วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2024, 22:21  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 636 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขั้นตอนการไหว้พระสวดมนต์ของกระผมถูกต้องหรือไม่ครับ

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 13:25 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 4329


tongue เลื่อนบท.....นมัสการพระรัตนตรัย (นะโมตัสสะ ภะคะวะโต) ไว้อันดับแรกสุดค่ะ ท่านผู้รู้มักแนะนำ ไม่ว่าจะทำอะไรให้ระลึกถึงเป็นอันดับแรกเสมอ ก่อนสวดมนต์บทสำคัญ ขอให้เพิ่มบทสวดอัญเชิญเทวดา ด้วยค่ะ ท่านจะมาฟังและอนุโมทนากับผู้สวด เมื่อจบแล้วจะมีบทเชิญท่านกลับสวรรค์ด้วย (แล้วแต่พิจารณานะคะ) ดิฉันก็ไม่ไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: **คำถาม-คำตอบ**ที่ชาวพุทธควรทราบ

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 13:13 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1717


เรื่อง ขอคำแนะนำ+แนะแนวทางด้วยค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าน้องนั่งสมาธิ แล้วน้องได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งยังเด็ก เล่าให้พี่ ๆ เค้าฟัง บ้างคนก้อว่า น้องจิตนิ่งดีแล้วที่ได้เห็น แต่มีบ้างคนว่า สิ่งที่น้องเห็นเป็นเพียงภาพลวงตา เป็นการหลอกจากจิตของเรา *** ท่านเจ้าอาวาส บอกน้องว่า "นั่งได้เดี๋ยวเดี...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: สัมภาระ แห่ง จิตวิญญาณ

 หัวข้อกระทู้: สัมภาระ แห่ง จิตวิญญาณ
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 12:14 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1836


ริ้วรอยแห่งกาลอันผ่านเคลื่อน ฝากคราบซึ้งตรึงเตือนในคุณค่า เฝ้าคอยเก็บสิ่งฝันวันเวลา ให้ชีวาบ่งย้ำความสำคัญ ปรารถนาอันเกิดก่อ ดังเฝ้ารอกาลล่วงจากห้วงฝัน ผ่านผิวเผินธรรมดาสามัญ โลกทิ้งข้ารำพันอยู่เดียวดาย ให้อ้างว้างอยู่กลางสรรพสิ่ง อาดูรกับความจริงอันทิ้งหาย ซุกชีวิตหลบเร้นความเป็นตาย อย่างคนโง่งมงา...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 12:10 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


http://gotoknow.org/file/papangkorn/DSC04423.JPG ด้วยธรรมคีตานี้ ขอท่านทั้งหลายเฉกเช่นข้า รวมทั้งพวกไร้ศาสนาผู้ดีกว่าคนป่าดงดอยเพียงน้อยนิด จงมีจิตเข้าสู่ธรรมกระแสแห่งการสลัดทิ้งโลกียวิสัย ขอท่านทั้งหลาย จงจำเริญวัฒนาทางจิต และบรรลุถึงซึ่งอิสรภาวะ จงทั่วทุกท่านเทอญ... อวสานพจน์: นี่คือ บทธรรมประพัน...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 12:05 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


http://i35.photobucket.com/albums/d188/savika/smalpics021.jpg ดังนั้น ตัวข้า และปวงผู้คนเฉกเช่นข้า จึงควรละทิ้งสลัดไป ซึ่งมรรคาวิถีที่ไร้แก่นสารคุณค่า และหันกลับมาน้อมนบเคารพท่านคุรุ ทวยเทพ และทักขิณีผู้บำเพ็ญฌาน กราบขอพรท่านทั้งหลายเหล่านั้น เพื่อให้ประทานความพร้อมแก่เราในการเข้าสู่มรณวิถี เพื่อว่...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 12:04 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


รูปภาพ

หากเจ้าไม่เร่งทำกรรมดี มีแต่ก่ออกุศล
เจ้าจะสูญสิ้นผลบุญบารมี
ที่จะเกื้อประโยชน์ในโลกหน้า
เจ้าจะไปที่ไหนเล่า เมื่อเจ้าต้องตายไปจากโลกนี้?
เพียงแต่เจ้าหยุดคิดสักนิดหนึ่ง ... เจ้าก็จะพึงมีสติสำนึกได้

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "บทเพ่งสมาธิในวิถีแห่งอนิจจัง" ธรรมนิพนธ์จากทิเบต

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 12:03 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 10138


รูปภาพ

ร่างกายที่นอนแผ่บนเตียงในวาระสุดท้าย
เสียงที่แผ่วกระซิบ ด้วยปัจฉิมวาจาไม่กี่คำ
จิตที่เฝ้าดูความทรงจำแห่งอดีตห้วงหลังสุด
คล้อยเคลื่อนผ่านไป
เมื่อใดหนอที่ภาพละครฉากสุดท้ายนี้ จะมีมาสู่เจ้า?

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: Re: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:54 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


http://www.polyboon.com/worship/prapic/tep03.gif คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม นำโมไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ) นำโมฮู...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: Re: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:53 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


http://www.polyboon.com/worship/prapic/tep01.gif :: การฝึกสมาธิโดยการเพ่งภาพมหาเทพ อย่างมองจุดใดจุดหนึ่งขององค์มหาเทพ ให้มองภาพรวมแล้วค่อยๆ จดจำภาพจนติดอยู่ในใจ แม้หลับตาแล้วก็สามารถเรียกภาพองค์มหาเทพ ปรากฏอยู่ในความรู้สึกได้ หากสมาธิสูงขึ้น ให้ระลึกถึงคุณของมหาเทพ จะยกระดับสมาธิ และจิตใจให้สูงขึ้น...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: Re: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:52 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


http://www.polyboon.com/worship/prapic/pra006.gif คาถาบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์โต นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (๓ จบ) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: Re: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:51 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


http://www.polyboon.com/worship/prapic/pra005.gif คาถาบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์โต นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (๓ จบ) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: Re: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:49 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


http://www.polyboon.com/worship/prapic/pra004.gif คาถาหลวงปู่ทวด นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (๓ จบ) นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓ จบ) : การฝึกสมาธิโดยการเพ่งภาพพระอริยสงฆ์ เพื่อระลึกถึงคุณพระสงฆ์ อย่างมองจุดใดจุดหนึ่งขององค์พระ ให้มองภาพรวมแล้วค่อยๆ จด...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: Re: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:48 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


รูปภาพ

::: การฝึกสมาธิโดยการเพ่งกสิณ การฝึกเพ่งกสิน เป็นวิธีการทำสมาธิ และทำวิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติ คือมีสมาธิจดจ่ออยู่กับภาพกสิณ เพื่อฝึกให้จิตนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: Re: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:47 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


http://www.polyboon.com/worship/prapic/pra008.gif :: การฝึกสมาธิโดยการเพ่งภาพพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ อย่างมองจุดใดจุดหนึ่งขององค์พระพุทธรูป ให้มองภาพรวมแล้วค่อยๆ จดจำภาพจนติดอยู่ในใจ แม้หลับตาแล้วก็สามารถเรียกภาพองค์พระพุทธรูปปรากฏอยู่ในความรู้สึกได้ หากสมาธิสูงขึ้น ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **

 หัวข้อกระทู้: ** นั่งสมาธิ...หน้าคอม **
เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 11:43 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 11278


http://www.polyboon.com/worship/prapic/kasin004.gif การฝึกทำสมาธิมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ผู้สอนจะนำมาแนะนำ ทางโครงการผู้ก่อการบุญ จะแนะนำการทำสมาธิพอ ปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้ :b44: การฝึกหายใจให้สมบูรณ์ คือการฝึกหายใจให้ร่างกายได้รับอ๊อกซิเจนอย่างเต็มที่ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และจิตใจแจ่มใส การอยู่ในอริยาบท...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 43 [ พบ 636 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร