วันเวลาปัจจุบัน 06 ธ.ค. 2023, 03:58  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2904 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ทำดีย่อมได้รับผลดี ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว (หลวงปู่เหรียญ)

เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 19:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1260


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หลวงปู่ชอบ ฐานสโม บรรลุ “พระอนาคามี” ที่ปางไม้แดง

เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 19:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1168


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: “บักงาลาก” ช้างพระโพธิสัตว์ที่ภูหลวง (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 17:30 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2082


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: การหยั่งรู้วันมรณภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 17:29 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2130


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมถและวิปัสสนากรรมฐาน : พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 13:25 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2691


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เย็บผ้าก็ภาวนาได้ (หลวงปู่กินรี จันทิโย)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 13:07 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3283


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: พิจารณากาย ถ่ายถอนกิเลส (หลวงปู่วัน อุตฺตโม)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:26 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 6952


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมาธิวิธี (หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:25 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 8771


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จบที่ใจเรา (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:25 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2252


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ความสงบ บ่อเกิดปัญญา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:24 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 5997


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันไดแห่งการพ้นทุกข์ (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:24 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 6949


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การพิจารณากายให้หนักไปทางอสุภะ (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:23 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3142


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: มรรค (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:15 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3682


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ล้างอารมณ์ตรงสู่นิพพาน (หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:15 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 5557


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ภิกษุนอนจงกรม (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 11:15 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 7270


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 194 [ พบ 2904 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร