วันเวลาปัจจุบัน 08 มิ.ย. 2023, 09:08  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ต.ค. 2008, 16:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


เชิญประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติ โดยการลงชื่อ-ที่อยู่ กำหนดการ-ระเบียบการ และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
ของสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เลยครับ


เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสงคราม
http://samutsongkhram.ect.go.th

.......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กระดานสนทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=1


:b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ต.ค. 2008, 16:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
[กุฏิไม้ริมน้ำสร้างด้วยไม้สักทอง กลายเป็นที่มาของชื่อวัดภุมรินทร์กุฎีทอง]
............................................................................วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ 08-1409-0567, 034-751-492


พระครูวิมลภาวนาจารย์ (ถาวร ปิยธโร) เจ้าอาวาส

วัดนี้จะมีการปฏิบัติธรรมทั้งหญิงและชาย ใช้คำภาวนา “พองหนอ-ยุบหนอ”
มีการสอบอารมณ์หลังทำสมาธิบ้าง แต่ก่อนจะไปต้องเตรียมที่นอนไปด้วย
การอบรมปฏิบัติธรรมมักจะมีในช่วงวันสำคัญของศาสนา

การเข้าอบรมปฏิบัติธรรม

๑. ขอให้ผู้เข้าการอบรมพึงมีศรัทธา และความเพียรให้มั่นคงแน่วแน่

๒. ขอให้อยู่แบบผู้ปฏิบัติธรรม สันโดษ เรียบง่ายรับประทานอาหารพอประมาณ
นอนพอประมาณ ทำความเพียรให้มาก

๓. ขอให้สำรวมกาย วาจา ใจ ทุกอริยาบถ

๔. ขอให้รักษาความสะอาดที่พัก ของใช้ เช่น ผ้าปูนั่ง ปูนอน หมอน ห้องสุขา ฯลฯ

๕. ขอให้แต่งกายให้เรียบร้อยในขณะปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน

๖. ห้ามสูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกๆ ชนิด

๗. ห้ามจับกลุ่มคุยกัน หรือทำเสียงดังรบกวนผุ้ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานทุกเวลา

๘. ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ หรือฟังวิทยุ พูดคุยโทรศัพท์
อันก่อเกิดความรำคาญแก่ผู้ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน

๙. ห้ามออกยอกสถานที่ หากจำเป็นจะซื้อสิ่งของหรือยาให้บอกกับเจ้าหน้าที่

๑๐. ขอให้เข้าประชุม ปฏิบัติธรรม รับประทานอาหารตามที่กำหนดไว้

๑๑. ขอให้เคารพเชื่อฟังอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติ
และวางยศถาบรรดาศักดิ์ไว้ที่บ้านชั่วคราว ทำตัวเหมือนนักเรียนที่ดี

๑๒. ขอใหช่วยกันรักษาของใช้ที่ทางวัดจัดหาไว้ให้ใช้ เช่น กระบอกน้ำแก้ว
เมื่อเสร็จการอบรมแล้ว ขอให้รักษาและส่งคืนวัดให้อยู่ในสภาพเดิมทุกอย่าง
ห้ามทำลายสิ่งของวัดทุกชนิด

รูปภาพ

วิปัสสนากรรมฐาน

๑. สมถกรรมฐาน กรรมฐานชนิดเป็นอุบายสงบใจคือใจที่อบรมในทางสมถ
แล้วเกิดสงบนิ่งและเกาะอยู่กับอารมณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว อารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้น
แบ่งออกเป็น ๔๐ กอง คือกสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔
อาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตวัฏฐาน ๑ อรูปธรรม ๔

๒. วิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายให้เรืองปัญญา คือเกิดปัญญาเห็นแจ้ง
หมายความว่า เห็นปัจจุบัน เห็นรูปนาม เห็นพระไตรลักษณ์ และเห็นมรรค ผล นิพพาน

หลักใหญ่ในการปฏิบัติวิปัสสนาฯ

๑. อาตาปิ ทำความเพียรเผากิเลให้เร่าร้อน

๒. สติมา มีสติ คืระลึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เราทำอะไร

๓. สัมปชาโณ มีสัมปชัญญะ คือ ขณะทำอะไรอยู่นั้น ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา

สรุปการกำหนดต่างๆ

๑. ตาเห็นรูป จะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่ ให้ตั้งสติไว้ที่ตากำหนดว่าเห็นหนอๆๆๆๆ ไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะรู้สึกว่าเห็น สักแต่ว่าเห็น ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้
ถ้าหลับตาอยู่ก็กำหนดไปจนกว่าภาพนั้นจะหายไป

๒. หูได้ยินเสียง ตั้งสติไว้ที่หู กำหนดว่า เสียงหนอๆๆๆๆ ไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะรู้สึกว่าเสียง ละความพอใจไม่พอใจออกเสียได้

๓. จมูกได้กลิ่น ตั้งสติไว้ที่จมูก กำหนดว่า กลิ่นหนอๆๆๆๆ ไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะรู้สึกว่ากลิ่น ก็สักแต่ว่ากลิ่น ละความพอใจไม่พอใจออกเสียได้

๔. ลิ้นได้รส ตั้งสติไว้ที่ลิ้น กำหนดว่า รสหนอๆๆๆๆ ไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะรู้สึกว่ารสก็สักแต่ว่ารส ละความพอใจไม่พอใจออกเสียได้

๕. การถูกต้องสัมผัส ตั้งสติไว้ตรงที่สัมผัส กำหนดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ละความพอใจไม่พอใจออกเสียได้

๖. ใจนึกคิดอารมณ์ ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่ กำหนดว่า คิดหนอๆๆๆๆ ไปเรื่อยๆ
จนกว่าความนึกคิดจะหายไป

๗. อาการบางอย่างเกิดขึ้นกำหนดไม่ทัน หรือกำหนดไม่ถูกว่าจะกำหนดอย่างไร
ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่ กำหนดว่า รู้หนอๆๆๆๆ ไปเรื่อยจนกว่าอาการนั้นจะหายไป

รูปภาพ

การเดินทาง

ทางรถยนต์

จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๕ (แม่กลอง-อัมพวา) ประมาณ ๕ กม.
เลยวัดบางกะพ้อม (ยังไม่ถึงทางเข้าตลาดอัมพวา) ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพาน
พระศรีสุริเยนทร์ ตรงไปถึงทางแยกเลี้ยวขวา ตรงไปข้ามสะพานวัดอยู่ขวามือ

รถประจำทาง

จากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสารสองแถว สายแม่กลอง-วัดปราโมทย์,
สายแม่กลอง-วัดแก้วเจริญ, สายแม่กลอง-วัดสาธุ, สายแม่กลอง-วัดแว่นจันทร์
คิวรถอยู่บริเวณธนาคารนครหลวงไทย สาขาสมุทรสงคราม รถวิ่งผ่านวัด

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง แห่งนี้ เป็นวัดที่อยู่ของนางสั้น มารดาของพระราชินีใน รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีกุฏิไม้ตั้งอยู่ริมน้ำสร้างด้วยไม้สักทอง ผนังด้านในเขียนลายรดน้ำปิดทองอันเป็นที่มาของชื่อ กุฎีทอง นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์ที่เก็บของสำคัญของรัชกาลที่ ๑ ซึ่งก็คือตราประทับพระราชลัญจกรหรือตราประทับประจำพระองค์ ทำจากงาช้าง และยังมีพวกโบราณวัตถุประเภทต่างๆ

รูปภาพ
พระครูวิมลภาวนาจารย์ (ถาวร ปิยธโร)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แผนที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=943

เว็บไซต์วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
http://www.watphummarin.com/wat9.htm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ต.ค. 2008, 16:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปยธมฺโม)
............................................................................วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 034-715-644,
034-411-317, 034-712-112


พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปยธมฺโม ป.ธ.๕, พธ.ด.[กิตติมศักดิ์])
เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ภายในวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) มี ศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทางศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ฯ มีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระสงฆ์และฆราวาสมาให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนความถูกต้องภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในตัวเมืองเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

รูปภาพ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตามประวัติกล่าวว่า เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในราวสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๗๓-๒๑๙๘) แห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดศรีจำปา” ในปี พ.ศ.๒๓๐๒ กองทัพพม่าโดยการนำของมังลอง ราชบุตรของพระเจ้าอลองพญา ยกเข้ามาตีเมืองเพชรบุรี ชาวเมืองเพชรบุรี ซึ่งอยู่อาศัยในเขตตำบลบ้านแหลมจึงพากันอพยพหนีภัยสงคราม เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตตำบลแม่กลองเหนือวัดศรีจำปาขึ้นไป และเรียกหมู่บ้านที่มาตั้งใหม่นี้ตามชื่อหมู่บ้านเดิมว่า “บ้านแหลม”

ขณะนั้นวัดศรีจำปาอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ และพากันเรียกชื่อใหม่ว่า “วัดบ้านแหลม” ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้แก่ “หลวงพ่อบ้านแหลม” พระพุทธรูปยืนขนาดความสูง ๒.๗๖ เมตร หล่อด้วยทองเหลือง แสดงปางอุ้มบาตร

รูปภาพ
หลวงพ่อบ้านแหลม
............................................................................ในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อบ้านแหลมว่า ชาวบ้านแหลมซึ่งเป็นชาวประมง มีอาชีพจับปลาในทะเล คราวหนึ่งได้ออกไปลากอวนในอ่าวแม่กลองได้พระพุทธรูปติดอวนขึ้นมา ๒ องค์ องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง อีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืน พระพุทธรูปนั่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี เรียกกันว่า “หลวงพ่อวัดเขาตะเครา” พระพุทธรูปยืนปัจจุบันคือ “หลวงพ่อบ้านแหลม” สำหรับบาตรของหลวงพ่อบ้านแหลมนั้นได้สูญหายไปในทะเล เมื่ออัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดชจึงถวายบาตรใหม่เป็นบาตรแก้วสีน้ำเงิน

หลวงพ่อบ้านแหลมองค์จริงที่เอาขึ้นมาจากน้ำ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย-อยุธยาตอนต้น หลวงพ่อบ้านแหลมนี้เป็นหนึ่งใน พระพุทธรูป ๓ พี่น้อง คือหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี แต่บางความเชื่อก็เชื่อว่าเป็น พระพุทธรูป ๕ พี่น้อง คือรวมเอาหลวงพ่อวัดไร่ขิง จ.นครปฐม และหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เข้าไปด้วย

รูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จริงนี้ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีขนาดใหญ่ภายในพระอุโบสถ ผู้ที่มาทำบุญสามารถขึ้นไปบนฐานชุกชีเพื่อปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมได้ หรือหากจะปิดทององค์จำลองด้านล่างก็ได้เช่นกัน หากจะอธิฐานขอพรให้สัมฤทธิ์ผลต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ และอธิฐานให้พี่น้องก่อนแล้วจึงขอพรให้กับตนเอง ดังเช่นพระพุทธรูป ๓ หรือ ๕ พี่น้อง

นอกจากนี้ ภายในวัดเพชรสมุทรวรวิหารยังปรากฏปูชนียวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญอันแสดงถึงความเก่าแก่ของวัดอีกหลายสิ่ง เช่น พระพุทธรูปหินทรายแดงแสดงปางสมาธิ ศิลปะแบบอยุธยา ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย-ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นโบราณสถานของชาติ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘


รูปภาพ
หลวงพ่อบ้านแหลม


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ตำนานหลวงพ่อลอยน้ำ 5 พี่น้อง (พุทธปัญจภาคีวารีปาฏิหาริย์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19593

“หลวงพ่อบ้านแหลม” วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38553

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ก.พ. 2011, 19:17 
 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ก.พ. 2011, 18:04
โพสต์: 2


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
รูปหล่อหลวงพ่อคง ธมฺมโชโต ณ วัดบางกะพ้อม
............................................................................วัดบางกะพ้อม
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ 034-751-334, 034-725-908


พระครูสมุห์ไพศาล อารยธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต อดีตเจ้าอาวาส


ถ้าผู้หญิงจะไปบวช ก็ไปได้ปีละประมาณ 9-11 วัน จะมีการบวชในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี
(วันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) และลาสิกขาเช้าวันที่ 11 เมษายน

สถานที่นี้จะมีแม่ชีผู้ให้การอบรมซึ่งมาจาก “สำนักประชุมนารี” (ใกล้วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี)
มาให้การแนะนำ พอลาสิกขากัน ก็มีการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ (สำหรับพระ-เณร ต่อ)


การเดินทาง : ถ้าจะเดินทางไปวัดบางกะพ้อม จะสะดวกกว่า เนื่องจากใกล้ตัวเมืองกว่าวัดภุมรินทร์กุฎีทอง เล็กน้อย ทั้งนี้ ขาไป (จากตัวเมืองสมุทรสงคราม) วัดบางกะพ้อมอยู่ทางซ้าย เลยไปอีกสักระยะหนึ่งจะพบวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อยู่ทางขวามือ

ผู้ให้ข้อมูล :: คุณยุ้ย


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สวยแปลกหนึ่งเดียวในไทย ที่ “วัดบางกะพ้อม” เมืองแม่กลอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19767

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร