วันเวลาปัจจุบัน 29 ก.ย. 2020, 08:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 639 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ทาน ศีล ภาวนา (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 10:57 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 845


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ทศบารมีวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 10:56 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 2471


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ขอนิสัย ขอขมา (จาก..หนังสืออุปลมณี)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 10:55 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 681


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ทาน-ศีล-ภาวนา จะรวมเข้าเป็นจุดอันเดียวได้หรือไม่ ??

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 10:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 466


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: เนกขัม (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 10:54 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 421


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: “เมืองสาวัตถี” แห่งแคว้นโกศล เมืองคนดีและคนบาป

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:15 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2993


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: วัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (หลวงพ่อจิ๋ว พุทฺธญาโณ)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:15 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 9297


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความจริง (ท่านเขมานันทะ)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:15 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1128


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ปฏิปทาวันตรัสรู้ (หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:14 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3490


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก (พระอาจารย์ตั๋น ถิรจิตฺโต)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:14 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 488


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอน “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:13 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2521


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: สาญจี พระสถูปที่บรรจุพระธาตุแห่งพระอัครสาวก

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:12 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 5489


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กเถกตุกัมยตาปุจฉา

 หัวข้อกระทู้: Re: กเถกตุกัมยตาปุจฉา
เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:11 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 572


Kiss :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:11 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 799


Kiss :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อำนาจของกรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: อำนาจของกรรม
เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:10 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 273


Kiss :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 43 [ พบ 639 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร