาวาส

ไปปฏิบัติได้ หลวงพ่อมหาสิงห์ท่านเมตตามาก สอนในแนวทางมโนมยิทธิ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง)
ถ.ลี้ บ้านสันดอนเวียง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทรศัพท์ 053-570-244


พระอาจารย์อนันต์ อานันโท เจ้าอาวาส

ที่เห็นส่วนใหญ่จะมีเด็กๆ ไปปฏิบัติธรรมกันมาก

วัดทั้ง 2 แห่ง เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

นำข้อมูลมาจาก : คุณวิษณุ เทพศิริ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2009, 18:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


วัดป่าขันติธรรม
[วัดสาขาของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี]
หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130


พระอาจารย์ลัย ทีปธัมโม เจ้าอาวาส

วัดป่าขันติธรรม เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงพ่อชา สุภัทโท

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2009, 18:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


สำนักปฏิบัติธรรมสังวราราม
บ้านป่าดำ ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130แนะนำสถานที่โดย คุณดาวบนดอย

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 23:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


วัดบ้านตอง
ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 086-671-7257


พระอาจารย์อภิวิญช์ อภิชโย เจ้าอาวาส

วัดบ้านตอง มีการจัดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแนวสติปัฎฐาน ๔ อย่างต่อเนื่อง


แนะนำสถานที่โดย คุณ sampop

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 9 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร