วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.ย. 2023, 15:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 360 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริฏฐภิกษุกล่าวตู่พระพุทธเจ้า

เมื่อ: 08 พ.ค. 2012, 17:54 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2011


ที่ว่าธรรมที่ทำอันตรายได้ก็คือ อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ โอปัมมวรรค ชื่อว่าอันตรายิกธรรม เพราะทำอันตรายต่อสวรรค์และนิพพาน. อันตรายิกธรรมเหล่านั้นมี ๕ อย่าง คือ กรรม กิเลส วิบาก อริยุปวาท และอาณาวีติกกมะ. ในอันตรายิกธรรมเหล่านั้น อนันตริยกรรม ๕ ชื่อว่ากัมมนตรายิกธรรม. ภิกษุณีทูสกกรรมก็เหมือนกั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริฏฐภิกษุกล่าวตู่พระพุทธเจ้า

เมื่อ: 08 พ.ค. 2012, 17:45 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2011


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ๒. อลคัททูปมสูตร [๒๗๕] ในกาลใดแล ภิกษุเหล่านั้น ไม่สามารถเพื่อจะปลดเปลื้องอริฏฐภิกษุผู้เป็น เหล่ากอขอคนฆ่าแร้งจากทิฏฐิอันลามกนั้น ในกาลนั้น ภิกษุเหล่านั้น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ท...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: สอนวิธีดับจิตให้สูญสลาย

เมื่อ: 07 พ.ค. 2012, 11:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1848


http://www.youtube.com/watch?v=L8cGrFqg ... el&list=UL

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสื่อมอีก

 หัวข้อกระทู้: Re: เสื่อมอีก
เมื่อ: 05 พ.ค. 2012, 18:01 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 11564


ไปรักษาศีลห้าให้ครบก่อนดีกว่าไหม แค่ศีลห้าข้อยังไม่มีปัญญารักษา ยังดื่มเหล้า สมสู่เมียคนอื่น ยังมีหน้าด้านตอแหลมาสอนคนอื่น มันช่างสมเพสจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่เอาน่าหลวงพี่ อย่าใส่ความผมอย่างนี้เลยมันไม่ดีหรอก มันเป็นการยังกุศลให้ตก ที่ผมเตือนนั้นผมเป็นห่วงหลวงพี่ห่วงศาสนา ผมยินดีในการเรียนป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสื่อมอีก

 หัวข้อกระทู้: Re: เสื่อมอีก
เมื่อ: 05 พ.ค. 2012, 16:15 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 11564


หลวงพี่ฟังคำเตือนผมก่อน [กุลบุตรจะเรียนกรรมฐานต้องบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ก่อน] กุลบุตรควรชำระศีล ๔ อย่างให้หมดจดก่อน. ในศีลนั้นมีวิธีชำระให้หมดจด ๓ อย่าง คือ ไม่ต้องอาบัติ ๑ ออกจากอาบัติที่ต้องแล้ว ๑ ไม่เศร้าหมองด้วยกิเลสทั้งหลาย ๑. จริงอยู่ ภาวนาย่อมสำเร็จแก่กุลบุตรผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างนั้น. กุลบุต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อยากทราบค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: อยากทราบค่ะ
เมื่อ: 05 พ.ค. 2012, 11:37 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4112


asoka เขียน:
นั่งสมาธิ เป็นเพียงท่าหนึ่งของการภาวนา การภาวนาแปลว่าเจริญ ทำให้เจริญ ทำปัญญา สติ สมาธิให้เจริญ สามารถทำได้ทั้ง 4 อิริยาบถครับ

สาธุ... :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่อยากฝัน ^^

 หัวข้อกระทู้: Re: ไม่อยากฝัน ^^
เมื่อ: 05 พ.ค. 2012, 11:34 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2921


เหตุแห่งการฝัน ๔ หน้า ๖๔๐ ก็แล บุคคลเมื่อเห็นสุบิน (ฝัน) นั้น ๆ ย่อมฝันเห็นด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ โดยธาตุกำเริบ โดยเคยประสพมา โดยเทวดาดลใจ โดยบุพนิมิต ใน ๔ อย่างนั้น บุคคลมีธาตุกำเริบ เพราะประกอบด้วยปัจจัยทำ ให้ผิดปกติของน้ำดีเป็นต้น จึงชื่อว่าย่อมฝันไปเพราะธาตุกำเริบ. จริงอยู่ เมื่อ ฝันไปต่าง ๆ ย่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คุณของการขอโทษและการให้อภัย

เมื่อ: 05 พ.ค. 2012, 11:22 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 7955


ในทานบารมีนั้นมีทาน ๓ อย่าง โดยเป็นวัตถุที่ควรให้ คือ อามิสทาน ๑ อภัยทาน ๑ ธรรมทาน ๑.

ให้อภัยก็เป็นทานอย่างหนึ่งนะ.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสื่อมอีก

 หัวข้อกระทู้: Re: เสื่อมอีก
เมื่อ: 30 เม.ย. 2012, 21:21 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 11564


การบวชของอดีตพระพวกนี้ อาจจะบวชเพื่ออยู่อาศัยเฉยๆ ถ้าพระเหล่านี้เคารพในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม พระสงฆ์ และสิกขาพวกเขาคงไม่ทำเช่นนี้ นี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งของสังคมที่ท่านเจ้าของกระทู้นำมาแชร์กัน แสดงให้เห็นว่ามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรื่องรูปปั้นภาค ๒

 หัวข้อกระทู้: เรื่องรูปปั้นภาค ๒
เมื่อ: 29 เม.ย. 2012, 22:18 

ตอบกลับ: 52
แสดง: 15561


[๑๔๓] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อทุติโย อสหาโย อปฺปฏิโม อปฺปฏิสโม อปฺปฏิภาโค ๑ อปฺปฏิปุคฺคโล อสโม อสมสโม ทิปทานํ อคฺโค กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อยํ โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อทุติโย อสหาโย อปฺปฏิโม อปฺปฏิสโม อปฺปฏิภาโค อปฺปฏิปุคฺคโล อส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มองตามธรรมมองอย่างไรครับ

เมื่อ: 26 เม.ย. 2012, 09:24 

ตอบกลับ: 43
แสดง: 13700


ผมเห็นด้วยกับท่านหลับอยู่ เกี่ยวกับมารยาหญิง อยู่ใน กุณาลชาดก ว่าด้วยนางนกดุเหว่า ที่พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ภิกษุผู้ที่คิดถึงภรรยาฟังจนได้บรรลุธรรม ถ้าใครอยากได้ความรู้ต้องขยันอ่านหน่อยนะมีทั้งพระสูตรและอรรถกถา เช่น ดูกรปุณณมุขะ ได้ยินว่า หญิงทั้งหลายไม่ใช่แพศยา ไม่ใช่นางงาม ไม่ใช่หญิงสัญจร ชื่อทั้ง ๓ น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ระบายธรรมในใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: ระบายธรรมในใจ
เมื่อ: 25 เม.ย. 2012, 20:25 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 6977


บางคนกล่าวคล้อยตามพระพุทธเจ้า พูดตรง พูดจริงตามคำสั่งคำสอน แต่ถูกบางคนยกตำแหน่งให้เป็นพวกของพระเทวทัต แต่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอ้างโน่นอ้างนี่กลับคิดว่าตนดี ทั้งที่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค ต้องประสบกับบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก นี่เป็นเรื่องแปลก และน่าขำเพราะว่าอ่านทีไรก็จะเจอพวกเถียงมั่วไปน้ำขุ่นๆ เวลาเขาแถน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมแก้ทุกข์จึงยาก

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมแก้ทุกข์จึงยาก
เมื่อ: 25 เม.ย. 2012, 20:12 

ตอบกลับ: 49
แสดง: 14234


ทำไมแก้ทุกข์จึงยาก ทั้งๆ ที่เห็นทุกข์กันอยู่เป็นประจำ ทุกท่านคิดว่า เพราะเหตุใดครับ เพราะพลังไม่พอ ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน มีสุตะที่ดี เอาเบื้องต้นให้แน่น ต้องศึกษาให้ถูกต้องอย่าลัดขั้นตอน ถ้าลัดขั้นตอนแล้วมันก็จะงงๆ เง็งๆ ลุ่มๆ ดอนๆ เพราะเราปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆ ถ้าไม่ลัดขั้นตอนธรรมจักรจะหมุนไปได้อย่าง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอหวย

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอหวย
เมื่อ: 24 เม.ย. 2012, 19:58 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2856


เรื่องหวยนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความโลภของมนุษย์ที่หวังอยากรวยทางลัด บางคนเล่นเป็นอาจิณจนต้องเสียเงินเสียทองไปเยอะ ถ้าเอางวดที่ถูกกินมารวมกันละก็ แทบจะเท่ารางวัลใหญ่ๆเลย อีกประการหนึ่งที่เราเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์ก็คือ พากันไปไหว้ต้นกล้วยที่มันแปลกๆ ต้นไม้ที่แปลกๆ สัตว์พิการทางกายภาพ เอาแป...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: สามีมีผู้หญิงอื่นจะทำยังไงดีคะ ขอคำแนะนำนะคะ

เมื่อ: 23 เม.ย. 2012, 21:49 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 18275


กรรมของชายชู้ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา ดิฉันไหว้โยมบิดามารดาและพวกญาติทั้งปวง แล้วออกบวชได้ ๗ วัน ก็ได้บรรลุวิชชา ๓ ดิฉันระลึกชาติหนหลังของตนได้ ๗ ชาติ วิบากแห่งกรรมอันชั่วช้าใด ซึ่งเป็นผลให้เกิดความไม่พอใจแก่สามี ดิฉันจะบอกวิบากแห่งกรรมน...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 24 [ พบ 360 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร