วันเวลาปัจจุบัน 22 ก.พ. 2019, 10:45  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5199 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เรื่องกรรมต่างๆที่ประสบมาครับ

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:34 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 980


อีกเรื่องหนึ่งของกรรมดี นั้นก็คือผม +๑๐ ปี มาแล้วผม ไม่ค่อยป่วยหนักจนต้องเข้า โรงพยาบาลเพื่อรักษา เพื่งจะ เข้าก็ไปผ่าตัดเล็ก ที่คอ หมอท่านว่าอักเสพตอนจวนจะหายละ ส่วนเรื่องของการไอนั้น ก็ไม่ถึงกับต้องทานยา วิธีแก้คือผมจะเอา ปลายลิ้นแย่เข้าไปในลำคอเพื่อทำความสะอาดบ่อยๆ เมื่อมีอาการ ไอเป็นครั้งแรก หรือ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เรื่องกรรมต่างๆที่ประสบมาครับ

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:28 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 980


กรรมดีเริ่มส่งผลตั้งแต่ปีกลายนี้มา มักจะได้ของฟรี ที่ไม่ได้คาดคิด คือเครื่องไฟฟ้าที่เสียแล้วแต่ก็ซ้อม และใช้ได้ เช่น หลอดไฟ เอลอีดีได้มาหลายร้อยหลอด คอมพิวเตอร์เก่าๆ โน๊ตบุ๊ค พอใช้ได้ วันนี้ก็ได้โน๊ตบุ๊คอีก ตัวเพื่อนให้ผมก็นึกว่าใช้ไม่ได้เลย ที่เสียคือขาพับหน้าจอ ข้างหนึ่งมีปัญหา พอดีเพิ่งเปิดดูก็น่...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: การดำเนินชีวิตที่ดี

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:21 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 501


:b8: นี้ครับการท่องสูตร์คูณที่ผมคิดเห็นและปรับปรุงมาเรื่อยๆ ลองนำไปสอนลูกหลายหรือ ลูกศิษย์ดู ได้ผลอย่างไรหรือควร จะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็แนะนำเข้ามาเพื่อช่วยปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อเด็กรุ่นใหม่ๆ จะได้นำไปใช้ต่อๆกันสืบไปครับ :b8: ท่องสูตรคูณ สูตรนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงติดแล้ว ยุคนี้ เวลามีน้อย เพ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:10 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


พระมหาสัตว์ ได้แสดงพระธรรมเทศนาจบลง ประดุจว่าพลิกภูเขา สิเนรุขึ้น ด้วยประการฉะนี้. พระราชาเหล่านั้น และหมู่พลนิกายแม้ทั้งหมด ได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ต่างก็พากันเลื่อมใสแล้ว ลำดับนั้น พระ มหาสัตว์ จึงแนะนำพระราชาเหล่านั้น ให้ตั้งอยู่ในศีลห้า แล้วสั่งสอนว่า ขอ มหาบพิตรทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาทใ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:09 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ความว่า ความสุขมีความบันเทิงเป็นต้น ในโลกนี้และในโลกหน้า บัณฑิต ผู้รู้แจ้งจะพึงได้เพราะการบำรุงมารดา คือบัณฑิตผู้เช่นนั้นอาจจะได้. บทว่า ทานญจ ความว่า บุตรพึงให้ทานแก่มารดาบิดาทั้ง ๒ พึงเจรจาถ้อยคำอัน เป็นที่รัก พึงประพฤติประโยชน์ ด้วยอำนาจการกระทำหน้าที่ ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ให้เสร็จไป. บทว่า ธมเมสุ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:09 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ได้แก่ ให้รู้สึก ให้ร่าเริง. บทว่า มมมํ กตวา อุทิกขติ ความว่า มารดา ทำการรับขวัญอย่างนี้ว่า โอ้หนอ ลมพัดแดดแผดเผาในเบื้องบนบุตรของเรา ย่อมมองดูด้วยน้ำใจอันรักใคร่. บทว่า อุภยมเปตสส ความว่า มารดาย่อม ไม่ต้องการจะให้ทรัพย์แม้ทั้ง ๒ ฝ่ายนี้ แก่ชนเหล่าอื่น จะเก็บรักษาไว้ในห้อง อันมั่นคงเป็นต้น เพื่อประ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:08 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ติ กมา มาสา เทฺว เทฺว วุตฺตานุสาเรน ฤดูทั้ง ๖ คือ เหมันตะ ฤดูหิมะ สิสิร ฤดู หนาว วสันตะ ฤดูใบไม้ผลิ คิมหะ ฤดูร้อน วัสสานะ ฤดูฝน สรทะ ฤดูอบอ้าว ฤดูละ ๒ เดือน ๆ เรียงลำดับนับตามข้อที่กล่าวแล้วนั้น (จากอภิธานัปปทีปิกา ข้อที่ ๗๙) จึงจะมีอายุยืนยาวนาน เกิดในฤดูไหนจึงจะมีอายุ สั้น หรือเมื่อมารดาม...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:07 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


แล่นไป ฉะนั้น ถ้าสังคหวัตถุเหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้ มารดาก็จะไม่พึงได้รับความนับถือหรือการบูชา เพราะ เหตุแห่งบุตร หรือบิดาก็จะไม่พึงได้ความนับถือหรือ การบูชา เพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมพิจารณาเห็นสังคหวัตถุนี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้น ย่อมถึงความเป็นผู้ประเสริฐ และเป็นผู้อันเทวดาและ มนุ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:06 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ทั้งสองฝ่าย คือทรัพย์ของมารดา และทรัพย์ของบิดา เพื่อบุตรนั้น ด้วยตั้งใจว่า ทรัพย์ทั้งสองฝ่ายพึงเป็น ของบุตรแห่งเรา มารดายังบุตรให้ศึกษาดังนี้ว่า อย่างนี้ ซิลูก อย่างโน้นซิลูก ย่อมลำบาก เมื่อบุตรกำลังรุ่น หนุ่มคะนอง มารดาย่อมคอยมองดูบุตร ผู้หลงเพลิด- เพลินในภรรยาผู้อื่น จนพลบค่ำก็ยังไม่กลับมา ย่อม เ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:06 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


น้อยใหญ่ทั้งหลายที่ไม่อร่อยอีกนะ เมื่อจะประกาศว่ามารดาได้เป็นผู้กระทำกิจ อันแสนยากที่คนอื่นจะทำได้ ในท่ามกลางบริษัทนั่นแล จึงกล่าวว่า มารดาหวังผลคือบุตร จึงนอบน้อมแก่เทวดา และไต่ถามถึงฤกษ์ ฤดูและปีทั้งหลาย เมื่อมารดานั้น มีระดู ความก้าวลงแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ก็ย่อมมี เพราะสัตว์เกิดในครรภ์นั้น มา...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:05 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ลำดับนั้น พระมหาสัตว์รับคำของมารดาว่า จงเป็นไปตามคำพูดของ แม่อย่างนี้เถิด ดังนี้แล้ว จึงกล่าวสอนน้องชายว่า ดูก่อนน้องนันทะ น้องได้ ส่วนปันของพี่แล้ว ธรรมดาว่ามารดาเป็นผู้กระทำคุณไว้เป็นยิ่งนัก น้องอย่า ประมาทพึงตั้งใจปฏิบัติท่านเถิด เมื่อจะประกาศคุณของมารดา จึงได้กล่าว คาถา ๒ คาถาว่า ดูก่อนฤาษี มาร...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:04 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ความเศร้าโศกและความเสียใจมิใช่น้อย ก็ทับถมยิ่งนัก วันนี้ แม่ได้เห็นลูกนันทะผู้จากไปนาน กลับมาแล้ว ขอลูกนันทะ จงเป็นที่รักของบิดาเจ้าและของแม่เอง ขอลูกนันทะ จงเข้าไปสู่เรือนของเราเถิด ดูก่อนพ่อ โสณะเอ๋ย ลูกนันทะเป็นที่แสนรักยิ่งของบิดา ลูกนันทะ ยังไม่ได้เข้าไปสู่เรือนใด ขอให้ลูกนันทะจงได้เรือนนั้น ข...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:03 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ลำดับนั้น มารดาจึงลุกขึ้นจากอาสนะกล่าวว่า พ่อโสณบัณฑิตเอ๋ย น้องชายของพ่อจากไปเสียนานแล้ว แม้เธอมาแล้วจากที่ไกลอย่างนี้ แม่ก็ไม่ อาจจะอ้อนวอนได้ ด้วยว่าเราทั้งสองคน ได้อาศัยพ่ออยู่แล้ว แต่บัดนี้พ่อ อนุญาตแล้ว แม่ก็จักได้กอดรัดลูกนันทะ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้ ด้วยแขน ทั้งสองแล้ว พึงได้การจูบศีรษะ เมื่...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:03 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ระงับ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ หากว่าท่านใดปรารถนา ข้าพเจ้าจะบอกกะท่านนั้น ขอให้ท่านทั้งสองผู้หนึ่งจง เลือกนันทะตามความปรารถนาเถิด นันทะจะบำรุง ใครในท่านทั้งสอง. บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อริโย ได้แก่ เป็นคนดี. บทว่า อริยสมาจาโร ได้แก่ เธอเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย. บทว่า พาฬหํ ความว่า บัดนี้เธอย่อมเป็น...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ อ่านแล้วจะได้เข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรม สร้างเสริมป

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 20:02 

ตอบกลับ: 1469
แสดง: 4388


ลำดับนั้น นันทบัณฑิต คิดว่า พี่ชายของเราเป็นบัณฑิต เป็น ธรรมกถึกอย่างเฉียบแหลม ได้แยกพระราชาของเราแม้ทั้งหมด กระทำให้เป็น ฝักฝ่ายของตนได้ เว้นพี่ชายของเรานี้เสียแล้ว คนอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ ไม่มีเลย จำเราจักต้องอ้อนวอนพี่ชายของเรานี้ผู้เดียวเถิด จึงกล่าวคาถานี้ว่า ถ้าพี่จะไม่รับอัญชลีของข้า...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 347 [ พบ 5199 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร