วันเวลาปัจจุบัน 13 เม.ย. 2021, 10:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 81 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผีกระสือน่ะคะ

เมื่อ: 06 เม.ย. 2010, 01:51 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 5698


เฮ้อ เขียนเล่าไปตั้ง 1 หน้า ลืมเซพ พอส่ง หายหมดเรย หมดแรง ๆ
วันหน้า ว่าง จามาเล่าสู่ฟัง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่รู้ว่าเราจะช่วยได้อย่างไรบ้างค่ะ

เมื่อ: 06 เม.ย. 2010, 01:06 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2302


:b8: สิงที่น่ากังวลมากกว่านี้ ถ้าลูก หรือใครคนไหนมีลักษณะอย่างนี้ น่าห่วง อาการน่าเป็นห่วง เขาจะต้อง เสื่อม แน่นอน คนที่เสื่อมแน่นอน ๑๒ ประเภท (ย่อความ)สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ในพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เทวดาตนหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถ...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: สวัสดีค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: สวัสดีค่ะ
เมื่อ: 06 เม.ย. 2010, 00:18 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2219


http://image.ohozaa.com/i0/y787592020.jpg ดูกรภิกษุทั้งหลาย ห้วงน้ำ ๔ อย่างนี้ ๔ อย่างเป็นไฉน คือ ห้วงน้ำตื้นเงาลึกอย่าง ๑ ห้วงน้ำลึกเงาตื้นอย่าง ๑ ห้วงน้ำตื้นเงาตื้นอย่าง ๑ ห้วงน้ำลึกเงาลึกอย่าง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ห้วงน้ำ ๔ อย่างนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบด้วยห้วงน้ำ ๔ จำ...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ

เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 17:18 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 1842


รูปภาพ

ยินดีต้อนรับ เก้อ ปะ ไม่รุ

อัศวโฆษ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: สวัสดีค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ

เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 17:16 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3102


รูปภาพ

ยินดี ต้อนรับ มาบ่อย ๆ นะครับ อย่าหาย ๆ

อัศวโฆษ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: Intro

 หัวข้อกระทู้: Re: Intro
เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 17:13 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2206


รูปภาพ

ยินดีต้อนรับ สาวิตรี หญิงที่มีความรักอันยิ่งใหญ่
อัศโฆษ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: ขอแนะนำตัวด้วยคนค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอแนะนำตัวด้วยคนค่ะ
เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 17:05 

ตอบกลับ: 121
แสดง: 24470


รูปภาพ

อัศวโฆษ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: น้องใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: น้องใหม่
เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 17:03 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3446


รูปภาพ

อัศวโฆษ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: ขอฝาก ใจใฝ่ดี ไว้ให้ ผู้มีดีที่ใฝ่ใจ

เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 17:00 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3202


ขอฝาก ใจใฝ่ดี ให้ไว้ ผู้มีดีที่ใฝ่ใจ ฝากตัวด้วยค่ะ :b53: :b53: :b53: :b18: :b48: :b18: มาฝาก แล้ว ก็หาย ฝากทั้งตัว ฝากทั้งใจ ฝากไว้นาน เมื่อไรจะมารับกลับ คนรับเขาก็รอคนฝากมาหา http://www.uppicweb.com/ir/welcome1.gif อัศวโฆษ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: เพิ่มมาครับ....

 หัวข้อกระทู้: Re: เพิ่มมาครับ....
เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 16:53 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3088


http://www.uppicweb.com/x/i/ia/xezzw.jpg คณิต คิด เป็นผลผลิตของการเรียนรู้ คณิต คิดผลิตปัญญาที่มาจากคิด คณิต คิดยังไง ก็ไม่พ้นทุกข์ คณิต คิดต่อตามติดด้วยการภาวนา คิดแล้ว ภาวนา ปัญญาพาให้พ้นทุกข์ ยินดีต้อนรับคณิต เข้าสู่แดนสุขาวดีพุทธเกษตร (แดนของผู้รู้ที่มีแต่ความสุขสบาย) อัศวโฆษ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: น้องใหม่...

 หัวข้อกระทู้: Re: น้องใหม่...
เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 16:44 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 3811


http://www.uppicweb.com/x/i/ih/20090219001.jpg กระถิน ยอดกระถิน 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 80.7 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยสารอาหารคือ เส้นใย 3.8 กรัม แคลเซียม 137 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 11 มิลลิกรัม เหล็ก 9.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 7883 IU. วิตามินบีหนึ่ง 0.33 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.09 มิลลิกรัม ไนอาซิน ...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: แนะนำตัวสมาชิกใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: แนะนำตัวสมาชิกใหม่
เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 16:33 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4711


http://www.uppicweb.com/x/i/ir/33_20071123130809_.jpg ทาน ทาน ทาน การให้ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก การเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญ คนฉลาด พลอยยินดีการให้ทาน เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข ผู้ใดสั่งสอนธรรม...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: ถึงเวลาซะที

 หัวข้อกระทู้: Re: ถึงเวลาซะที
เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 16:18 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 2612


http://www.uppicweb.com/x/i/ir/zmoon.jpg โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโต ว จนฺทิมา ผู้ใดแล เบื้องต้น เป็นผู้ประมาทแล้ว ภายหลังเขากลับไม่ประมาท ผู้นั้นชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลานธรรม อัศวโฆษ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เหตุไฉนท่านพระอุบลวรรณาเถรี จึงถูกทำร้าย

เมื่อ: 31 มี.ค. 2010, 23:19 

ตอบกลับ: 60
แสดง: 23378


นกแร้ง ปกติมองเห็นได้ร้อยโยชน์ แต่ เมื่อถึงคราวจะตาย ก็มองไม่เห็นบ่วงนายพราน


"กรรม วิสัยของผู้ได้ฌาน วิสัยของผู้หมดกิเลศ โลก"

๔ อย่างเป็นอจินไตย คิดไป ก็ไม่เข้าใจ ซับซ้อน ๆ เกินวิสัย ๆ

แค่ " ไก่ เกิดก่อนไข่ หรือ ไข่ เกิดก่อนไก่" ก็ยากจะตอบแล้ว

อัศวโฆษ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อ่านแล้ว จะรู้ว่า "เราคือคนที่โชคดีจริง ๆ"

เมื่อ: 31 มี.ค. 2010, 23:11 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3500


ดีครับ ดีกว่านั่งอ่าน สัสสตทิฎฐิ ไป ๆ มา ๆ คนที่สัสสตทิฎฐิ ก็ครองบอร์ด เศร้าใจ หาเรื่องดี ๆ มาอ่าน มาชมดีกว่ากันเยอะเลย ผมชอบดูรายการ "คนค้นคน" โหลดเก็บไว้ทุกตอน ในเว็บ ทีวีบูรพา ได้แง่คิด ได้คติ ได้กำลังใจ ได้อะไร ดี ๆ ที่สร้างสรรค์ ว่าง ๆ ลองเข้าไปอ่านนะครับ เรื่องราวของแต่ละคน เขียนด้วย...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 6 [ พบ 81 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร