วันเวลาปัจจุบัน 08 มิ.ย. 2023, 09:23  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ต.ค. 2008, 17:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


เชิญประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติ โดยการลงชื่อ-ที่อยู่ กำหนดการ-ระเบียบการ และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
ของสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เลยครับ


เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
http://suphanburi.ect.go.th

.......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กระดานสนทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=1


:b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ต.ค. 2008, 17:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
ศาลาปฏิบัติธรรมอนุสรณ์ 80 ปี
............................................................................ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
วัดไทรงามธรรมธราราม
ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-522-005, 035-535-530
โทรสาร 035-535-531


พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโรภิกฺขุ)
อดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว

พระครูสังฆกิจจานุยุต (ละเอียด จกฺกธมฺโม) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


วัดไทรงามธรรมธราราม ประกอบไปด้วย ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 5 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม

วัดไทรงามธรรมธราราม เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่มีความสงบเงียบ สงบเย็น ร่มรื่น สัปปายะ มีพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ในแต่ละปี มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา (ชี) เนกขัมมะ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ไปเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีบุคคลกรที่มีความรู้และประสบการณ์ให้การแนะนำการปฏิบัติธรรมในหลักมหาสติปัฏฐานสูตร ตลอดเวลา ดังนั้นจึงขอเชิญผู้ที่สนใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รูปภาพ
ศาลาปฏิบัติธรรมอนุสรณ์ 80 ปี


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์วัดไทรงามธรรมธราราม
http://www.watsai.net/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 พ.ย. 2009, 18:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดประสพสุข
หมู่ 2 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-414-273


พระอาจารย์วิสุทธิ์ วิสุทฺโธ เจ้าอาวาส
พระลูกศิษย์ของพระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโรภิกฺขุ)
วัดไทรงามธรรมธราราม จ.สุพรรณบุรี


สภาพโดยทั่วไป :

วัดอยู่ตั้งอยู่บนถนนสายสุพรรณบุรี-เก้าห้อง ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออู่ทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นวัดที่สะอาดร่มรื่น และอยู่ห่างจขากตัวเมืองไม่มากนัก ภายในวัดมีอาคารที่พักพร้อม เหมาะสำหรับการฝึกฝนปฏิบัติธรรม สามารถรองรับการฝึกอบรมธรรมเป็นหมู่คณะได้ (ติดต่อกับทางวัดโดยตรง)

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการบวชชีพราหมณ์ที่วัดแห่งนี้ :

1. เป็นผู้ที่มีเจนตนาอันดี และยินดีหรือเต็มใจในการบวช (ไม่ได้หนีใครมา หรือถูกบังคับให้มาบวช)
2. ไม่เป็นผู้ที่มีภาระสำคัญที่ต้องรับผิดชอบ หรือทางครอบครัวไม่ยินยอมให้บวช
3. มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคทางจิต)
4. ผู้ที่บวชแล้วจะต้องประพฤติวัตรปฏิบัติตนรักษาศีล และระเบียบวินัยของวัด ตามความเหมาะสม
5. เป็นผู้มีสัจจะทั้งต่อตนเองและผู้อื่น (ตั้งใจ หรือตั้งกุศลเจตนาจะบวช 7 วัน ก็ต้องอยู่ให้ได้ถึง 7 วัน)
ยกเว้นจะมีเหตุจำเป็นอันควรที่จะไม่สามารถบวชอยู่จนครบ

กิจวัตรประจำวัน :

๐๔:๐๐ น. ตื่นนอนเตรียมทำวัตรเช้า
๐๕:๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๗:๐๐ น. ฉันอาหารเช้า
๑๑:๐๐ น. ฉันอาหารเพล
๑๕:๐๐ - ๑๗:๐๐ น. จันทร์ ถึง ศุกร์ ฟังธรรม, เจริญสมาธิ
เสาร์ อาทิตย์ สวดมนต์แปล
๑๙:๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรมจากหลวงพ่อ หรือ จากเทปธรรม และเจริญวิปัสสนา

การเดินทาง :

-โดยรถโดยสารประจำทาง
ลงรถที่สถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วต่อรถสองแถว สายสุพรรณบุรี-เก้าห้อง

-โดยรถยนต์ส่วนตัว
ไปตามเส้นทางสายสุพรรณบุรี-เก้าห้อง (เส้นทางไปอำเภอบางปลาม้า) วัดจะอยู่ซ้ายมือ (จากเมืองสุพรรณฯ)


นำข้อมูลมาจาก : คุณพุทธนวัฒน์

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 พ.ย. 2009, 18:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


วัดสามชุก
เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.สามชุก
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ 035-572-759, 035-571-791


พระครุสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาส

วัดสามชุก เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 พ.ย. 2009, 18:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดประสพสุข
หมู่ 2 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2

เว็บไซต์วัดประสพสุข
http://www.watprasopsuk.org


แนะนำสถานที่โดย คุณ a.pinunto

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 พ.ย. 2009, 18:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุฒ
หมู่ 8 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี


สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ห่างจากต้วอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตก ถนนสายด่านช้าง หนองปรือ ประมาณ ๕๐ กม. ถึงตลาดม่วงเฒ่าแล้วถามชาวบ้านดูว่าสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อไปทางไหน ทุกคนจะชี้ไปที่ยอดเขาสูงทางทิศตะวันออก มองเห็นธงพลิ้วไสวอยู่เหนือยอดไม้บนภูเขาสูงเสียดฟ้า เอารถไปจอดที่ตีนเขา แล้วเดินเท้าชมธรรมชาติ ป่าดงพงไพร ผ่านป่าโปร่ง สองช้างทางมีกอรวก ไผ่ป่าขึ้นเรียงรายจนถึงยอดเขา เรียกว่าท่านจะไม่ถูกแดดเลยในระหว่างขึ้นไป ระยะทางประมาณ ๑.๕ กม.ขอบอกก่อนว่าไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพราะเดินเท้าขึ้นไป สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีทั้งไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำอุปโภคบริโภคค่อนข้างขาดแคลน กลางคืนต้องจุดตะเกียง หรือเทียน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ด้องการปฏิบัติสมาธิ ฝึกจิต บำเพ็ญเพียร เพื่อสร้างบารมีให้กับต้นเองหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายวเรผู้ล่วงลับ บรรยากาศ ธรรมชาติ สงบเงียบได้ยินแต่เสียงจั๊กจั่นเรไร นานๆ จะได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องซักที คนที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรม บ้างก็เตรียมสะเบียงอาหาร และเต้นนอนขึ้นไป บ้างก็ไปแต่ตัว วันธรรมดาจะมีคนขึ้นไปกราบขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลจากหลวงพ่อแล้วลง ประมาณ ๑๐๐ คน ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆ จะมากเป็นพิเศษ

หลวงพ่อพุฒ ฐิตาจาโร ปีนี้อายุ ๘๔ ปีแล้ว คิดว่าราวๆ พรรษาที่ ๖๑ (บวชพระมาตั้งแต่ปลดประจำการทหาร) เป็นอริยสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมสูง เพียงได้ก้มกราบท่านก็บรรเทาความทุกข์ร้อนลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ ขณะนี้ยังแข็งแรง ขึ้นลงเขาทุกวัน เราที่หนุ่มกว่ายังเทียบกับท่านไม่ได้เลย ญาติธรรมท่านใดประสงค์จะไป ได้้ตามสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


แนะนำสถานที่โดย คุณสุธี

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร