วันเวลาปัจจุบัน 16 เม.ย. 2021, 17:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 31 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ใจ เป็นตัวก่อภพ ก่อชาติ สร้างอกุศลกรรม

เมื่อ: 15 เม.ย. 2015, 21:05 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 581


ใจ เป็นตัวก่อภพ ก่อชาติ สร้าง อกุศลกรรมต่างๆ พอร่างกายตายลงไป ใจมันก็ตายไปด้วย แต่สิ่งที่ใจทิ้งขยะไว้ คือวิบากกรรมที่ติดตามดวงจิตไป เสวยความทุกขเวทนา ใจนั้นไม่ได้ไปเสวยด้วยกับจิตเมื่อจิต ผู้ไม่ได้ก่อ ต้องมารับใช้วิบากกรรมแทนใจ เสร็จสิ้นแล้วในส่วนหนึ่ง วิบากนั้นก็ยังคงอยู่ ก็พาดวงจิตหอบหิ้ว ไปเกิดอี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้

เมื่อ: 15 เม.ย. 2015, 21:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 499


พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพพาน เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่า :- แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้คว...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: โศลกของเว่ยหล่าง

 หัวข้อกระทู้: โศลกของเว่ยหล่าง
เมื่อ: 15 เม.ย. 2015, 20:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1284


โศลกของเว่ยหล่าง
ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรปารมิตาสูตร (มหายาน) ที่ว่า

"เดิมที ไม่มีต้นโพธิ์
ไม่มีกระจกเงาใส
เมื่อทุกอย่างว่างเปล่าตั้งแต่ต้น
ฝุ่นละอองจะลงจับอะไร" นั้น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อวิชชา คือความไม่รู้

 หัวข้อกระทู้: อวิชชา คือความไม่รู้
เมื่อ: 15 เม.ย. 2015, 20:54 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1025


อวิชชา คือความไม่รู้ ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีส่งมาเกิด เรียกว่ามาชดใช้กรรมทั้งสองกรรม ไม่มีใครที่ดีหมดและชั่วทั้งหมด ถ้าดีมากคงไปอยู่บนสวรรค์แล้ว ถ้าชั่วมากก็ไปตกอยู่ในนรกเปรตอสูรกายแล้วคงไม่ได้เกิดเป็นคน การที่เราเกิดเป็นคนได้ทั้งชั่วและดี มันพอเหมาะพอเจาะ โอกาสแบบนี้ม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรื่องของ สมมุติ

 หัวข้อกระทู้: เรื่องของ สมมุติ
เมื่อ: 15 เม.ย. 2015, 20:42 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 501


มีสิ่งสมมุติ รู้ทันสมมุติ ใช้สมมุติ วางสมมุติ ไม่มีสมมุติ เป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตน ถามไม่ได้บอกไม่ถูกพูดไม่เป็น มีสิ่งสมมุติเพื่อให้รู้ทันสมมุติ แล้วใช้สมมุติ เพื่อยุติสมมุติ เมื่อรู้แล้ว ก็รู้ทัน จนไม่อยากรู้ แต่ก็ต้องรู้@@@ ไม่ต้องบรรลุ ไม่ต้องปฏิบัติ @@@เพียงแต่เข้าไปรู้ความเป็นจริงของมัน@@@ ว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โลกุตระนิพพานจะไปกันอย่างไร

เมื่อ: 22 ธ.ค. 2011, 08:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1175


จะมีซักกี่คนทีี่จะรู้ซึ้งถึง นิพพานที่แท้จริงอย่างแจ่มแจ้งถึงดินแดนแห่งโลกุตระนั้นแล้วนำมาบอกกล่าวอย่างถูกต้อง มิผิดเพี้ยน ซึ่งถ้าหากหลงทางแล้วก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมิรู้จักจบสิ้น จึงเรียกกันว่าวัฎฏะสงสารคือหมุนวนอยู่อย่างนั้นสิ่งที่นำสัพพสัตว์ทั้งหลายมาเกิดมาจุตินั้นก็คือ"ดวงจิตที่มีว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: น้ำมันกับน้ำ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เมื่อ: 22 ธ.ค. 2011, 08:53 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 4172


เกิดมามีใจเป็นที่ตั้ง ลิ้มรสสัมผัสอายตนะ ทั้งภายนอกและภายใน ส่งความรู้สึกกลับมาที่ใจ ใจนี้จึงเรียกได้ว่า เป็นมาร รับรู้อารมรณ์ ส่วนจิตนั้น เป็นศัตรูกับใจตลอดเวลา คอยขัดแย้ง และยับยั้งชั่งใจ มีความกล้า และ ความกลัว ต่ออา่การรับรู้และแสดงออกของใจ หา่กไม่มีจิต ใจนั้นก็เป็นมหาโจรดีๆนี่เอง นึกจะทำอะไรก็ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกนี้กับอีกโลกหน้ามันมีอยู่จริง!!! ดังอุปมาอุปไมย ว่า!!!

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 02:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1210


ของไม่มี! แล้วก็มี! ของที่มี! แล้วก็ไม่มี! ตรงนี้ผมอยากจะบอกความนัยบางอย่างว่า โลกนี้กับอีกโลกหน้ามันมีอยู่จริง!!! ดังอุปมาอุปไมย ว่า!!! เมื่อก่อนเราไม่มีรถขับ! แต่เดี๋ยวนี้เรามีรถขับแล้ว!!!แสดงว่ามีเราอยู่แล้ว! แต่เรายังไม่มีรถขับเท่านั้นเอง! อุปมาอุปไมยต่ออีกว่า!!! เมื่อก่อนนั้นเราไม่มีโลกจะอยู่! ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จุดที่ทำให้พี่มาพบกับแนวทางของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับ

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 02:48 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 4135


มีคนมาถามผมว่า!!!จุดที่ทำให้พี่มาพบกับแนวทางของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับ... เผื่อว่าสิ่งนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นบ้างไม่มากก็น้อยครับ จึงนำมาโพสลงตรงนี้ครับ ไม่ได้จะมาโอ้อวด อะไรครับ เป็นเรื่องจริงครับ ตอบ..ความสำนึกผิดครับ ผมทำชั่วมามากแล้ว พอความสำนึกผิดมันเริ่มต้นทำงานมันก็ทลายมาให้เห็นเริ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วัดเขาสมโภชน์ ชัยบาดาล ลพบุรี ออกกรรมไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด

เมื่อ: 01 พ.ย. 2010, 01:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2786


วัดเขาสมโภชน์ ชัยบาดาล ลพบุรี ออกกรรมไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด ดีจริงๆ ครับ ทุกอย่างได้อย่างที่ตั้งใจครับ ตามลิ้งนี้ไปดูครับ แสงแห่งธรรม จากผม โอ ระยอง ครับ http://www.ohrayong.blogspot.com/ กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” : หลวงพ่อคง จตฺตมโล http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45584

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คาถาแก้โรคภัย โรคเวรโรคกรรม พระอินทร์ดลใจ

เมื่อ: 26 ต.ค. 2010, 04:31 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 7081


บางคนถามว่าเอดส์จะหายไหม ผมขอบอกว่า หายแน่นอนครับ เพราะอะไรหรือ ........................................................................................ หายครับลองดูครับ คนไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวา หมดทางเยียวยา ตั้งมั่น เด็ดเดี่ยว ร่างกายจะสร้างยาเองครับ ท้อแท้ยาก็ไม่เกิด ร่างกายมันก็กลัวตายของมันเองไ...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คาถาแก้โรคภัย โรคเวรโรคกรรม พระอินทร์ดลใจ

เมื่อ: 24 ต.ค. 2010, 02:57 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 7081


คาถาแก้โรคภัย โรคเวรโรคกรรม ตั้งนะโม3จบ นึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งก่อน แล้วท่องตามนี้... ...นะมะพะทะ ธาตุมัตตะโก ยาวะเทวะ อะยังกาโย ยาปะนายะ เวทนานุปัสสี ทุกรัสสะ ยะทิทัง ปิณฑะปาโต อุททิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะเทวะตา สัพพะโรคาพยาธิ อันตะราโย วินาศสันติ........................... ...คำแปล... ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เกิดแก่เจ็บตาย

 หัวข้อกระทู้: Re: เกิดแก่เจ็บตาย
เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 03:17 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1223


เงียบจังเลย มีใครอยู่ไหมครับ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทฤษฏีสัมพันธภาพโลกกับดวงอาทิตย์

เมื่อ: 08 พ.ค. 2010, 18:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 862


ทฤษฏีสัมพันธภาพโลกกับดวงอาทิตย์? ...โลกและดวงอาทิตย์เกิดมาเมื่อไหร่ใครเป็นผู้สร้างเราไม่รู้แต่ที่รู้รู้ก็คือดวงอาทิตย์มีประโยชน์ ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมด อย่างเอนกอนันต์ ต่อโลกเรานี้มาแสนนาน ตั้งแต่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย หากไม่มีแสงสว่าง และความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์แล้ว ก็คงไม่เกิดสิ่งที่มีชีวิต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: จักรวาลและโลกนี้เกิดขึ้นมายังไง

เมื่อ: 08 พ.ค. 2010, 18:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1028


จักรวาลและโลกนี้เกิดขึ้นมายังไงและกำลังทำอะไรอยู่เนี๊ย ................................... ...ผมตั้งคำถามนี้ในใจมาตลอดที่เกิดจำความเป็นมนุษย์มาได้ สงสัยโคตะระ สงสัยหาใน Google ก็ได้คำตอบแบบ ยังต้องสงสัยต่อไปเรื่อยๆบทสรุปก็คือ...ไม่มีใครรู้ แน่นอน แต่แล้วใน วันหนึ่ง...ขณะที่ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 3 [ พบ 31 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร