วันเวลาปัจจุบัน 27 มี.ค. 2023, 05:00  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 922 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: >>> ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ >>>

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 23:12 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 14336


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กุญแจภาวนา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 23:10 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3183


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร) ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 23:07 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 18846


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ปริศนาธรรม ๑๕ ข้อที่เป็นเหตุทำให้ “กุมารกัสสปะ” ได้บรรลุธรรม

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 23:06 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3074


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: หัวใจของพระพุทธศาสนา (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 23:03 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1866


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (ธรรมจักรมุทรา) ณ พิพิธภัณฑ์สารนาถ

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 23:02 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6795


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: นางสุชาดา เสนิยธิดา

 หัวข้อกระทู้: Re: นางสุชาดา เสนิยธิดา
เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 22:59 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4327


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: • นางสุมนาเทวี ลูกสาวคนสุดท้องของ “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 22:58 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1205


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: โทณพราหมณ์ ผู้แจกพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 22:56 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 10321


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ฆราวาสจะฝึกหัดกัมมัฏฐานได้อย่างไร (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2022, 10:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1340


ฆราวาสจะฝึกหัดกัมมัฏฐานได้อย่างไร พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_10_213.jpg :b8: :b8: :b8: นักศึกษาหญิง คนแก่ทั้งหญิงและชาย และข้าราชการหลายคนซึ่งไม่เคยหัดกัมมัฏฐาน ถาม...

 บอร์ด: หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)   หัวข้อ: สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรามองข้าม (หลวงพ่อสอนธรรม)

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2022, 10:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1200


สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรามองข้าม พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา http://www.dhammajak.net/board/files/18_1_2553_17_04_28_0077_633.jpg บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประดับสติปัญญา แด่ท่านเจ้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรามองข้าม (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2022, 10:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 814


สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรามองข้าม พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__42_535.jpg บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประดับสติปัญญา แด่ท่านเจ้าภาพและพุท...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: ฉัตตปาณิอุบาสก อุบาสกผู้ทรงธรรม

เมื่อ: 13 พ.ค. 2022, 21:01 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1280


http://www.dhammajak.net/board/files/1_163.png :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : keathadhammaboththai ฉัตตปาณิอุบาสก อุบาสกผู้ทรงธรรม :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b47: :b50: บุคคลท่านนี้ไม่ทราบประวัติอันแน่ชัด แต่ใน อรรถกถาธรรมบท (ธัมมปทิฏฐกถา) ที่พระเณรใช้เรียนกันนั้นระบุว่า ฉัตตปา...

 บอร์ด: วันอัฏฐมีบูชา   หัวข้อ: พระบรมสารีริกธาตุ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

เมื่อ: 13 พ.ค. 2022, 21:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1166


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1238206797.jpg_206.jpg ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ :b49: :b40: :b49: อีกอย่างหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานครบ ๗ วันแล้ว เมื่อเวลาที่พวกมัลลกษัตริย์ได้เชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิงนั้น รู้สึกว่า "พระเกสา" (ผ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระโรหิณีเถรี ผู้เป็นปากเป็นเสียงให้สมณะทั้งหลาย

เมื่อ: 18 เม.ย. 2022, 12:45 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1605


พระโรหิณีเถรี ผู้เป็นปากเป็นเสียงให้สมณะทั้งหลาย :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b47: :b50: พระเถรีรูปนี้นามซ้ำกับพระนางโรหิณี กนิษฐาของพระอนุรุทธเถระ แต่คนละคน โรหิณีกนิษฐาของพระอนุรุทธนั้นมิได้ออกบวชเป็นภิกษุณี โรหิณี ที่กล่าวถึงนี้เป็นธิดาพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งในเมืองไพศาลี เนื่อ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 62 [ พบ 922 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร