วันเวลาปัจจุบัน 27 มี.ค. 2023, 07:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=2กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ม.ค. 2010, 23:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่
บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง

พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย


โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งจัดเป็นโลกุตตระล้วนๆ
ต้องขึ้นต้นที่ รูปนาม คือ กายอันเป็นโลกียะนี้ก่อน

ภาพ-นิมิตและความรู้ความเห็นต่างๆ อันเกิดจากฌาน
ย่อมเป็นอุปสรรคแก่ผู้มีตาข้างเดียว (คือเจริญฌานอยู่)
แต่เป็นเหตุให้เจริญปัญญาแก่ผู้มีตาสองข้าง
(คือเจริญสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประกอบ)

ดาบและขวานแต่ละเล่ม
ทั้งสันและคมเขาทำไว้ใช้งานแต่ละอย่างต่างกัน
แต่บุคคลใช้งานไม่ถูกตามหน้าที่ของมัน
นอกจากไม่สำเร็จประโยชน์แล้ว
อาจเป็นอันตรายแก่งานหรือบุคคลผู้ใช้ก็ได้


วิปัสสนู และ วิปัสสนา ก็เกิดจากฐานอันเดียวกันนั่นเอง
เมื่อผู้ไม่มีปัญญาพิจารณาไม่ถูก ก็เป็นวิปัสสนูกิเลสไป
แต่เมื่อพิจารณาถูกโดยใช้โยนิโสมนสิการ
ก็กลายเป็นวิปัสสนาได้เป็นอย่างดี

โลกียะเมื่อพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นเหตุ ตามเป็นจริงของโลกแล้ว
เห็นทางเบื่อหน่ายไม่หลงเข้าไปยึดถือติดอยู่ ก็กลายเป็นธรรมไป
แต่เมื่อหลงเข้าไปยึดถือติดแน่น ไม่ยอมปล่อยวางแล้ว
โลกนั้นไม่ใช่จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปก็หาไม่


พรหมโลกอาจถอยลงมาเป็นเทวโลกก็ได้
เทวโลกอาจถอยลงมาเป็นมนุษยโลกก็ได้
มนุษยโลกอาจถอยลงมาเป็นอบายโลกก็ได้

ของเหลวๆย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำฉันใด
จิตใจของสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำ (คือความชั่ว)
ได้ง่ายฉันนั้น


การฝึกหัดอบรมภาวนากัมมัฏฐาน
ถึงแม้จะเป็นการปฏิวัติตนเองก็ตาม
แต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมเสี่ยงชีวิต
อย่างน้อย ถ้าไม่สำเร็จต้องหวังเนรเทศตนเอง

ผู้ที่มิได้ตั้งปณิธานไว้อย่างนั้น
ต้องมีหวังเป็นทาสของเขา (คือกิเลส) ตลอดกาล...


:b8: :b8: :b8:

(คัดลอกบางตอนมาจาก : ประมวลแนวปฏิบัติธรรม ของ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง จ. หนองคาย
, จัดพิมพ์โดยคณะศิษยานุศิษย์,
พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๑๐๕)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 06 ม.ค. 2010, 23:30, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 11:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ส.ค. 2009, 20:26
โพสต์: 1589

แนวปฏิบัติ: อรหัตตมัคค
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฎก
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ในกาลทุกเมื่อ
มีปัญญา มีใจตั้งมั่นดีแล้ว
ปรารภความเพียร มีตนส่งไปแล้ว
ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก
เขาเว้นขาดแล้วจากกามสัญญา
ล่วงรูปสัญโญชน์ได้
มีภพเป็นที่เพลิดเพลินสิ้นไปแล้ว
ย่อมไม่จมในห้วงน้ำลึก ฯเจริญในธรรมครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 11:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ส.ค. 2009, 20:26
โพสต์: 1589

แนวปฏิบัติ: อรหัตตมัคค
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฎก
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ตัณหาเป็นกระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์
กระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์เหล่าใดในโลก

สติ เป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น.
เรากล่าวธรรมเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย
กระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้.เจริญในธรรมครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 11:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ส.ค. 2009, 20:26
โพสต์: 1589

แนวปฏิบัติ: อรหัตตมัคค
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฎก
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


[๑๗๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งอะไรเราได้บอกแล้ว เราได้บอกแล้วว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ก็เพราะเหตุไรเราจึงบอก... เพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์ เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ นิพพาน เพราะฉะนั้น เราจึงบอก

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์
ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.เจริญในธรรมครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 11:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2009, 20:54
โพสต์: 282


 ข้อมูลส่วนตัว


tongue

โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่
บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง
พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งจัดเป็นโลกุตตระล้วนๆ
ต้องขึ้นต้นที่ รูปนาม คือ กายอันเป็นโลกียะนี้ก่อน


สาธุ ๆ ๆ
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ม.ค. 2010, 00:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ค. 2008, 21:56
โพสต์: 3923

ชื่อเล่น: เช่นนั้น
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งจัดเป็นโลกุตตระล้วนๆ
ต้องขึ้นต้นที่ รูปนาม คือ กายอันเป็นโลกียะนี้ก่อน
ภาพ-นิมิตและความรู้ความเห็นต่างๆ อันเกิดจากฌาน
ย่อมเป็นอุปสรรคแก่ผู้มีตาข้างเดียว (คือเจริญฌานอยู่)
แต่เป็นเหตุให้เจริญปัญญาแก่ผู้มีตาสองข้าง
(คือเจริญสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประกอบ)


เอกายนมรรค หรือ โพธิปักขิยธรรม 37 ซึ่งจัดเป็นสังขตธรรม เป็นมัคคปฏิปทา เพื่อบรรลุอสังขตธรรม

โลกุตตระธรรม อันเป็นเหตุย่อมเป็นบาทฐานเป็นรากฐาน แห่งโลกุตตรธรรมอันเป็นผล
โลกียธรรม อันเป็นเหตุย่อมเป็นบาทฐานเป็นรากฐาน แห่งโลกียธรรมอันเป็นผล

การเจริญธรรมอันเป็นโลกุตตระ ย่อมอาศัยวิราคะ (นิพพานอันเป็นเหตุ เป็นอารมณ์) ซึ่งยังอาศัยสังขตธรรม คือมัคคปฏิปทา เพื่อ บรรลุผลคือ วิมุติ (อสังขตะ หรือนิพพาน อันเป็นผล )

การขึ้นต้นที่ รูปนาม หรือกายอันเป็นโลกียะ จิตนั้นก็ยังถูกร้อยรัดด้วยสังโยชน์ สักกายะทิฏฐิย่อมมีได้ อารมณ์นิพพานย่อมไ้ม่อาจเกิดขึ้น

อนิจจะสัญญาในรูปนาม หรือทุกขสัญญาในรูปนาม หรือสุญญตสัญญาในรูปนาม ย่อมมีนิพพานเป็นอารมณ์ อารมณ์พระนิพพานคือความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ ย่อมมีได้

อนิมิตตสมาธิ อัปณิหิตตสมาธิ หรือสุญญตสมาธิ ย่อมอาศัยสัญญาเหล่านั้น โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์

ปัญญาแห่งความหลุดพ้น คืออนิมิตตวิโมกข์ อัปณิหิตวิโมกข์ หรือสุญญตวิโมกข์ ย่อมถูกต้องวิมุติ หรือนิพพาน

.....................................................
ธรรมะอันยิ่งใหญ่ ไม่อาจเอื้อนเอ่ย
บัญญัติ เป็นเพียงสิ่งต่ำต้อยแบกรับความยิ่งใหญ่


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ม.ค. 2010, 11:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ม.ค. 2010, 11:43
โพสต์: 523

แนวปฏิบัติ: ดูปัจจุบันอารมณ์ เจริญมรรค ๘
งานอดิเรก: ปฏิบัติธรรม
สิ่งที่ชื่นชอบ: ประทีปแห่งเอเซีย
ชื่อเล่น: อโศกะ
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


บัญญัติ ชี้ ปรมัตถ์

เพราะโลกียะ จึงเป็นเหตุให้ค้นหา โลกุตระ

เพราะโง่ จึงรู้จัก ฉลาด เพราะ ฉลาด จึงรู้จัก โง่

เพราะมืด จึงรู้จัก สว่าง เพราะสว่าง จึงรู้จัก มืด

ดอกบัวอันสวยงาม เกิดมาจาก โคลนตมอันสกปรก

ดูก่อนปัญจวัคคีย์ ทางสุดโต่ง 2 ทางที่เธอไม่พึงเดินคือ

การทรมาณตนเอง (เพราะไม่ใช้ปัญญา) --- ยึดมั่นเกินไป

การตามใจตนเอง (โดยไม่ใช้ปัญญา) ----ปล่อยตามใจเกินไป

เธอพึงเดินตามทางสายกลาง คือ มรรค มีองค์ 8 (อันประกอบด้วย ปัญญา ศีล วิริยะ สติ สมาธิ)


smiley


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร