วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.ย. 2020, 14:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=2กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 11:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 20:44
โพสต์: 341

ที่อยู่: ภาคตระวันออก

 ข้อมูลส่วนตัว
คำอธิบาย: นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

normal_buddha004~0.jpg
normal_buddha004~0.jpg [ 18.54 KiB | เปิดดู 1465 ครั้ง ]
ในพระศาสนานี้ มีธุระ 2 อย่างคือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ คันถธุระคือการศึกษาในเรื่องปริยัติ วิปัสสนาธุระคือการศึกษาในเรื่องวิปัสสนา สำหรับวิปัสสนากรรมฐานนี้ ที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานไว้แก่พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ตราบ[เท่าเวลา 45 พรรษา ก่อนพุทธ ปรินิพพาน มีเนื้อหาลึกซึ้งคัมภีรภาพ ยังเวไนยสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวล ถึงอมตมหานิพพานอันเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวง/size]

:b8: วิปัสสนากรรมฐาน มี 3 คือ :b8:

1. ได้แก่ปริยัติศาสนา คือ การสอนปริยัติให้รอบรู้ภายในเขตของ วิปัสสนาภูมิ 6 ประการ ที่เป็นการทำความเข้าใจ ให้รู้ความมุ่งหมายของการปฎิบัติวิปัสสนา และปลูกศรัทธาปสาทะให้มีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปตามลำดับวาสนาบารมีของแต่ละท่าน :b42:

2. ได้แก่ปฎิบัติศาสนา คือ กาสอนการปฎิบัติฝึกหัดอบรมตามที่ได้ศึกษามาในภาค 1 คือ ภาคปริยัติ ว่าด้วยการละปลิโพธ การจัดสถานที่สัปปายะ พิธีวันเข้าปฎิบัติวิปัสสนา วิธีตั้งสติกำหนดรู้ทันรูป นาม ตามแบบปฎิบัติทุกๆ แบบปฎิบัติ หรือรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง :b42:

3. ได้แก่ปฎิเวธศาสนา ว่าด้วย มรรค ผล นิพพาน สอนให้รู้ในญาณทั้งโลกีย์และโลกุตตระ และฝึกหัดเข้าผลสมาบัติ กับนิโรธ สมาบัติ เป็นต้น :b42:

ตามลำดับของการปฎิบัติของการปฎิบัตินั้น แสดงถึงปริยัติศาสนาให้ทราบในสัจธรรม ที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ 48,000 (แปดหมื่นสี่พัน) พระธรรมขันต์ คือพระไตรปิฎกทั้ง 3 นั่นเอง
ได้แก่

ในพระวินัยปิฎก มี 21,000 พระธรรมขันต์
ในพระสุตตันตปิฎก 21, 000 พระธรรมขันต์
ในพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันต์
รวม 48,0000 พระธรรมขันต์ ทรงประกาศสัจจธรรมคือความจริงเมื่อสรุปย่อลงแล้วมีอยู่ 2 ประการ คือ

1. สมมุติสัจจะ อาศัยบัญญัติตั้งขึ้น คือ ความจริงโดยสมมุติ :b17:
2. ปรมัตถสัจจะ คือ สภาวะความปรากฏอยู่ตามความเป็นจริง :b1:

วิปัสสนานั้น คือ การมีปัญญาญาณ รู้แจ้งเห็นจริงในพระปรมัตถสัจจะและสมมุติสัจจะได้โดยเด็ดขาด แต่จะกล่าวถึง สมมุติสัจจะก่อน ดังต่อไปนี้ :b48:

คำว่า ชีวะ หรือ ชีวี นี้ เป็นส่วนสำคัญของอัตตะ เท่ากับศรีษะ ของอัตตะ อัตตะจะทรงอยู่ได้นาน ก็ด้วยอำนาจชีวะ หรือ ชีวี พิทักษ์รักษาไว้ คือความเป็นอยู่ซึ่งตรงกับคำว่าตาย :b43:

คำสัณฐาน เป็นชื่อที่พึงกำหนดนับได้ตั้งแต่ ปรมณู อณูของ ปภวีธาตุ คือ ธาตุดิน ตลอดถึงขุนเขา อันสามารถกำหนดกว้าง ยาว สั้น สูง ต่ำ ทุกส่วนสัดของรูปร่างลักษณะตามสภาพความเป็นไปต่างๆ

:b4: คำว่า นิมิต คือ ลักษณะทรวดทรงของสัตว์ และบุคคลเป็นต้น :b17:

จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สุภนิมิต และอสุภนิมิต ได้แก่นิมิตที่ สวยงาม และไม่สวยงามของสรรพสิ่งทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในโลกนี้ :b19:

คำว่า อนุพยัญชนะ คือการเคลื่อนไหวของสัตว์และบุคคล เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น
ซึ่งลักษณะทั้งสุภะงาม และอสุภะไม่งาม :b39:

คำว่า สมมุติ นี้ หมายความว่ารู้พร้อม เช่น การเห็นผู้ชายเมื่อเห็นก็รู้พร้อมขึ้นมาว่า เป็นผู้ชาย การรู้พร้อมขึ้นมาว่าผู้ชายนั้นมีบัญญัติธรรมการตั้งขึ้นก่อนเป็นปัจจัย ให้สมมุติคือ ความรู้พร้อมเกิดขึ้นในภายหลัง :b44:

คำว่า บัญญัติ เป็นภาษาบาลีว่า ปญฺญตฺติ แปลว่า รู้ได้ด้วยปการะ คือ ตั้งขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ :b46:

1. สัททบัญญัติ คือ ตั้งขึ้นตามเสียง

2. อัตถบัญญัติ คือ ตั้งขึ้นตามเนื้อความ หรือ ตามความหมายนั้นๆ ของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้

ขอนอบน้อมเผยแพร่ให้เพื่อนกัลญาณมิตรทุกท่านด้วยความเคารพ

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
เป็นทางแยก จะไปสูงต่ำ จะไปดีร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้
เท่านั้น พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด

ขอท่านทั้งหลายพึงเจริญในธรรมเถิด สาธุ :b8: :b8: :b8:

:b42: เทพบุตร :b42:

.....................................................
การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวง
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 12:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ค. 2009, 16:10
โพสต์: 298

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้มากมายเลยนะค่ะ :b20: :b20:
:b37: :b37: :b37: :b37: :b37: :b37:

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ :b8: :b8:

:b40: :b40: :b40: :b40: :b40: :b40:

ความสว่าง สุกใส ของดวงจิต
หมั่นพินิจ ด้วยปัญญา ยิ่งสุกใส
อบรมจิต ทีละนิด ทำเรื่อยไป
อย่าเฉไฉ ผลัดวัน จนเป็นปี :b39: :b39:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 12:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ก.ค. 2009, 18:47
โพสต์: 14

ที่อยู่: รามอินทรา กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอบคุณครับ ได้รับความรู้มากมายเลย


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

.....................................................
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข

ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 21:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 20:44
โพสต์: 341

ที่อยู่: ภาคตระวันออก

 ข้อมูลส่วนตัว


สาธุขออนุโมทนาเช่นเดียวกันครับท่านกัลญาณมิตรทุกท่านครับ

เทพบุตร

.....................................................
การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร