วันเวลาปัจจุบัน 10 ธ.ค. 2018, 15:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1278 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: ระบบรวน

 หัวข้อกระทู้: Re: ระบบรวน
เมื่อ: วันนี้, 13:43 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 266


Kiss เข้ารหัสผ่านปุ๊บตัดปั๊บแต่ยังมีชื่อออนไลน์คีย์อะไรก็ไม่ได้ :b32: :b32: เป็นอีกแล้วค่ะ :b12: :b4: :b4: :b8: ผมลองออกแล้วเข้าใหม่ก็ไม่มีปัญหานะครับ คุณ Rosarin ปัญหาอาจเกิดกับตัวคอมรวนหรือป่าว ขั้นต้นลองรีเช็ตดูนะครับ อาจหาย ผมเคยเจอแต่อีกปัญหาหนึ่งเลยรีเครื่องใหม่หายปัญหา หมดครับ ลองดู :b8:

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:38 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ ภิกษุคลายความเพียรรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้น ว่า อลีนจิตฺตํ นิสฺสาย ดังนี้. เรื่องราวจักมีแจ้งในสังวรชาดกในเอกาทสกนิบาต. ภิกษุ นั้นเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุได้ยินว่า เธอคลาย ความเพียรจริงหรือ กราบทูลว่า จริง พระเจ้าข้า. ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:37 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: ยังทำกรรมเช่นนั้นอีก เจ้าจักเป็นผู้ชื่อว่ามืดมาแล้วมืดไป. เพราะ ฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไป เจ้าจงงดจากปาณาติบาตเป็นต้นเสีย พระ- โพธิสัตว์ทรมานยักษ์นั้น แล้วขู่ด้วยภัยในนรก ให้ยักษ์ตั้งอยู่ ในศีลห้า ได้ทำยักษ์ให้เหมือนคนรับใช้. วันรุ่งขึ้นพวกมนุษย์ซึ่งเดินทาง เห็นยักษ์และทราบว่า พระโพธิสัตว์ทรมานยักษ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:36 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: ข้าแต่บิดา ขอท่านจงเป็นอยู่ ๑๒๐ ปี ขอ ปีศาจจงอย่ากินฉันเลย ท่านจงเป็นอยู่ ๑๒๐ ปี เถิด. ในบทเหล่านั้น พระโพธิสัตว์เรียกชื่อบิดาว่า ภคฺค. บทว่า อปรานิ จ วีสติ ความว่า ขอให้ท่านจงเป็นอยู่ ๑๒๐ ปีเถิด. บทว่า มา มํ ปิสาจา ขาทนฺตุ ความว่า ขอปีศาจจงอย่ากิน ข้าพเจ้าเลย. บทว่า ชีว ตฺวํ สรโทสตํ ความว่า ขอ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:35 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาการโต้ตอบกันว่า จงเป็นอยู่เถิด เกิดขึ้นแต่โบราณกาล แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่า ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัต เสวยราชสมบัติใน กรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลพราหมณ์ ตระกูล หนึ่งในแคว้นกาสี. บิดาของพระโพธิสัตว์ ทำการค้าขายเลี้ยงชีพ บิดาให้พระโพธิสัตว์ซึ่งมีอาย...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:35 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ ราชิการามซึ่งพระเจ้า- ปเสนทิโกศล ให้จัดสร้างถวายใกล้พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ การจามของพระองค์ ตรัสพระธรรมเทศนานี้เริ่มต้นว่า ชีว วสฺสสตํ ภคฺค ดังนี้. ความพิสดารมีว่า วันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่ง ณ ท่าม กลางบริษัท ๔ ที่ราชิการาม ขณะแสดงธรรมทรงจามขึ้น. ภิกษุทั้งหลายได้พากัน...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:34 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระโพธิสัตว์ทั้ง ๆ ที่ยืนอยู่ในน้ำ กระทำอนุโมทนาแล้ว ขึ้นนุ่งผ้าเปลือกไม้ พาสัตว์ทั้งสองไปอาศรมบทแสดงถึงคุณ ของการเจริญเมตตา แล้วได้กระทำให้สัตว์ทั้งสองนั้นสามัคคีกัน. ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทั้งสองนั้นก็มีความสมัครสมาน เบิกบานกันอยู่ ร่วมกันด้วยความสุข. พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วประชุม ชาดก...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:33 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พญานาคผู้ประเสริฐกว่างูทั้งหลาย ต้อง การจะพ้นไปจากสำนักของข้าพเจ้าจึงแปลงเพศ เป็นก้อนแก้วมณี เข้าไปอยู่ในผ้าเปลือกไม้ นี้ ข้าพเจ้าเคารพยำเกรงเพศของพระคุณเจ้า ซึ่ง เป็นเพศประเสริฐนัก แม้จะหิวก็ไม่อาจจะจับ พญานาคซึ่งเข้าไปอยู่ในผ้าเปลือกไม้นั้นออก มากินได้. ในบทเหล่านั้นบทว่า อิธูรคานํ ปวโร ปวิฏฺ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:32 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระศาสดาเสวยภัตตาหารเสร็จแล้วได้เสด็จกลับพระ- วิหาร. อำมาตย์สองคนนั้นก็ถือดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้และ เนยใส น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เป็นต้น ออกไปพร้อมกับพระศาสดา. เมื่อหมู่ภิกษุแสดงวัตรแล้ว พระศาสดาทรงประทานสุคโตวาท แล้วเสด็จเข้าพระคันธกุฏี. ในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันถึงกถาแสดง คุณของพระศาส...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:31 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันทรง ปรารภการผูกเวรของคนมีเวร ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำ เริ่มต้นว่า อิธูรคานํ ปวโร ปวิฏฺโฐ ดังนี้. ได้ยินว่า มหาอำมาตย์สองคนเป็นหัวหน้าทหารเป็น เสวกของพระเจ้าโกศล เห็นกันและกันเข้าก็ทะเลาะกัน. การ จองเวรของเขาทั้งสองเป็นที่รู้กันทั่วนคร. พระราชา ญาติและ มิต...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 13:31 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: ราชสีห์ ราชสีห์จักมาทำให้เราทั้งหมดถึงแก่ความตาย เจ้าอย่า ทำกรรมอุกอาจนักเลย. สุกรสะดุ้งตกใจกลัวถามว่า คราวนี้เรา จะทำอย่างไรดีเล่า. พวกสุกรต่างพากันพูดว่า นี่แน่ะสหาย เจ้า จงไปในที่ถ่ายอุจจาระของพวกดาบสเหล่านี้ แล้วเกลือกตัวเข้า ที่คูถเหม็น รอให้ตัวแห้งสัก ๗ วัน ถึงวันที่ ๗ จงเกลือกตัวให้ ชุ่ม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ให้ทานที่ไหนก็ได้นั้นเป็นเช่นไร?

เมื่อ: วันนี้, 12:06 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 353


:b8: ยุคสมัยเปลี่ยนไป วัตถุเจริญ ทำให้คนมัวเพลิดเพลิน ติดสิ่งเจริญเหล่านั้น บางคนก็ไม่อาจที่จะหยุดหรือห้าม ใจแม้ชั่วเวลา หรือวันหนึ่งได้เลย ขาดสิ่งเหล่านั้นแล้ว เหมือนจะขาดใจ ห้องทานก็รู้สึกเงียบๆ เหมือนมีอะไร ที่นำมาแจกจาย เพราะมือถือเข้ามามีบทบาทมากมาย กับชีวิตของคนในยุคนี้ เมื่อความต้องการมีมากขึ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 11:56 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นมนุษย์เหล่านั้น จึงตรัส ถามว่า อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย พวกท่านมาทำไมนอกเวลา. พวกมนุษย์พากันกราบทูลเนื้อความให้ทรงทราบ. พระศาสดา ตรัสว่า อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ภิกษุแก่นี้ผยอง ไม่รู้กำลัง ของตน ทำทัดเทียมกับผู้มีกำลังมาก แล้วก็เปื้อนคูถ มิใช่ใน บัดนี้เท่านั้น แม้เมื่อก่อนภิก...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 11:55 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันทรงปรารภ พระเถระแก่รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่า จตุปฺปโห อหํ สมฺม ดังนี้ ในวันหนึ่งเมื่อการฟังธรรมยังเป็นไปอยู่ในตอนกลางคืน เมื่อพระศาสดาประทับยืน ณ แผ่นหินแก้วมณี ใกล้ประตูพระ- คันธกุฏี ประทานสุคโตวาทแก่หมู่ภิกษุแล้วเสด็จเข้าพระคันธกุฏี พร...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ชาดกต่างๆ ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ รู้สึกว่าอึดๆช้าๆผมเลยแบ

เมื่อ: วันนี้, 11:53 

ตอบกลับ: 711
แสดง: 1184


:b8: พระศาสดาตรัสว่า สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นได้ยินราชสีห์แผด เสียงอย่างนี้แล้วถึงแก่ความตาย เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว จึงตรัส คาถาที่สองว่า :- อนึ่ง ราชสีห์ได้แผดสีหนาทที่ภูเขาเงิน สุนัขจิ้งจอกอยู่ในภูเขาเงินได้ฟังราชสีห์แผดเสียง ก็กลัวตาย หวาดกลัว หัวใจแตกตาย. ในบทเหล่านั้น บทว่า สีโห ได้แก่ราชสีห์ ๔ จำพ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 86 [ พบ 1278 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร