วันเวลาปัจจุบัน 26 พ.ค. 2019, 16:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1638 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทัตโต)” วัดทุ่งแก้ว

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:34 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 8737


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปาน พุทฺธมิตโต)” วัดโพธิ์

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:33 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1329


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:32 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 2957


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธัมมะในลิขิต ฉบับที่ ๑-๗ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:31 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3249


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อาการของผู้ก้าวหน้าในธรรม (พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ)

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:30 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 2801


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมโอสถ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:29 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1095


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อาจารย์ช้าง สอนกรรมฐานแม่ชี" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 06:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 532


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: รักษาศีลให้รักษาใจ (หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 10:02 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1748


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ความเข้าใจเรื่อง ๕ พรรษาของพระบวชใหม่ (พระอาจารย์สุชาติ)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 10:01 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2023


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: สีลานุสสติ (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 10:01 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2046


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: คฤหัสถ์ที่มีความจำเป็นต้องดื่มสุราเพื่อเข้าสังคมควรทำอย่างไร

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 10:00 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1338


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 10:00 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3549


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: หลวงพ่อประสิทธิ์ จิตเกิดอัศจรรย์ในธรรม แรงบันดาลใจให้อยากบวช

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 06:48 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2548


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อาจาโรวาท (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 06:47 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 5221


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ถ้าทำจริง...ได้ธรรมจริง (หลวงปู่สาม อกิญฺจโน)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 06:46 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3388


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 110 [ พบ 1638 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร