วันเวลาปัจจุบัน 08 มิ.ย. 2023, 16:42  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4913 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 08 ก.ย. 2021, 16:00 

ตอบกลับ: 1413
แสดง: 329106


วานผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับ ผมสงสัยจริงๆ ? ว่า...ถ้าเรารู้เหตุแห่งการเกิดทุกข์และการดับทุกข์ ซึ่งอยู่ในเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว เราควรจะปฏิบัติอย่างไร? ให้ได้ผลและประสบความสำเร็จถึงขั้นดับทุกข์ ได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว วานผู้รู้ช่วยตอบคำถามนี้ เพื่อให้ผมได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องด้วยนะครับ :b8: onion ให้เอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อ: 08 ก.ย. 2021, 15:53 

ตอบกลับ: 60
แสดง: 39081


กบนอกกะลา เขียน:
เจริญสติ...เป็นวิปัสสนาหรอ??

:b32: :b32: :b32:

แล้วมันจะต่างอะไรกับที่ว่า...ปัญญาจะเกิดขึ้นเอง

:b12:


เจริญสติ เป็นเหตุ สมาธิหรือสมถะ

เจริญปัญญา เป็นเหตุวิปัสสนาภาวนา ครับ

แต่ถ้าสมาธิไม่ถึงที่วิปัสสนาก็เจริญไม่ได้
ได้ก็จะได้แค่วิปัสนึกครับ onion

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้มั๊ยว่าไม่มีเราเลย

เมื่อ: 08 ก.ย. 2021, 15:47 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1005


rolleyes เพราะไม่ยอมรับความจริงว่า ในจิตปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดยึดผิดว่า
กายใจนี้เป็นอัตตา ตัวตน กู เรา

ความเป็นกู เรานี้จักหมดไปได้ เมื่อเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง onion

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่มีใครรู้ก่อนฟัง

 หัวข้อกระทู้: Re: ไม่มีใครรู้ก่อนฟัง
เมื่อ: 08 ก.ย. 2021, 15:42 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1056


ปัญญาเกิดเองได้จากการไปประสบความจริง หรือปฏิบัติจริง ไม่ใช่จากการฟังเพียงอย่างเดียว

ท่านเรียกว่า "ภาวนามยปัญญา"

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่มีใครรู้ก่อนฟัง

 หัวข้อกระทู้: Re: ไม่มีใครรู้ก่อนฟัง
เมื่อ: 08 ก.ย. 2021, 15:39 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1056


tongue ไม่มีใครรู้ก่อนฟังเพราะว่าขณะนี้จิตกำลังเกิดดับถึงล้านล้านดวงจิต ยังไม่ได้ฟังแปลว่าความจริงที่กำลังเกิดดับปรากฏกับอวิชชาของคุณ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อเทศน์โปรดเวไนยสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้้้อย แปลว่าไม่มีใครรู้จัก1ขณะจิตของผู้อื่นได้หลงคิดว่ารู้วาระจิตจริงๆคือแค่รู้ความคิด แน่ใจหร...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: รวมคำสอนวิธีปฏิบัติ “สมาธิ-สติปัฏฐาน-อานาปานสติ”‏

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2021, 07:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 22693


ความจริงลึกๆจากผู้ปฏิบัติจริง วิปัสสนาภาวนานั้นเป็นดุจมีสมถะอยู่ในตัวแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเจริญสมถะภาวนาตามแบบ ฤาษีชีไพรพราหมณ์ฮินดูอเจลกะทั้งหลายก็ได้ เพราะ สมถะแปลหรือหมายความว่าการสยบ กด ข่ม กลบ บังนิวรณ์ 5 มิให้มากั้นขวางสมาธิและการทำความดี อุบายในการสยบหรือชำระ นิวรณ์ 5 นั้น ในวิปัสสน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: แนวทางการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อชา สุภัทโท - ตอบปัญหาธรรม)

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2021, 07:00 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 11559


วิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ที่สรุปออกมาเป็นภาษาไทยง่ายๆ "สำรวมกาย ใจ มานิ่งรู้ นิ่งสังเกต ปัจจุบันอารมณ์ จนมันดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตา โดยไร้ปฏิกิริยา ตอบโต้ใดๆ" "ทำตัวหนังสือเหล่านี้ให้เป็นการกระทำที่แท้จริงได้ ท่านจะได้ทำชีวิต กายใจนี้ สะอาดหมดจด พ้นจากทุกข์ทั้งปวงและสิ้นสุด...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อัตตาไม่ใช่กิเลส อัตตาไม่มีจริง ไม่ใช่ตัวต้องละ

เมื่อ: 11 มิ.ย. 2021, 07:52 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1495


แค่ความเห็นที่พยายามจะอธิบายว่า อัตตาไม่มีอยู่จริงตามธรรม แต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือในจิตปุถุชนทุกคน มีความเห็นผิดยึดผิดว่ารูปนาม กายใจนี้เป็นอัตตา ตัวตน เป็นตัวกูของกู จึงยังทำให้มีการตอบโต้กับผัสสะทางทวารทั้ง 6 เกิดความยินดี ยินร้าย โลภ โกรธ หลง อยู่ตลอดเวลา ถ้าความเห็นผิดยึดผิดว่าเป็นกูเป็นเรา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ

เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 03:56 

ตอบกลับ: 65
แสดง: 16353


:b4:
วิปัสสนาภาวนาจริงๆจะเกิดขึ้นเมื่อละเอียดลึกเลยความคิดนึกเรื่องเหตุผลไปแล้วคือเหลือแต่การ

"สำรวมกาย ใจ มานิ่งรู้ นิ่งสังเกตปัจจุบันอารมณ์ จนมันดับไป หรือเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตา โดยไร้ปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ"

ลองทำคำพูดคำบอกนี้ให้เป็นการปฏิบัติจริงๆดูนะครับ
onion

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หลักควรปฏิบัติในศาสนาพุทธ

เมื่อ: 27 ก.พ. 2019, 16:28 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3586


พระอภิธรรมปิฎก เป็นหนึ่งในสามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนารวบรวมพระธรรม คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความสำคัญ แสดงเนื้อหาของธรรมะทั้งที่เป็น สภาวปรมัตถ์และบัญญัติ มีการจำแนกแจกแจงสภาวธรรม อย่างลึกซึ้งวิจิตรพิสดาร อุดมไปด้วย สาระประโยชน์ มีคุณค่ามหาศาล จึงได้ทรงคัดเลือกเพื่อนำแสดงทดแทนคุณน้ำนมพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ

เมื่อ: 27 ก.พ. 2019, 16:14 

ตอบกลับ: 65
แสดง: 16353


:b8: ปวดตับ ว่าแต่คุณ อโศกะ ไปไหนน๊อออออ :b32: คงไปเปิดสำนักใหม่แล้วกระมังครับ การปฏิบัตินี้ก็คือการตามดูกายนั้นเอง ผมก็ใช้ดูการเดิน โดยส่วนมาก ดูลมหายใจยังไม่ค่อยชัดกำลังฝึกพยายามอยู่ เพราะลมหายใจละเอียดกว่าดูได้อยากกว่า :b8: กลับมาเยี่ยมเยียนและสังเกตการณ์แล้วครับ :b8: "การปฏิบัตินี้ก็คือการ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: น้ำเต็มแก้ว

 หัวข้อกระทู้: Re: น้ำเต็มแก้ว
เมื่อ: 19 ก.ย. 2017, 17:37 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2449


:b12: เพราะมองเห็นแต่มุมเดียวจึงมีแต่เรื่องน้ำเต็มแก้ว น้ำพร่องแก้ว แต่ถ้ามองต่างมุมหรือมองสองมุมจะพบว่าขณะที่น้ำเต็มแก้ว อากาศกลับหมดแก้ว ในทางกลับกันถ้าน้ำพร่องแก้วอากาศกลับเต็มเพิ่มขึ้นมาในแก้ว ถ้าเปรียบน้ำเป็น อัตตา ความเห็นผิดยึดผิด อากาศเป็น อนัตตา ความเห็นถูกต้องและหมดความยึดถือ เราจะได้รู้หร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจสี่

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจสี่
เมื่อ: 19 ก.ย. 2017, 17:24 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2016


s004 จะ....คิด....หนอ จะคิด....เป็นจิตล่วงอนาคต คิด....เป็นปัจจุบัน หนอ....เป็นคำบริกรรมมาตัดให้ดับ ทั้งหมดถูกกำหนด จึงเป็นธรรมที่คิดสร้างเอา กำหนดเอา มิได้เกิดโดยธรรมชาติ อริยสัจที่ได้ จึงเป็นอริยสัจ สร้างเอา ใส่เจตนาเอา ไม่ใช่อริยสัจตามธรรม เรียกว่า "เอาบัญญัติ หาบัญญัติ เห็นบัญญัติ ได้บัญญั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำสอนสูญสิ้น

 หัวข้อกระทู้: Re: คำสอนสูญสิ้น
เมื่อ: 19 ก.ย. 2017, 17:18 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1913


Kiss
เป็นการหาเรื่องสนทนาเกี่ยวกับอนาคตอันไกลโพ้นอีกตั้ง
2,440 ปี.......เพื่อประโยชน์อันใดหนอ

ไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่บนศรีษะเราในปัจจุบันนี้ ทำอย่างไรจึงจะดับลงได้โดยเร็วพลัน น่าจะเป็นสิ่งที่ควรนำมาสนทนาปรึกษากันมากกว่านะครับ
:b20:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลานธรรมเสวนาหาย

 หัวข้อกระทู้: Re: ลานธรรมเสวนาหาย
เมื่อ: 19 ก.ย. 2017, 17:09 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 2737


:b12: อยู่ตามธรรมก็อยู่ไปตามปัจจุบัน แต่อยู่เพื่อดำรงธรรมก็ต้องทำตามแบบโลกีย์บ้าง การจะรักษาเวบไซด์ธรรมะให้อยู่ยงคงยืนไปนานๆคงต้องช่วยกันค้ำจุน อุดหนุนด้วยวิธีการต่างๆ เวบลานธรรมเสวนา หรือเวบลานธรรมจักร เป็นแหล่งสนทนาค้นคว้า ศึกษาธรรมที่มีอายุยืนนานมานับ 10 ปี หากจะอยู่ยั้งยืนนานไปได้มากเท่าไรก็ล้วน...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 328 [ พบ 4913 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร