วันเวลาปัจจุบัน 01 มิ.ย. 2023, 15:45  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2010, 12:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b44: ค ร อ ง ร า ช ย์...ค ร อ ง ธ ร ร ม :b44:
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


“...ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม จิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
ตโต เต ชายเต ปิติ โสมนสฺสญฺจนปฺปกํ


แสดงความเป็นภาษาไทยว่า

ขอพระองค์ผู้เป็นบรมกษัตริยาธิราช
จงทรงพระปรีชาสามารถพิจารณาเห็นราชธรรม
ที่เป็นกุศลส่วนชอบ ๑๐ ประการ
ให้ดำรงในพระราชสันดานเป็นนิตย์ ดังนี้


ทานํ - การให้ ๑
สีลํ - การตั้งสังวรรักษากายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษ ๑
ปริจฺจาคํ - การบริจาคสละ ๑
อาชฺชวํ - ความซื่อตรง ๑
มทฺทวํ - ความอ่อนโยน ๑
ตบํ - การกำจัดความเกียจคร้านและความชั่ว ๑
อกฺโกธํ - การไม่โกรธ ๑
อิวิหึสฺญจ - การไม่เบียดเบียนผู้อื่นตลอดถึงสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก ๑
ขนฺติญฺจ - ความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนเป็นเบื้องหน้า ๑
อิโรธนํ - การไม่ปฏิบัติผิดจากการที่ถูกที่ตรง
และดำรงอาการคงที่ไม่ให้วิการด้วยอำนาจยินดียินร้าย ๑


บรรจบเป็นกุศลส่วนชอบ ๑๐ ประการ

...ทศพิธราชธรรมนี้ เมื่อพิจารณาด้วยดีจักเห็นว่า

มิใช่ธรรมเฉพาะท่านผู้ปกครองประชาชนชั้นสูงสุดเท่านั้น
แต่เป็นธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไป ตั้งแต่ส่วนใหญ่
เช่น ประมุขของประเทศชาติและรัฐบาล
ตลอดจนถึงส่วนน้อย เช่น หัวหน้าครอบครัว
ทั้งเป็นธรรมสำหรับผู้อยู่ในปกครองด้วย

เพราะการปกครองจักดำเนินไปได้เรียบร้อยด้วยดี
ผู้อยู่ในปกครองก็จำต้องประพฤติธรรมนี้ด้วยตามฐานะ


เพราะฉะนั้นราชธรรมนี้
จึงเป็นธรรมสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เหล่า
ตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งถึงประเทศชาติ หรือทั้งหมด
พึงประพฤติต่อกันเพื่ออยู่ด้วยกันเป็นสุขสงบ และมีความเจริญ...”*


รูปภาพ
[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓]* สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
ถวายน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” : จัดพิมพ์เผยแผ่พระเกียรติคุณ และเผยแผ่เป็นธรรมทาน
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐,
พิมพ์ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙, หน้า ๓)


รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49468


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 05 พ.ค. 2010, 12:27, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2010, 16:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: อนุโมทนาครับคุณโรส :b8:

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ค. 2010, 00:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2011, 09:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 มี.ค. 2008, 23:53
โพสต์: 29

ที่อยู่: กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: :b20: :b8: ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ :b8: :b20: :b8:

.....................................................
พระพุทธอยู่หน้า พระธรรมอยู่หลัง ผู้ข้าอยู่กลาง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2011, 13:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.พ. 2011, 19:56
โพสต์: 1798


 ข้อมูลส่วนตัว


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ส.ค. 2015, 12:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2007, 13:49
โพสต์: 1008


 ข้อมูลส่วนตัว


กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำความดีทุกๆ วัน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร