วันเวลาปัจจุบัน 15 มิ.ย. 2021, 17:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: "นัตถิ สันติ ปรังสุขขัง...สุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี"

เมื่อ: 12 ต.ค. 2013, 06:05 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 12205


สำหรับ หลักปรมัตถธรรม ที่ผมนำมาแสดงนี้ คงจะขัดกับ ทิฏฐิของผู้ที่เชื่อ

นิพพาน เป็นดินแดน เป็นอัตตา ที่พระอรหันต์ ไปเกิด เสวยสูข เป็น อมตะ ไม่มีวันตาย

และสามารถนั่งสมาธิ ได้กายธรรม ไปติดต่อ พระพุทธเจ้า องค์ปฐม ถึง องค์ปัจจุบัน ได้

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: "นัตถิ สันติ ปรังสุขขัง...สุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี"

เมื่อ: 12 ต.ค. 2013, 06:02 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 12205


สาธุกับลุงหมาน ที่นำหลัก ปรมัตถธรรม ของ พระนิพพาน มาแสดง เพิ่มเติมจาก ที่หลวงพ่อเสือ ได้อธิบายไว้ http://www.abhidhamonline.org/Ajan/Sua/krasae.doc ความหมายของพระนิพพานมี ๕ ประการคือ ๑. เป็นพระปรมัตถ์เข้าถึงได้ และมีอยู่โดยเฉพาะ ๒. เป็นธรรมที่ไม่ตาย คือ ไม่มีทั้งความเกิดและความตาย ๓. เป็นธรรมที่เที่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: "นัตถิ สันติ ปรังสุขขัง...สุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี"

เมื่อ: 12 ต.ค. 2013, 05:37 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 12205


พระอภิธัมมัตถสังคหะ พระนิพพาน http://abhidhamonline.org/aphi/p6/083.htm สภาพของพระนิพพาน http://abhidhamonline.org/aphi/p6/084.htm วจนัตถะของนิพพาน http://abhidhamonline.org/aphi/p6/085.htm นิพพานโดยการณูปจารนัย http://abhidhamonline.org/aphi/p6/086.htm นิพพาน โดยอาการที่เข้าถึง http://abhidhamonlin...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมเด็จองค์ปฐมครับ

 หัวข้อกระทู้: Re: สมเด็จองค์ปฐมครับ
เมื่อ: 12 ต.ค. 2013, 05:23 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 4512


โดยคุณพระนาย จากกระทู้เก่าใน ลานธรรมเสวนา http://larndham.org/index.php?/topic/18118-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%9...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิริยาบถ......บนเส้นทางแห่งความเพียร

เมื่อ: 10 ต.ค. 2013, 05:34 

ตอบกลับ: 30
แสดง: 5388


เพิ่มเติมครับ คุณสัมมาทิฏฐิ จากกระทู้เก่า ที่รวบรวมจาก พระไตรปิฏก อรรถกถา และ พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงพระไตรปิฏก การเจริญสติปัฏฐานหมวดพิจารณาอิริยาบถ ๔ จากพระไตรปิฏก อรรถกถา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=29201 คำว่า " ปชานาติ " เป็นคำกิริยา ที่แปลว่า " รู้ชัด ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การใช้ฌานเป็นบาทเจริญวิปัสสนา

เมื่อ: 14 มี.ค. 2013, 16:51 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3013


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา . http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=1&A=7493&Z=7552&pagebreak=0 ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=176 ภิกษุผู้บรรลุจตุตถฌานแล้วอย่างนั้นม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การใช้ฌานเป็นบาทเจริญวิปัสสนา

เมื่อ: 14 มี.ค. 2013, 16:46 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3013


สาธุครับ ลุงหมาน เพิ่มเติมครับ แนว สมถยานิก ตั้งแต่ ปฐมฌาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ สมถะ ที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 ถามว่า เริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไร ? แก้ว่า จริงอยู่ พระโยคีนั้น ครั้นออกจากฌานแล้วกำหนดองค์ฌาน ย่อมเห็นหทัยวัตถุ ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ า น า ป า น ส ติ ๑๖ ขั้ น (พร้อมคำอธิบาย)

เมื่อ: 17 ก.พ. 2013, 06:57 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 17057


เพิ่มเติมครับ จาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑ บรรทัดที่ ๗๔๙๓ - ๗๕๕๒. หน้าที่ ๒๙๐ - ๒๙๒. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=1&A=7493&Z=7552&pagebreak=0 ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ า น า ป า น ส ติ ๑๖ ขั้ น (พร้อมคำอธิบาย)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2012, 06:29 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 17057


http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y11754341/Y11754341.html#7 ขอยกความจาก วิปัสสนาทีปนีฎีกา มาไว้ให้ คุณ Ant-san อ่านโดยตรงนะครับ โยคาวจรผู้ใดต้องเจริญอุปจารสมาธิ,อัปปนาสมาธิ ๒ อย่างนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้ว บำเพ็ญความเพียรเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ โยคาวจรผู้นั้นชื่อว่า สมถยานิกะ คือเจริญสมถภา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ า น า ป า น ส ติ ๑๖ ขั้ น (พร้อมคำอธิบาย)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2012, 06:23 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 17057


สาธุครับ เพิ่มเติม จากกระทู้เก่า สมถะ ที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา [๑๗๘] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าสู่อุปัฏฐานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ ที่จัดไว้ถวา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: รบกวนผู้รู้มาตอบทีครับ.

เมื่อ: 15 พ.ย. 2012, 06:16 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2144


พระอภิธัมมัตถสังคหะ หมวดที่ ๑ กสิณ ๑๐ กสิณ คือกัมมัฏฐานที่ว่าด้วย ทั้งปวง หมายความว่า เช่น เพ่งปฐวีกสิณ ก็เหมือนกับว่าเพ่งดินทั้งปวง หรือว่าดินทั้งปวงก็เหมือนกับดินที่ดวงกสิณนี้เอง อีกนัยหนึ่ง หมายว่า ทั่วไป ทั้งหมด คือการเพ่งดวงกสิณ จะต้องเพ่งให้ทั่วทั้งดวงกสิณ เพ่งให้ตลอดทั่วถึงหมดทั้งดวงกสิณ เพ่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปฏิจจสมุปบาท

 หัวข้อกระทู้: Re: ปฏิจจสมุปบาท
เมื่อ: 07 พ.ย. 2012, 12:16 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 17123


อายตนะยังไม่ทำหน้าที่ ปัญจุปาทานขันธ์ ก็ยังไม่เกิด๑ ปัญจุปาทานขันธ์เพิ่งจะมี เมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาท๑ ๒ ข้อนี้ผู้ศึกษาควรพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นเพียงการสรุปตามความคิดของท่านผู้เขียนหนังสือนี้เท่านั้น ^^ เห็นด้วยกับคุณ FANTASIA ที่ผู้แต่งหนังสือ อาจจะมีการอธิบาย ปฏิจจสมุปบาทธรร...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปฏิจจสมุปบาท

 หัวข้อกระทู้: Re: ปฏิจจสมุปบาท
เมื่อ: 07 พ.ย. 2012, 12:04 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 17123


นำเสนอ ปฏิจจสมุปบาทขณะจิตเดียว จากพระอภิธรรม แล้ว ขอแสดง ปฏิจจสมุปบาทธรรมแนวพระสูตร จาก พระไตรปิฏก อรรถกถา และท่านผู้ทรงพระไตรปิฏก ดังนี้ มหานิทานสูตร เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๔๕๕ - ๑๘๘๗. หน้าที่ ๖๐ - ๗๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=1455&Z=1887&pag...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปฏิจจสมุปบาท

 หัวข้อกระทู้: Re: ปฏิจจสมุปบาท
เมื่อ: 07 พ.ย. 2012, 11:50 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 17123


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ เล่มที่ ๒ วิภังคปกรณ์ อกุศลจิต ดวงที่ ๑ ปัจจยจตุกกะ http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=35&A=4111&Z=5015&pagebreak=0 ============================================== จากอรรถกถา พระอภิธรรมปิฎก วิภังคปกรณ์ (พระไตรปิฏก ฉบับธรรมทาน (CD)) ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์ วรร...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: โลกของเรานี้

 หัวข้อกระทู้: Re: โลกของเรานี้
เมื่อ: 04 พ.ย. 2012, 07:22 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3195


เรื่องมนุษย์จาก ทวีปอื่น ที่ปรากฏใน พระไตรปิฏก อรรถกถา ---------------------------------------------------- พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานฉัตรตั้งให้เป็นเศรษฐี พระราชาทรงพระนามว่าพิมพิสาร ทรงสดับว่า "ได้ยินว่า ปราสาท ๗ ชั้นซึ่งสำเร็จด้วยแก้ว ๗ ประการ ผุดขึ้นแล้วเพื่อโชติกะ, กำแพง ๗ ชั้น ซุ้มประตู ๗ ซ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร