วันเวลาปัจจุบัน 21 พ.ค. 2019, 05:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7315 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฏิบัติแค่นี้ก็นิพพาน

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 11:57 

ตอบกลับ: 48
แสดง: 230


บุญบารมีแต่ละคนนั้นสั่งสมมาแตกต่างกัน หากใครแค่ฟังแล้ว บรรลุธรรม ผมก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยครับ แต่สำหรับความเข้าใจ ของผมแล้วหากมีเพียงการฟังเท่านั้นก็บรรลุธรรมได้ และการบรรลุนั้น ง่ายๆ พระไตรปิฏกคงไม่มีมากมายไว้ทำไมถึง ๔๕ เล่มให้ยุ่งยาก คงจะ มีแค่เล่มหรือน้อยกว่านั้นเป็นแน่แท้ ที่มีมากถึง ๔๕ เล่มนั้นก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 07:41 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


บทว่า ยตฺถ คือ ในบัลลังก์ใด. บทว่า วาสูปคตา แปลว่า เข้าไปยังที่อยู่ อธิบายว่า นอน. บทว่า สมฺปตฺตายฑฺฒรตฺตาย แปลว่า เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน. บทว่า ตโต แปลว่า จากบัลลังก์. บทว่า โปกฺขรฺา คือ ใกล้สระโบกขรณี. บทว่า หริเต แปลว่า หญ้าเขียวอ่อน. บทว่า สทฺทเล แปลว่า ดารดาษไปด้วย หญ้าอ่อน. บทว่า สุเภ แปลว่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 07:41 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า โสณฺณโสปานผลกา แปลว่า แผ่นกระดานบันได ล้วนแล้วด้วยทองคำ. บทว่า โสวณฺณวาลุกสนฺถตา แปลว่า ลาดด้วยทรายทองคำโดยรอบ. บทว่า ตตฺถ ได้แก่ในสระ- โบกขรณีนั้น. บทว่า โสคนฺธิยา แปลว่ามีกลิ่นหอม. บทว่า วคฺคู แปลว่า ดีน่าชอบใจ. บทว่า สุจิคนฺธา แปลว่า มีกลิ่นเป็นที่ฟูใจ. บทว่า นานาคนฺธสเมริ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 07:40 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


สระโบกขรณีนี้ มีน้ำใสสะอาด มีบันได ทองคำลาดด้วยทรายทองโดยรอบ ในสระนั้น มีกลิ่นหอมฟุ้งน่ารื่นรมย์ใจ ดาดดื่นไปด้วยหมู่ไม้ นานาชนิด มีกลิ่นต่าง ๆ หอมตลบไปด้วยลม รำเพยพัดดารดาษด้วยบัวต่าง ๆ เกลื่อนกล่น ด้วยบัวขาว มีกลิ่นหอมเจริญใจ อันลมรำเพยพัด ฟุ้งขจร เสียงระงมไปด้วยหงษ์และนกกะเรียน นกจักพรากมาร่ำร้อง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 07:39 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


ลำดับนั้น พวกหญิงอมนุษย์เหล่านั้น เห็นพรานไพรนั้น เดินมาแต่ไกล จึงวิ่งเข้าไปด้วยหมายใจว่า คนนี้เป็นที่พึ่งของเรา คนนี้เป็นที่พึ่งของเรา. ก็พรานไพรนั้น พอเห็นหญิงเหล่านั้นเข้า จึงตกใจกลัว ร้อง หนีไป เพราะตนไม่ได้ทำบุญกรรมอันเหมาะสม ที่จะเสวยทิพยสมบัติในที่นั้น ร่วมกับหญิงเหล่านั้นได้ จึงไปถึง กรุงพา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 07:39 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


ก็สมัยนั้น พระเจ้าพาราณสี ทรงสรงสนานในแม่น้ำคงคา ที่เขาล้อมไว้ด้วยตาข่ายโลหะ. ลำดับนั้น ผลไม้นั้นลอยไปตาม กระแสแม่น้ำมาโดยลำดับ ติดอยู่ที่ตาข่ายโลหะ. พวกราชบุรุษ เห็นผลมะม่วงทิพย์ขนาดใหญ่ สมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น และรส นั้นเข้า จึงนำเข้าไปถวายแก่พระราชา. พระราชาทรงหยิบเอาส่วนหนึ่ง ของผลมะม่วงนั้น เพื่อจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 19 พ.ค. 2019, 07:38 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


ลำดับนั้น หญิงผู้ประพฤตินอกใจนั้น มีหทัยถูกความเดือดร้อน นั้นนั่นแลแผดเผา จึงซูบซีดไป ไม่นานนัก ก็ตายไป บังเกิดเป็น เวมานิกเปรตอยู่ที่ริมฝั่งสระกัณณมุณฑแห่งหนึ่ง บรรดาสระใหญ่ ๗ สระ ที่ขุนเขาหิมวันต์. และรอบ ๆ วิมานของนาง ได้บังเกิด สระโบกขรณีขึ้นสระหนึ่ง อันประกอบด้วยการเสวยวิบากแห่ง กรรมของนาง ส่ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หนังสือพระไตรปิฏกทำไมถึงมี ๓ ชุด ครับ

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:37 

ตอบกลับ: 43
แสดง: 809


ในที่สุดก็อ่านจบทั้ง ๒ ชุด พระไตรปิฏก และ อรรถกา วันนี้ เอง ใช้เวลาอ่านยาวนานเหมือนกัน ปีกว่าๆหรือเกือบๆ ๒ ปีเลย หากจำไม่ผิด ต่อไปก็คงเป็น วิสุทธิมรรค ท่านใดสนใจก็ดาวน์ โหลดไปอ่านกันได้เลยครับ ผมก็เพิ่งโหลดมาอ่านจากที่นี้ https://www.thepathofpurity.com/home/%E0%B8%A7-%E0%B8%AA-%E0%B8%97%E0%B8%98-%...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:34 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


อรรถกถากัณณมุณฑเปติวัตถุที่ ๑๒ เมื่อพระศาสดา ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงพระปรารภ กัณณมุณฑเปรต ตรัสพระคาถานี้มีคำเริ่มต้นว่า โสณฺณโสปานผลกา ดังนี้. ได้ยินว่า ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้า ทรงพระนาม ว่ากัสสปะ ในกิมิลนคร ยังมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นพระโสดาบัน มี ฉันทะร่วมกันกับอุบาสก ๕๐๐ คน เป็นผู้ขวนขวายใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:33 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อกเตน ได้แก่ ไม่บังเกิด คือ ตนไม่ได้สั่งสมไว้. บทว่า สาธุนา ได้แก่ มีกุศลกรรม. บทว่า สาธุนานี้ เป็นตติยาวิภัตติ ใช้ในลักษณะแห่งอิตถัมภูตะ. บทว่า วิหฺนฺติ แปลว่า ถึงความคับแค้น. บทว่า สุขเวทนียํ ได้แก่ บุญกรรมอันมีสุขเป็นวิบาก. บทว่า สุเข €ิตา ได้แก่ดำรงอยู่ใน ความสุข. บาลีว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:33 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า โส ได้แก่ วิมานเปรตนั้น. บทว่า ตํ ได้แก่หญิงคนนั้น. บทว่า คเหตฺวาน ปสยฺห พาหายํ ได้แก่ จับ แขนหญิงนั้น เหมือนบังคับนำไป. บทว่า ปจฺจานยิตฺวาน ได้แก่ นำ กลับมายังบ้านที่นางเกิดเจริญเติบโต. บทว่า เถรึ ได้แก่ เป็นคนแก่, อธิบายว่า คนแก่ คนเฒ่า. บทว่า สุทุพฺพลํ ได้แก่ มีกำลังน้อยที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:32 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


เมื่อฉันอยู่ในวิมานนี้ ๗ ปีเท่านั้น ได้เสวย ทิพยสมบัติ และความสุขอิ่มหนำแล้ว ฉันกลับ ไปสู่ถิ่นมนุษย์แล้ว จักทำบุญให้มากขึ้น ข้าแต่ ลูกเจ้า ขอท่านจงนำฉันกลับไปสู่ถิ่นมนุษย์เถิด. บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สตฺเตว วสฺสานิ อิธาคตาย เม ความว่า ข้าแต่ลูกเจ้า เมื่อฉันอยู่ในที่นี้ ชะรอยว่าล่วงไปถึง ๗ ปี ทีเดีย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:32 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


ท่านมาอยู่ในวิมานนี้กว่า ๗๐๐ ปี เป็น คนแก่เฒ่าแล้ว จักไปอยู่ในมนุษยโลกทำไม อนึ่ง ญาติของท่าน ตายไปหมดแล้ว ท่านจากเทวโลก นี้ไปสู่มนุษยโลกนั้นแล้ว จักกระทำอย่างไร. บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สตฺต นี้ เป็นการแสดงไขถึง การลบวิภัตติ. อีกอย่างหนึ่ง บทว่า สตฺต นี้ เป็นปฐมมาวิภัตติใช้ใน อรรถบัญจมีวิภัตติ. บทว่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:31 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


บทว่า อเนกจิตฺตํ ได้แก่ วิจิตรด้วยรูปภาพต่าง ๆ หรือ มี รูปภาพอันวิจิตรด้วยรัตนะ มีแก้วมุกดาและแก้วมณีเป็นต้น มากมาย. บทว่า นรนาริเสวิตํ ได้แก่ เพียบพร้อมไปด้วยเทพบุตรและเทพ- ธิดาผู้เป็นบริวาร. บทว่า สาหํ ภุญฺชามิ ความว่า ฉะนั้น จะเลือก ใช้สอยวิมานนั้น. บทว่า ปารุปามิ ความว่า ฉันจะนุ่งและห่มผ้า ตามท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผี เปรต อสุรกาย มีใครเคยเจอบ้าง

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:31 

ตอบกลับ: 219
แสดง: 766


ครั้นกาลล่วงไป ๗๐๐ ปี แต่กาลนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ของพวกเรา เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศธรรมจักรอันบวร ประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี โดยลำดับ เมื่อหญิงนั้นอยู่ร่วมกับ อมนุษย์นั้น ความรำคาญก็เกิดขึ้น. นางเมื่อจะกล่าวกะอมนุษย์นั้น ว่า ดีละ พระลูกเจ้า ขอท่านจงนำดิฉันกลับไปสู่เรือนของตนเถิด ดังนี้แ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 488 [ พบ 7315 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron